Úspěšný rok 2017 pro BEDNAR FMT

Fiskální rok 2017, tedy období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017, byl pro výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT rekordní. Stejně jako posledních 7 sezón došlo i v loňském roce k nárůstu obratu, a to o 18 % – na celkových 51 mil. EUR. Velké úsilí bylo vynaloženo také ke snížení nákladů a výsledkem byl podstatný nárůst zisku.


Velmi dobrých prodejních výsledků společnost dosáhla na domácím trhu, v Rumunsku, v Rusku, Austrálii a na Ukrajině. Dodala stroje na 38 trhů, nově do Švýcarska, Kanady a Číny.

K naplnění cílů přispěly především tradiční produktové řady Swifter, Terraland a Swifterdisc. Výrazně narůstá trend prodeje velkých záběrů, na které se firma dlouhodobě specializuje. Více než 50% růst zaznamenaly dodávky secí techniky Omega.


Uvnitř společnosti došlo k přenastavení teritoriálních odpovědností a k opatřením, která přinesou do budoucna vyšší obchodní efektivitu. Důsledkem těchto změn je vytvoření nové obchodní strategie pro německý trh, kde předchozí tým nenaplnil vizi vedení.

V tuto chvíli v porovnání s loňskou sezónou společnost přijala celkově ze všech kontinentů o 40 % více objednávek na dodávky techniky. Očekávaný nárůst obratu pro fiskální rok 2018 je vzhledem ke kapacitám výroby odhadován na 25 %.