Zpět na novinky

16.
Září
2014

Technologie BEDNAR FMT na jihočeském polním dni

V září se na jihu Čech sjela zemědělská veřejnost, kde se konal již druhý ročník jihočeského polního dne společnosti BEDNAR FMT. Prezentováno bylo třináctsouprav sestavených do technologické linky od managementu rostlinných zbytků, přes kypření až po setí univerzálním secím strojem OMEGA OO FERTI s možností meziřádkovéhopřihnojování. Progresivní český výrobce zemědělských strojů ukázal, že má zemědělcům, co nabídnout.

Úvodním slovem zahájil polní den spolu s generálním ředitelem BEDNAR FMT p. Ladislavem Bednářem a předsedou představenstva ZOD Blata Sedlec p. Milanem Peškem. Jeho pozvání přijaly do Sedlece dva vzácní hosté pí. Ing. Barbora Badalíková, vedoucí agrotechniky Výzkumného ústavu pícninářského a Zemědělského výzkumu Troubsko, a pí. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin při Mendelově univerzitě v Brně. Ještě před samotnými ukázkami strojů se agronomické odbornice chopily slova, názorně ukázaly půdní podmínky pozemku a představily předpoklady pro správné vzcházení porostu na připravené půdní sondě.

Ukázka půdního profilu pí. Ing. Barborou Badalíkovou, vedoucí agrotechniky Výzkumného ústavu pícninářského a Zemědělského výzkumu Troubsko.

1. Mulčování rostlinných zbytků

Jednotlivé stoje byly seřazeny dle sledu pracovních operací. První byl tedy představen mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MZ 4500. Mulčovače BEDNAR FMT slaví na jihu Čech dlouhodobé úspěchy a vystavený stroj tomu byl jasným příkladem. Na jih Čech byl před akcí dodán jako demo stroj a stačil jediný den a již byl zakoupen zemědělcem ze Šumavy. Po dohodě s novým majitelem bylo rozhodnuto, že se stroj na polích ZOD Blata Sedlec nepředstaví a bude vystaven pouze stacionárně.

2a. Podmítka s malým množstvím rostlinných zbytků

První praktickou ukázku tak obstaral BEDNAR Swifterdisc XE 10000, který v agregaci s pásovým traktorem o výkonu 330 koní byl velkým lákadlem polního dne. Tato nová souprava již sbírá své první hektary ve společnosti Agrochov Dynín, družstvo.Diskové podmítače Swifterdisc jsou vybaveny disky o průměru 520 mm s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty. Stroj je tak připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku po sklizni, nebo pro předseťovou přípravu. Transportní náprava umístěná před diskovou sekci umožňuje spolu s širokým pracovním záběrem dosahování vysokých denních výkonů. V nabídce společnosti BEDNAR FMT je k dostání v 10-ti a 12-ti metrové variantě.

Mezi diskovými podmítači byl předveden i Atlas HO – novinka 2014.

2b. Podmítka velkého množství rostlinných zbytků

Následoval těžký, kompaktní, krátký diskový podmítač Atlas HO 6000 určený k podmítkám do 18 cm s velkým množstvím posklizňových zbytků, hlubokým podmítkám a podmítkám v těžkých a přeschlých půdách. Nově umístěné diskové sekce do tvaru „X“ s možností regulace pracovního úhlu přední řady disků umožňuje přesné dodržení stopy traktoru. Náprava umístěná před zadní utužovací válce zajišťuje stabilitu i při vysokých pracovních rychlostech.

Univerzální kypřič Fenix FN 3000 vhodný pro menší a středně velké podniky zajistí pracovní operace mělkého podmítání i hlubokého kypření.

Návštěvníci měli možnost shlédnout třináct strojů BEDNAR.

3a. Kypření

Dalšími představenými stroji byly kypřiče Fenix, které jsou zajímavé především díky své univerzálnosti využití jak pro podmítku, tak i kypření do 35 cm. FenixFO 4000 ve spojení se secí jednotkou Alfa Drill určenou pro výsev meziplodin nebo přísevy travin. Fenix v neseném proveden FN byl prezentován jako varianta pro menší zemědělce.

3b. Hluboké kypření a dvoukrokové zpracování půdy

Pro hluboké kypření byly představeny dva modely dlátových pluhů Terraland. První v provedení s pěti a druhý se sedmi pracovními radlicemi. Dlátové pluhy umožňují levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdyaž do 55 cm resp. 65 cm. Díky unikátní konstrukci radlic snadno naruší utužené půdy, obnoví tak vodní režim v půdě a umožní přístup potřebného kyslíku do půdy. Kladně tento typ stroje hodnotily i obě agronomické odbornice. Dle jejich slov je dlátový pluh tím nejideálnějším nástrojem pro optimální zpracování půdy, narušení nežádoucího utužení a zvýšení hektarových výnosů plodin.Všechny představené stroje Terraland TN na polním dni mají své majitele, i to hovoří o tom, že je tento dlátový pluh aktuálním „bestsellerem“ firmy BEDNAR FMT.

Dlátový pluh je dle slov agronomických odbornic nejideálnějším nástrojem pro optimální zpracování půdy, narušení nežádoucího utužení a zvýšení hektarových výnosů plodin.

Ukázka půdních podmínek polního dne.

Pro variantu hlubokého kypření s velkým množstvím rostlinných zbytků představila společnost BEDNAR novinku letošního roku – TERRALAND DO. Kombinovaný kypřič byl agregovaný s traktorem o výkonu 560 koní. Přední disková sekce složená z disků o průměru 660 mm rostlinné zbytky nařeže a zapraví do půdy, která je ve druhém kroku nakypřena až do hloubky 45 cm.

Posklizňové linky, druhé oddělení společnosti BEDNAR FMT patří mezi klíčové dodavatele a realizátory linek na skladování a úpravu zrninv České republice.

Dlátový pluh Terraland byl představen, jako jeden ze způsobů boje proti utuženým půdám.

4. Předseťová příprava

Pro předseťovou přípravu byly představeny stroje Swifterdisc XO_F a Swifter SO.  Oba stroje se ukázaly jak v hrubé brázdě, tak i na části pozemku zpracované dlátovým pluhem Terraland. Diskový podmítač Swifterdisc XO_F nabízí díky přední smykové liště možnost využití i v předseťové přípravě o čemž přesvědčil i návštěvníky polního dne.

5. Setí

Spanilou jízdu českých strojů BEDNAR FMT zakončil univerzální secí stroj s diskovou přípravou půdy OMEGA OO FERTI umožňující výsev různých typů plodin s velkou variací výsevku, jak v systému konvenční technologie, tak v systému minimalizační s možností přihnojování. Systém hydraulického přítlaku na dvoudiskové botky zaručuje výsev i v náročných podmínkách. Díky systému PSP (PreciseSeedPlacement) ukládají diskové secí botky osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.

Poděkování

Na nového majitele čekal stroj Swifter SN 3000, který po skončení akce putoval přímo za Janem Dobravou do Obědnice u Petrovic. Poslední z vystavených strojů Swifterdisc XN 3000 zapůjčila Farma pí. Zemanové. Mimo ukázky strojů navštívili zájemci i stánek posklizňových linek, druhé divize společnosti BEDNAR FMT. Ve stánku se mluvilo především o novém produktu Topdry silu, které mimo běžného skladování umí naskladňované komodity i sušit. Na zvýšené návštěvě polního dne bylo vidět, že od loňského roku udělala firma BEDNAR FMT v oblasti jižních Čech velký kus práce. Děkujeme společnostem ZOD Blata Sedlec, Agrochov Dynín družstvo, K+K Břilice, Farma Petr Brož Sviny u Veselí nad Lužnicí, M-POLAR s. r. o. Malšice u Tábora a Statek Lomnice s. r. o. Lomnice nad Lužnicí za zapůjčení strojů pro praktické ukázky.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás