Zpět na novinky

22.
Červenec
2010

TERRALAND TOUR v Bánovcích nad Bebravou

Dne 19.7.2010 se na SLovensku uskutečnila ojedinělá předváděcí akce s názvem TERRALAND TOUR. Jak již název napovídá jednalo se o velmi zajímavé předvádění stroje TERRALAND TN na různých pozemcích, které uspořádala firma Agrokov spol. s r.o. v čele s obchodním zástupcem Ing. Šišmišem. Těsně po sklizni ukázali práci stroje na pozemcích zemědělského podniku MVL Agro spol s.r.o. se sídlem v Bánovcích nad Bebravou. Ukázka byla zaměřená na využitelnost dlátového pluhu na pozemcích po různých plodinách a v odlišných pracovních hloubkách.

Dne 19.7.2010 se na SLovensku uskutečnila ojedinělá předváděcí akce s názvem TERRALAND TOUR. Jak již název napovídá jednalo se o velmi zajímavé předvádění dlátového pluhu TERRALAND TN na různých pozemcích, které uspořádala firma Agrokov spol. s r.o. v čele s obchodním zástupcem Ing. Šišmišem. Těsně po sklizni  ukázali práci stroje na pozemcích zemědělského podniku MVL Agro spol s.r.o. se sídlem  v Bánovcích nad Bebravou. Ukázka, během které se operativně reagovalo na přání návštěvníků, byla zaměřená na využitelnost dlátového pluhu na pozemcích po různých plodinách a v odlišných pracovních hloubkách.

Předvádění na přání zemědělců

Na ukázku se přišli podívat všichni pěstitelé z blízkého okolí. Díky obsluze a vedení MVL Agro si každý zákazník mohl poručit, na jakém pozemku stroj bude pracovat,  a v jaké pracovní hloubce. Skupina odborných pozorovatelů diskutovala o možnost využití dlátového pluhu, který byl pro většinu z nich absolutní  novinkou.

Řepiště nebylo pro TERRALAND řádným problémem.

„Úžasné zaklopení“ komentoval práci agronom.


Zpracování řepniště

Nejprve byl stroj testován na řepništi (výnos na pozemku 3.4t/ha). Stroj až neuvěřitelně lehce zadělával dlouhé a houževnaté stonky. Řepnište bylo stále ještě „čerstvé“ stonky nebyly zaschlé, což by jistě pomohlo k jejich snadnějšímu rozpadnutí se, v případě vyšší křehkosti. Povrch řepniště během jednoho přejezdu zčernal. „Užasné zaklopení“ komentoval práci agronom podniku. Po řepinšti by bylo ideální rostlinné zbytky před dlátovým pluhem ještě zmulčovat a zkrátit tak délku stonků,  což by znamenalo 100% kvalitu práce, zejména z hlediska doby tlení.
Farmáři měřili hloubku práce a pracovní rychlost. Stroj byl nastavený na 45cm, proto abychom narušili plužní pánev, která se díky dlouholetému orání s tradičními pluhy v MVL Agro vytváří v hloubce cca 25cm. Pracovní rychlost do kopce 7-8km/hod z kopce 12km/hod.

Zpracování strniště ozimého ječmenu

Po ukázce na řepništi se skupina přesunula na pozemek, kde byl sklizen ozimý ječmen (výnos 5.8t/ha). Potom, co stroj předvedl na řepišti bylo všem jasné, že si stroj se strništěm lehce poradí – jeden přejezd a země byla černá téměř jak po pluhu, akorát žádné skývy. Vše díky těžkým tandemovým hrotovým válcům bylo dokonale srovnané, „Do toho se dát sít“ se shodovali místní.
Ze skupiny vzešel požadavek stroj nastavit na menší pracovní hloubku a přesvědčit se tak, zda lze pracovat i ve vyšších rychlostech a použít eventuelně stroj jako podmítač na první podmítku. Stroj jsme tak nastavili a traktor běhal rychlostí 12-14km/hod země opět dokonale tmavá – hloubka zapravení rostlinných zbytků ovšem nižší.

Zapravení lucerky

Poslední požadavek byl zapravit lucerku – na svahovitém tvrdém, přeschlém pozemku se stroj opět dostalo do hloubky 45cm(samozřejmě spotřeba PHM oproti řepišti nebo obilném strništi, kde byla odhadována na 16-22l/ha stoupla k 25l/ha) nadělal na pozemku tmavé zakryté líchy a bez skýv. „Tam bych neměl šanci klasický pluh ani náhodou dostat, a když tak ne do 45cm,ale do 15cm a ty hory jaké by zatím byly a tý práce se smykem “ : oceňoval práci stroje Terraland traktorista z JD 8330.

TERRALAND TOUR pokračuje

Po úspěšném začátku TERRALAND TOUR pokračuje dále po Slovensku – další zastávky okolí Nitry a Levic. Takže pokud se chcete přesvědčit os chopnostech dlátového pluhu, tak máte jedinečnou příležitost. Pro více informací kontaktujte slovenské obchodní zástupce STROM.

Ing. Jan Bednář

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás