Zpět na novinky

28.
Duben
2010

V Hateckém Mlýně oceňují kvalitu

Obec Borkovany se nachází v okrese Břeclav na hlavní spojnici mezi Brnem a Hodonínem. Na horizontu této malébné jihomoravské vesnice je rodinný statek rodiny Richterů.

Nacházíme se v okrese Břeclav, po hlavní silnici, spojující město Brno s Hodonínem, přijíždíme do malebné vesničky Borkovany a na horizontu spatřujeme typicky český statek, jehož majitelem je rodina p. Richtera.

Veškeré pozemky, na kterých farma hospodaří, se nacházejí v těsné blízkosti statku a přepravní vzdálenosti jsou tak minimální. Celková výměra farmy činila v minulosti 700 ha orné půdy, díky vysokým cenám pozemků, činí současná výměra 450 ha. Pan Richter, zakladatel rodinného podniku, je již v důchodu, veškerou práci tak obstarávají jeho dva synové Jiří a Bořek, přičemž jsou strojově naprosto soběstační a to bez vyjímky.

Rodinný podnik

V přípravě půdy klade Jiří Richter důraz na perfektní zpracovaní pozemku před setím a dlouhou dobu sledoval při práci několik kompaktorů, různých značek. Jeho konečná volba padla na Strom Swifter SO 5000, který se stal nezbytnou součástí strojového parku rodiny. Kvalitní příprava před setím, je základ založení kvalitního porostu, Swifter to dokazuje jaro i podzim rok co rok.

Jiří Richter klade důraz na perfektní práci

Spotřeba se u traktoru s výkonem 210koní pohybuje okolo 5.5 l/ha


Perfektní zpracování pozemků před setím

„ Není vyjímkou, že se na našich polích potýkáme s extrémně těžkýma podmínkama a Swifter u mě obstál i v přípravě půdy za vlhka, kdy dokázal na výbornou připravit hrubou brázdu. Odpružení rámu přispíva k pohodlné práci. Snažím se optimalizovat výkon traktoru a zbytečně jej nepřetěžovat, zamýšlel jsem zakoupit 6ti metrovou verzi, ale skutečnost, že se v našem katastru nenachází snad jediná rovina, byla rozhodujicí pro zakoupení 5ti metrové verze. Raději budu jezdit na poli dva dny, připravím jej ideálně bez zbytečného zatížení traktoru, než vše honit za jeden den.“

Nízké provozní náklady

Do budoucna zamýšlí rodinná farma p. Richtera zakoupení pásového traktoru a tím pádem i zakoupení strojů o větším záběru. „ Bez váhání bych v přípravě půdy opět investoval do Swifteru, přesvědčil mě, že STROM vyrábí vysoce kvalitní stroje, které jsou zároveň dostupné i pro malé farmy, jakou je například ta naše,“ dodává Jiří Richter a přesouvá se po celodenní práci zpět, k rodinné usedlosti nad vesničkou Borkovany.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás