Společnost BEDNAR představuje inovace stávajících strojů pro rok 2017

TRASH CUTTER, SWIFTERDISC XO_F a TRASH-FAN

TRASH CUTTER – ŘEZACÍ VÁLEC NA HOUŽEVNATÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY

Řezací válec Trash Cutter je novinkou v příslušenství pro diskové podmítače SWIFTERDISC XO_F a polní brány STRIEGEL-PRO. Válec je složen z ostrých břitů uložených do šroubovice. Jeho malý průměr 310 mm zajišťuje při práci velkou obvodovou rychlost a tím kvalitní nasekání dlouhých posklizňových zbytků například po řepce, slunečnici nebo vymrznuté meziplodině. Použití řezacího válce zajistí kvalitnější zpracování posklizňových zbytků následnou pracovní operací.

Trash Cutter je určen pro diskové podmítače SWIFTERDISC a polní brány STRIEGEL-PRO

Výsledek práce po jednom přejezdu válcem Trash Cutter a následné podmítce na slunečnicovém strništi


SWIFTERDISC XO_F – INOVOVANÝ POPULÁRNÍ DISKOVÝ PODMÍTAČ

Zásadními změnami prošly diskové podmítače SWIFTERDIC XO_F. Inovovaná rámová konstrukce umožňuje podmítač vybavit zesíleným předním hydraulicky nastavitelným páskovým smykem Crushbar pro předseťovou přípravu nebo předním řezacím válcem Trash Cutter pro nařezání posklizňových zbytků.
Díky novému uložení zadních válců na paralelogramu a novému technickému řešení vymezovacích podložek na hydraulických válcích je také snazší nastavit pracovní hloubku disků. Další inovací na stroji je pojištění šroubových spojů mezi disky, ložiskovými domečky a slupicemi. Tyto spoje jsou chráněny proti nežádoucímu povolování antivibračními podložkami.

Inovací prošla celá výrobní řada diskových podmítačů SWIFTERDISC

Novou generaci diskových podmítačů SWIFTERDISC lze vybavit i předním řezacím válcem Trash Cutter


Rychlé nastavení pracovní hloubky pomocí vymezovacích podložek na hydraulických válcích

Šroubové spoje mezi disky, ložiskovými domečky a slupicemi jsou chráněny proti nežádoucímu povolování antivibračními podložkami


TRASH-FAN – KONTINUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHU STROJE

Novinka Trash-Fan jakožto příslušenství k řadě strojů MULCHER vznikla z potřeb zákazníků. Vysoká prašnost a práce v suchém prostředí s vysokými teplotami může znamenat nebezpečí nejen pro stroj, ale i pro samotnou obsluhu stroje. Výkonný ventilátor tento problém řeší.
Trash-Fan je zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje. Hlavní částí tohoto zařízení je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a za pomoci usměrňovacích klapek ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. Toto zařízení výrazně šetří náklady na prostoje vznikající čištěním stroje a také zvyšuje bezpečnost práce. Zařízení pro kontinuální čištění povrchu mulčovače je umístěno na stroje centrálně, z tohoto důvodu působí kompaktně jak při práci, tak i transportu. Pohon ventilátoru je zajištěn hydromotorem prostřednictvím hydraulického okruhu.

Trash-Fan je určen pro mulčovače posklizňových zbytků o pracovním záběru 4,5 až 7 metrů


Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás