Zpět na novinky

04.
Leden
2017

Uplynulý rok očima Jana Bednáře

Rok 2016 pro mě byl hlavně o cestování, stejně jako každý jiný rok. Jiné bylo to, že na rozdíl od předešlých dvou let, která jsem trávil především v západní Evropě, jsem v roce 2016 cestoval po východní Evropě. Strávil jsem 14 dní v Rumunsku a Bulharsku. Byl jsem 14 dní na Ukrajině a třikrát za rok navštívil Rusko.

Změnily se tyto trhy od doby, kdy jste tam nebyl?

Určitě. Zatímco prodej zemědělské techniky v západní Evropě poslední roky stagnuje, tyto trhy pro nás znamenaly významný růstový potenciál. Farmáři z těchto zemí, a to včetně Ukrajiny, mají prostředky a chuť investovat do nových technologií. Dříve tomu tak úplně nebylo. Cílem mých návštěv bylo zejména lépe pochopit potřeby a možnosti přípravy půdy a setí v těchto regionech. Načerpané informace a zkušenosti promítneme do konstrukce našich strojů v následujících letech.

Jaký byl rok 2016 pro BEDNAR FMT?

Těžký! Zatímco na začátku roku 2016 na většině trhů vypadala situace vcelku pozitivně, během roku došlo k výraznému zhoršení. Francii zasáhly mokré žně, takže místní farmáři sklízeli méně a výsledná sklizeň nebyla vždy v požadované kvalitě. Prudce klesající cena mléka zasáhla naplno střední Evropu včetně Německa. V Čechách, Polsku a na Slovensku situaci ještě zhoršily dotace, které byly sice vyhlášeny, ale nepotvrzeny. Když už byly potvrzeny, byla limitní bodová hranice pro většinu podniků nedosažitelná. Trh se zastavil, alespoň pro BEDNAR. Ale i přes prudký pokles ke konci roku 2016 byl tento rok v celé historii firmy v oblasti tržeb rekordní, a to s mírným nárůstem oproti roku 2015.

Lze podle Vás pro rok 2017 očekávat zlepšení?

Jsme překvapeni počtem přijatých objednávek. Velkou část ale tvoří objednávky z východní Evropy a mimo Evropu. Ve střední a západní Evropě rychlé nastartování trhu neočekáváme. K tomu by mohlo dojít až v roce 2018.

Jak důležité jsou pro BEDNAR zámořské trhy?

Jejich význam prudce roste. Jedná se o obrovské agrární regiony, které byly pro naši společnost zpočátku zcela nedosažitelné. V roce 2016 jsme vyvezli velké množství strojů do Austrálie a Afriky, první stroje jsme dodali i do Kanady. Je to pro nás velký úspěch – přece jenom jsme firma s poměrně krátkou historií z malé země střední Evropy.

Jaké novinky připravujete na rok 2017?

Největší novinkou bude bezpochyby druhá generace secích strojů Omega vybavená inovovaným softwarem. Novou Omegu poprvé představíme na výstavě Sima v Paříži. V roce 2016 jsme rovněž hodně pracovali na detailech našich současných produktů, aby byly jednodušší a pro obsluhu pohodlné na ovládání. Změny se promítly do sériové výroby již na podzim 2016. V příštím roce budeme testovat několik prototypů a pokud se osvědčí, půjdou do prodeje v roce 2018.

Velké vývojové úsilí vložila firma do výzkumu a vývoje strojů pro profilové hnojení. Jak projekt pokračuje a jakou má vůbec budoucnost?

Projekt nadále plně pokračuje. Již čtyři roky testujeme tento typ ukládání hnojiva pro jednotlivé plodiny. Ukazuje se, že jsme na správné cestě. Nejenom kvůli tomu, že konkurence se pokouší vyrábět stroje podobné našim Ferti-Boxům, ale zejména proto, že velké podniky, které nemají vlastní statková hnojiva, přešly na základě odzkoušení na tuto technologii, tj. hluboké kypření se zásobním hnojením. Mohu jmenovat společnosti Donau Farm Kalná (15 000 ha): Terraland TO 6000 + Ferti-Box FB 3000, Oragro (9 000 ha): Fenix FO 6000 + Ferti-Box FB 3000, Gamota (středisko Levice, cca 4 000 ha): Terraland TO 6000 + Ferti-Box FB 3000. V současnosti jednám o přechodu na profilové hnojení s několika dalšími farmami z regionu střední Evropy. Pokusy ukázaly, že zejména pro cukrovou řepu a kukuřici dochází k výraznému nárůstu výnosu.

Dalším novým segmentem jsou pro Bednar meziřádkové kultivátory. Připravujete rozšíření nabídky i u těchto strojů?

Meziřádkové kultivátory jsou velmi důležitou součástí agrotechniky přesně setých plodin. Z našich polních pokusů se ukazuje význam těchto kultivátorů zejména díky lepšímu zpřístupnění vzduchu kořenové zóně. Chystaná opatření regulující využití glyfosátů potřebu těchto kultivátorů ještě zvýší. To jsou hlavní důvody, proč jsme náš výrobní program rozšířili o tyto stroje. Modelové portfolio pro rok 2017 bude rozšířeno o 24řádkový kultivátor pro cukrovou řepu a 12řádkový univerzální kultivátor určený zejména pro kukuřici a slunečnici.

Uvažuje BEDNAR FMT o rozšíření produktového portfolia?

O rozšíření produktových kategorií neuvažujeme. Chceme se plně soustředit na to, co děláme nyní.