Zpět na novinky

24.
Březen
2016

Techagro 2016 – Na co se můžete těšit?

Srdečně zveme všechny návštěvníky brněnského veletrhu do haly P na stánek 4. Oficiálně poprvé představíme čtrnácti metrový podmítač SwifterDisc XE 14000 a nesený podmítač s velkými disky Atlan AN 3000. Značná část naší expozice věnujeme agrotechnice a představíme hlavní myšlenky a technologické řešení precizního hnojení.

Čtrnáctimetrový podmítač

Absolutní horkou novinkou je čtrnáctimetrový širokozáběrový podmítač SwifterDisc XE 14000. Stroj je určený především na primární zpracování půdy po sklizni nebo pro její předseťovou přípravu. Díky své krátké koncepci a širokému záběru je předurčen pro enormní denní výkony s vynikajícími výsledky práce. Stroj je efektivně využitelný pro traktory nejvyšších výkonnostních řad. Jištění pracovních orgánů (Twin-Disc systém) je zajištěno individuálně pryžovými segmenty. Unikátní systém skládání stroje směrem dopředu dává stroji velmi malé přepravní rozměry. Přepravní šířka stroje nepřesáhne 3 metry, čímž splňuje legislativní požadavky zemí v EU či mimo ní. I přes velký pracovní záběr má stroj malý poloměr otáčení na souvratích, a to díky předním otočným podpěrným kolům a otáčení na zadních pěchách.


SwifterDisc XE 14000 se na konci loňského roku představil při polní premiéře v závěsu za traktorem John Deere 9RX ve Francii. Zákazníkům bude poprvé předveden na venkovní ploše na veletrhu Techagro v Brně.

Doplnění řady podmítačů ATLAS

Novinkou v podobě neseného diskového podmítače s velkými disky určeného pro menší farmy, které řeší problémy s velkým množstvím posklizňových zbytků, je třímetrový Atlas AN 3000. Atlas je osazen disky o velikosti 620×6 mm, které umožňují provést podmítku až do 16 cm a zajistit intenzivní promíchání půdy s organickým materiálem. Jištění disků zabezpečují individuální non-stop pružiny.


Secí stroj OMEGA s coulterovou sekcí pro práci za vlhka

Inovovaný secí stroj OMEGA o coultrovou sekci je nyní ideálním a jediným na trhu dostupným řešením pro přípravu půdy s následným setím v jediném přejezdu. Coulterová sekce je složena ze zvlněných disků, které za vlhkých podmínek dokáží připravit dokonalé podmínky na setí bez zbytečného vytváření hrud. Naopak při setí řepky pracují spolu s diskovou sekcí, tak aby došlo k jejich ideálnímu rozdrcení.


Univerzální meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN

Mechanické ošetřování porostů je znovu aktuální téma. Šetří jinak vysoké náklady vynaložené na chemickou ochranu rostlin, ale navíc také přispívá k obnovení vodního režimu v půdě během vegetace a napomáhá mineralizaci živin v půdě. Meziřádkovou vzdálenost stroje lze snadno přizpůsobit dle pěstovaných plodin od vzdálenosti 45 až po 80 cm. Stejně jako v případě kypřiče RN_S na cukrovou řepu, využívá ROW-MASTER RN vysoce vyspělou snímací optiku Culti-Cam. Varianta pro cukrovou řepu bude ukázána na stánku BEDNAR. Univerzální meziřádkový kypřič bude představen na venkovní ploše společnosti STROM PRAHA.


Koncept precizního hnojení

Velké nároky moderních farmářů na zvýšení produkce mohou uspokojit jedině technologie umožňující co nejefektivnější využití hnojiv. Na Techagru bude představena vlastní myšlenka precizní aplikace hnojiv založené na stroji FERTI-BOX. Stroje značky BEDNAR umožňují spojení zásobníků hnojiva FERTI-BOX s podmítači, dlátovými pluhy, předseťovými kompaktory i secími stroji. Vše o agrotechnice najdou návštěvníci na stánku 4 v hale P.


Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás