Zpět na novinky

30.
Květen
2014

Ruský holding se učí u českých zemědělců

Psal se rok 1992, kdy se do obchodního rejstříku v Rusku zapsala nevelká obchodní firma. Za čtyři roky se z této malé firmy stal největší importér cukru z Ukrajiny do Ruska. Jak plynul čas, začal nakupovat cukrovary a v roce 2000 první zemědělské podniky. V té době byla výměra orné půdy, kterou daná firma obhospodařovala, 30 650 ha a byla rozdělena mezi osm zemědělských podniků resp. poboček holdingu Prodimex. K dnešnímu dni obhospodařuje 37 zemědělských podniků, vlastněných agroholdingem Prodimex,  celkem 480 tis. ha orné půdy v oblastech Centrálního Černozemí a Penzy, Stavropolského kraje na jihu Ruska a Baškortostánu /nedaleko od Uralu/. Vlastní celkem 14 cukrovarů, 3 posklizňové linky, 1 továrnu na výrobu kyseliny citronové, produkují krupicový cukr, řepné řízky, kyselinu citronovou a melasu. Kromě 90tis.ha cukrové řepy se zemědělské podniky věnují pěstování pšenice ozimé i jarní, ječmenu (jarní i ozimý), kukuřice, slunečnice a soje. Kromě rostlinné výroby najdeme v Prodimexu i živočišnou výrobu – z celkového stáda 25tis. krav, je počet dojnic 12tis. kusů.

V červnu 2013 se konal na pozemcích ZS Sloveč a.s. polní den BEDNAR FMT, kde zástupce generálního ředitele a zároveň vedoucí agronom holdingu Prodimex, Kostenko E.I. společně s vedoucím mechanizace, panem Stanchevem S.F. měli možnost promluvit si s ředitelem ZS Sloveč, panem Ing. Jiřím Sobotou. Rozhovor nebyl dost dlouhý na to, aby dostali odpovědi na všechny své otázky a zejména projekt zásobního hnojení zaujal návštěvníky nejvíce. Proto se naplánovala návštěva Prodimex, ale již se zástupci jednotlivých zemědělských podniků holdingu.

Centrála Prodimex ve Voroněži

Nejdůležitější cíl návštěvy – souprava pro zásobní hnojení

25.9. přiletěla do Prahy skupina 10 osob z holdingu Prodimex (7 ředitelů zemědělských podniků holdingu v čele se zástupcem generálního ředitele a zároveň i ředitelem výroby holdingu Prodimex, panem Ševčenko N.N. a již zmiňovanými hlavním agronomem a vedoucím mechanizace holdingu) společně s oficiálním zástupcem firmy BEDNAR FMT pro centrální černozemní oblast Ruska, firmou OOO Himiya i logistika. Hned po příletu vyrazila skupina na první schůzku, a to do podniku ZS Sloveč. V podniku dostali zástupci holdingu Prodimex nejen možnost dostat odpovědi na všechny otázky, které je zajímaly nejvíce, ale prohlédli si taktéž různé odrůdy kukuřice(vč. porostu, který byl připraven s použitím soupravy na zásobní hnojení BEDNAR Terraland TO 6000 s zadními pěchy Presspack a FertiBox FB 4400). Práce stroje a myšlenka cíleného zapravování hnojiva na potřebnou hloubku zemědělce velice nadchla a diskuse o tomto způsobu zpracování půdy pro kukuřici  a cukrovou řepu pokračovala i později při společné večeři.

Diskuze s vedením podniku ZS Sloveč

 

Další den skupinu zemědělců již přivítala jižní Morava a předseda Rostěnice a.s., pan Ing. Vítězslav Navrátil společně s vedoucím střediska Leošem Šlimarem v ACHP Slavkov. Na středisku Komořany ruští zemědělci uviděli, co ještě nikdy před tím, a to největší věžovou sušárnu v republice americké firmy GSI, kterou dodávala a servisuje firma BEDNAR FMT.

Na středisku v Rostěnicích návštěvníky velice zaujala bioplynová stanice a hlavně čistota, pořádek a asfaltové podloží, jelikož taková střediska jsou v Rusku spíše vzácností.

Středisko Rostěnice a.s. ACHP Slavkov

Největší věžová sušárna v republice.

Návštěva ruských zemědělců byla oficiálně završena společnou večeří v centru Prahy, při které se i nadále aktivně diskutovalo o strojích firmy BEDNAR FMT a také o způsobu efektivního hospodaření obou navštívených českých zemědělských podniků.
Agroholding Prodimex se rozhodl těsně spolupracovat s firmou BEDNAR FMT, a proto jsou jedni z prvních zákazníků v Rusku, kteří budou letos na podzim realizovat projekt zásobního hnojení pro cukrovou řepu se soupravou Terraland, zadními diskovými pěchy Cutterpack a zásobníkem pro hnojivo Ferti-Box.

Ing. Irena Czivišová

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás