Zpět na novinky

16.
Květen
2015

V Pojbukách sejí s Omegou na rozteč 12,5cm

Zemědělské družstvo Pojbuky (okr. Tábor) hospodaří v severovýchodním cípu Jihočeského kraje na cca 2300 ha zemědělské půdy. Z rostlinné výroby zde pěstují řepku olejnou, ozimou pšenici, jarní ječmen, brambory a pícniny pro krmivovou základnu velké živočišné výroby. Koncem loňského roku zde začali řešit nákup nového secího strojea po úspěšném otestování se rozhodli pro secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000.

Důležitým faktorem při volbě secího stroje byla v Pojbukách nesporně meziřádková vzdálenost. Sejí zde během jara 400 ha ječmene pro sladovnické účely a po zkušenostech si uvědomují, že právěmenší meziřádková vzdálenost u jarního ječmene je velmi důležitá. Tuto skutečnost potvrzuje i řada dalších předních pěstitelů jarního ječmene v České republice, ale i v zahraničí.Prvním důvodem proč sejí na 12,5 cm je, že se nepotýkají s nežádoucím poléhaním porostu. Druhým a hlavním důvodem užší rozteče setí je poskytnutí rostlinám více prostoru pro odnožení. Neoficiální pokusy dokonce dále hovoří, že při zmenšování meziřádkové vzdálenosti v rozmezí 10 – 15 cm každé zúžení řádku o 1 cm může zvýšit výnos až o 0,7 %. Secí stroje OMEGA jsou proto navrženy tak, aby požadavek na užší meziřádkovou vzdálenost mohli splňovat.

Vedoucí rostlinné výroby Pavel Opolzer byl s kvalitou setí velmi spokojen.

Díky systému PSP je osivo ukládáno pořád do stejné hloubky po celém poli.


Jak již bylo zmíněno, je ZD Pojbuky také pěstitelem brambor a to raných, poloraných i průmyslových odrůd. Přestože své pozemky za účelem pěstování brambor často odkameňují, není zde o kameny na pozemcích nouze. Proto je secí stroj OMEGA OO pro místní podmínky díky své robustní konstrukci vhodný.

Pozemky v okolí Pojbuk jsou velmi kamenité.

Secí stroj OMEGA je agregován s traktorem o výkonu 270 koní.


Během naší první návštěvy pracoval stroj na pozemku o rozloze 20 ha v blízkosti obce Vodice. Pozemek byl na podzim zorán a na jaře připraven předseťovým kompaktorem. Podmínky byly pro setí ideální – půda se dobře rozpadala, měla dobrou půdní vlhkost a požadovanou půdní strukturu. Porost jarního ječmene odrůdy Sunshine byl založen s výsevkem 190 kg/ha dne 19.3.2015.

Vyrovnané vzcházení porostu jarního ječmene (odrůda Sunshine), výsevek 190 kg/ha.

První listy – 23.4.


Při druhé návštěvě 23.4. byl porost ve fázi prvních listů, vyrovnaný v rámci celého pozemku díky přesnému uložení obilek do stejné hloubky (3 cm) . Rovnoměrnost vertikálního umístění semen je důležité pro stejnoměrné vzcházení porostů, které ovlivňuje následné vedení prostu. Kvalitního uložení bylo docíleno přesným kopírováním a uložení secích botek na paralelogramu – BEDNAR PSP Systém.

VIDEO:

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás