Zpět na novinky

12.
Březen
2014

Úspěšná sezóna Swifteru SO v ZOPOS Přestavlky a.s.

Společnost  ZOPOS Přestavlky a.s. hospodaří v malebném prostředí orlického podhůří na okrese Rychnov nad Kněžnou na rozloze 1 930 ha zemědělské půdy, z čehož 1 442 ha orné půdy. Zbytek rozlohy jsou trvalé travní porosty. Nosnými plodinami v tomto podniku jsou pšenice a ječmen ozimý, ječmen jarní , řepka olejka a kukuřice. Rostlinná výroba je úzce spjata s výrobou živočišnou, kdy většinu vypěstovaných komodit spotřebují pro vlastní spotřebu. Z živočišné výroby se společnost zabývá chovem prasat se stavem prasnic kolem 380 ks při užitkovosti přes 25 selat na prasnici/rok a chovem červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem stáda kolem 580 ks. Společnost ZOPOS Přestavlky a.s. provozuje také bioplynovou stanici o výkonu 750 MWh.

Swifter  zaujal v Přestavlkách již na první pohled

Během loňské zimy si  „Přestavlčští“ vyhlídli předseťový kompaktor Swifter SO 6000.  ZOPOS již vlastnil jeden předseťový kompaktor jiného výrobce, ale při prohlídce Swifteru SO je zaujala na první pohled jeho robustnost, konstrukce a možnost vybavení dvouřadým Crosskill válcem se samočisticím efektem. Po dalších jednání a upřesnění vhodné specifikace a kladných referencí od majitelů Swifterů  společnost ZOPOS  a.s. stroj objednala.

  
 Dvouřadý Crosskill válec se samo čistícím efektem vhodný i při práci ve vlhčích podmínkách, které jsou během jarních měsíců velmi časté.Přední hydraulický smyk si hravě poradí s každou nerovností.

 

Uvedení Swifteru do provozu proběhlo na výbornou

 

Swifter SO 6000 byl předán zákazníkovi před zahájením loňských jarních prací. Stroj prodala společnost  STROM Východ prodejní  středisko Helvíkovice. Zákazník si zvolil tu maximální možnou výbavu – přední hydraulicky ovládaný páskový smyk, šípové radličky 270mm umístěné ve dvou řadách, dvouřadý crossklill válec a pro finální úpravu pozemku je namontován finish váleček.

  
 Finish váleček díky svému průměru 270 mm dosahuje vysokých obvodových rychlostí a dokonale rozdrtí poslední hrudky a perfektně urovná povrch.Výsledek práce po jednom přejezdu Swifteru SO 6000.

 

Výsledek práce byl perfektní

Stroj byl v Přestavlkách nasazen během loňské sezony k předseťové přípravě před setím kukuřice a přípravě pozemků před založením trvalého travního porostu.  Těchto úkolů se Swifter ujal na výbornou.  I přesto, že stroj je osazen šípovými radličkami, které jsou vhodnější spíše pro podzimní předseťovou přípravu byli s kvalitou přípravy v Přestavlkách velice spokojeni. Stroj připravil perfektně seťové lůžko a výborně pracoval  i ve vlhkých podmínkách díky dvouřadému Crosskill válci.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce – Morava

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás