Zpět na novinky

24.
Březen
2014

Ruský holding se učí u českých zemědělců

Psal se rok 1992, kdy se do obchodního rejstříku v Rusku zapsala nevelká obchodní firma. Za čtyři roky se z této firmičky stal největší importér cukru z Ukrajiny do Ruska, který, jak čas plynul, nakupoval cukrovary a v roce 2000 první zemědělské podniky. V té době byla výměra orné půdy, kterou daná firma obhospodařovala, 30 650 ha a byla rozdělena mezi osm zemědělských podniků resp. poboček holdingu Prodimex.

Psal se rok 1992, kdy se do obchodního rejstříku v Rusku zapsala nevelká obchodní firma. Za čtyři roky se z této firmičky stal největší importér cukru z Ukrajiny do Ruska, který, jak čas plynul, nakupoval cukrovary a v roce 2000 první zemědělské podniky. V té době byla výměra orné půdy, kterou daná firma obhospodařovala, 30 650 ha a byla rozdělena mezi osm zemědělských podniků resp. poboček holdingu Prodimex. K dnešnímu dni obhospodařuje 37 zemědělských podniků vlastněných agroholdingem Prodimex  celkem 480 tis. ha orné půdy v oblastech Centrálního Černozemí a Penzy, Stavropolského kraje na jihu Ruska a Baškortostánu /nedaleko od Uralu/. Vlastní celkem 14 cukrovarů, 3 posklizňové linky, 1 fabriku na výrobu kyseliny citronové, produkují krupicový cukr, řepné řízky, kyselinu citronovou a melasu. Kromě 90tis.ha cukrové řepy se zemědělské podniky věnují pěstování pšenice ozimé i jarní, ječmenu (jarní i ozimý), kukuřice, slunečnice a soje. Kromě rostlinné výroby najdeme v Prodimexu i živočišnou výrobu – z celkového stáda 25tis. krav,je počet dojnic 12tis. ks.

 
 Centrála Prodimex ve Voroněži Nejdůležitější cíl návštěvy – souprava pro zásobní hnojení

V červnu 2013 se konal na pozemcích ZS Sloveč a.s. polní den BEDNAR FMT, kde zástupce generálního ředitele a zároveň vedoucí agronom holdingu Prodimex, Kostenko E.I. společně s vedoucím mechanizace, panem Stanchevem S.F. měli možnost promluvit si s ředitelem ZS Sloveč, panem Ing. Jiřím Sobotou. Rozhovor nebyl dost dlouhý na to, aby dostali odpovědi na všechny své otázky, ale nejvíce je zaujal projekt zásobního hnojení, který firma BEDNAR FMT společně s ZS Sloveč realizuje (více o tomto projektu jste si měli možnost přečíst  v dřívějších článcích). Proto se naplánovala návštěva Prodimex, ale již se zástupci jednotlivých zemědělských podniků holdingu.

25.9. přiletěla do Prahy skupina 10 osob z holdingu Prodimex (7 ředitelů zemědělských podniků holdingu v čele se zástupcem generálního ředitele a zároveň i ředitelem výroby holdingu Prodimex, panem Ševčenko N.N. a již zmiňovanými hlavním agronomem a vedoucím mechanizace holdingu) společně s oficiálním zástupcem firmy BEDNAR FMT pro centrální černozemní oblast Ruska, firmou OOO Himiya i logistika. Hned po příletu skupina vyrazila na první schůzku, a to do podniku ZS Sloveč. V podniku dostali zástupci holdingu Prodimex nejen možnost dostat odpovědi na všechny otázky, které je zajímaly nejvíce, ale prohlédli si taktéž různé odrůdy kukuřice(vč. porostu, který byl připraven s použitím soupravy na zásobní hnojení BEDNAR Terraland TO 6000 s zadními pěchy Presspack a FertiBox FB 4400). Práce stroje a myšlenka cíleného zapravování hnojiva na potřebnou hloubku zemědělce velice nadchla a diskuse o tomto způsobu zpracování půdy pro kukuřici  a cukrovou řepu pokračovala i později při společné večeři.

 Diskuze s vedením podniku ZS Sloveč

 

Další den skupinu zemědělců již přivítala jižní Morava a předseda Rostěnice a.s., pan Ing. Vítězslav Navrátil společně s vedoucím střediska Leošem Šlimarem v ACHP Slavkov. Na středisku Komořany ruští zemědělci uviděli, co ještě nikdy před tím, a to největší věžovou sušárnu v republice americké firmy GSI, kterou dodávala a servisuje firma BEDNAR FMT.

Na středisku v Rostěnicích návštěvníky velice zaujala bioplynová stanice a hlavně čistota, pořádek a asfaltové podloží, jelikož taková střediska jsou v Rusku spíše vzácností.

 
 Středisko Rostěnice a.s. ACHP Slavkov Největší věžová sušárna v republice

Ing. Irena Czivišová

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás