Zpět na novinky

11.
Srpen
2014

Třetí stroj BEDNAR v ZS Sedlčany

Zemědělská společnost Sedlčany s.r.o. sídlí v příbramském okrese a společně zde manželé Ing. Veronika Skálová a Zdeněk Skála hospodaří na celkové výměře cca 950 ha, z čehož 150 ha připadá na louky a TTP. Z klasických obilovin se věnují pěstování 180 ha ječmene, 370 ha pšenice a 150 ha žita. Dále pak pěstují na cca 150 ha řepku olejnou a pro výkrm 500 ks masného plemene býků také na 100 ha kukuřici. Ve společnosti proběhla v posledních letech významná obnova nejen strojového parku a díky vynikající spolupráci obchodního zástupce Ing. Karla Hrdiny (Agrotip Čimelice) zde našly uplatnění hned tři stroje od naší společnosti.

„Po přípravě Swifterem máme pole jako zahrádku“

Po příjezdu do sídla společnosti nás pan Zdeněk Skála vzal na prohlídku strojového parku, kde hned první zastavení proběhlo u předseťového kompaktoru Swifter SO 7000 zakoupeného v minulém roce. Díky bohatým zkušenostem se samotným provozem stroje mohl dostatečně ocenit klady tohoto vynikajícího pomocníka. Jak sám uvedl: „Díky Swifteru mám hned po prvním přejezdu pole krásně připravené jako zahrádku a nemusím se tak dokola vracet na problematická místa jako tomu bylo u starých smykobran.“ Díky jeho nesporným zkušenostem z provozu nám dále předal několik zajímavých podmětů na drobné úpravy příslušenství stroje, které by bylo zajímavé aplikovat pro provoz nejen v jeho podmínkách.

Atlas AO 6000 používáme souběžně se Swifterem i v předseťové přípravě.

Také kompaktor Swifter odvádí perfektní práci při předseťové přípravě.

„Díky Terralandu jsme obnovili poškozenou půdní strukturu“

Jako další přišel začátkem tohoto roku na řadu dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R s hydraulickým jištěním pracovních orgánu. V Sedlčanech byli tímto strojem již při samotném zkoušení tak nadšeni, že hned po předvedení se rozhodli si předváděcí stroj zakoupit. Jak o tomto stroji dále uvedl p. Zdeněk Skála: „Díky tomuto stroji si postupně ozdravíme půdní profil na všech polích, na kterých již delší dobu řešíme problém s malými výnosy kvůli nedostatečnému provzdušnění půdy a nevsakující se vodě. Kluci s ním taky moc rádi dělají, protože oproti pluhu to jde pěkně rychle a je to velice jednoduché na údržbu a celkovou obsluhu.“

Spolumajitel podniku p. Zdeněk Skála potvrzuje, že díky Terralandu dostává svá pole opět do pořádku.

Zadní V-ring pěchovací válec výborně drtí přeschlé hroudy.

Třetí v řadě je těžký diskový podmítač Atlas AO 6000

Jako třetí byl zakoupen těžký diskový podmítač Atlas AO 6000, který byl zrovna v provozu při podmítce na právě sklizeném poli po ječmenu ozimém. Obsluha stroje pan Josef Koutský si velmi pochvaloval práci s novým pomocníkem nejen na podmítku, ale i předseťovou přípravu. Dle jeho slov: „V porovnání s naším starým diskerem je to jako nebe a dudy. Už samotný systém odpružení disků je daleko lepší, než na starém diskeru s disky na jedné hřídeli. Při najetí na kamen se to celé zvedlo a místo zůstalo nepodmítnuté a při sebemenší nerovnosti to při předseťové přípravě strašně hrnulo. Tohle je něco úplně jiného, fakt to dělá moc hezkou práci.“ Všem v Sedlčanech děkujeme za velmi vstřícnou spolupráci při zhodnocení práce našich strojů, přejeme mnoho úspěchů a společně s regionálním prodejcem Ing. Karlem Hrdinou (Agrotip Čimelice) se budeme těšit na představení dalších strojů z výrobního programu naší společnosti.

Nový diskový podmítač Atlas AO je agregován s o výkonu 310 HP.

Obsluha stroje pan Josef Koutský je s novým diskovým podmítačem velmi spokojen.

Díky prolisům jsou A-disky výborné při zapravování posklizňových zbytků.

Výsledek práce stroje pro jednom přejezdu v ječném strništi.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás