Zpět na novinky

31.
Leden
2014

Společné zimní semináře se společností Saaten – Union CZ

V průběhu prosince jsme měli možnost se účastnit zimních seminářů, které pořádala osivářsko- šlechtitelská společnost Saaten-Union CZ s.r.o.,  jenž  je 100% dceřinou společností Saaten-Union GmbH se sídlem v Hannoveru, přičemž tato společnost patří mezi osivářskou špičku v Evropě.

Odborné semináře napříč republikou

Semináře byly pořádány v předvánočním čase napříč celou Českou republikou. Celkem bylo uspořádáno 9 odborných seminářů. Společnost Saaten Union CZ představila novinky v odrůdách ozimé pšenice, sladovnického ječmene, kukuřice a žita. Další částí odborných přednášek byla věnována problematice vlivu a změnám klimatických podmínek při šlechtění a pěstování odrůd sortimentu Saaten-Union a novým poznatkům v pěstování ozimé a jarní řepky.  Na tyto poznatky navázala odborná přednáška společnosti BEDNAR, kde jsme zákazníky seznámili s moderními postupy zpracování půdy, které ovlivňují zdárný růst a vývoj rostlin, což má vliv na konečný výnos při sklizni.

Prezentovány byly i výsledky a poznatky zákazníků z provozu.

Přednášky probíhaly na území Čech, ale i …

Prezentace společnosti BEDNAR

Po úvodním představení společnosti BEDNAR jsme zákazníkům představili kompletní „ technologické linky“ na zpracování půdy, počínaje podmítkou, hloubkovým kypřením, hloubkovým kypřením se zásobním hnojením, předseťovou přípravu a novinku pro letošní rok – secí stroj Omega OO 6000 Ferti s možností přihnojování. Velký důraz byl kladen na hloubkové kypření v pracovní hloubce nad 35 cm s možností zásobního hnojení, čímž jsme navázali na přednášku zabývající se pěstováním ozimé řepky, kde byla jasně deklarována důležitost hloubkového kypření právě v pracovních hloubkách kolem 35 – 45 cm, čímž dochází k narušení podorniční desky a tím se vytvoří ideální podmínky pro růst a vývoj kořenového systému rostlin.

 …Moravy

Během prezentace byla představena nově postavená montážní hala a práškové lakovny.

Poděkování patří společnosti Saaten-Union CZ za organizaci společných seminářů, díky kterým jsme měli možnost oslovit velké množství agronomů a podělit se s nimi o naše zkušenosti a doporučení v moderních postupech ve zpracování půdy, její předseťové přípravě a setí.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce – Morava

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás