Zpět na novinky

23.
Březen
2011

Rostěnice začaly připravovat

I přes dlouhotrvající mrazivé počasí, kdy byla zem promrzlá do několika centimetrové hloubky, je již 3000ha jarního ječmene v Rostěnicích bezpečně uloženo v zemi. Veškerou předseťovou přípravu zde zvládají …

I přes dlouhotrvající mrazivé počasí, kdy byla zem promrzlá do několika centimetrové hloubky, je již 3000ha jarního ječmene v Rostěnicích bezpečně uloženo v zemi. Veškerou předseťovou přípravu zde zvládají širokozáběrové stroje STROM Swifter SS,ST. V Rostěnicích používají 2ks Swifterů ST 17000 (s gamma-hroty) a 2ks Swifterů SS 15000 (s radličkami).

Agronomové se v Rostěnicích drží zásady, že je potřeba semínko dostat do země co nejdříve to jen podmínky dovolí, i přesto že noční teploty atakovaly na začátku března hodnoty kolem -10°C. Příprava začala v podniku již během dopoledne a trvala vždy do podzních nočních hodin.

Jeden přejezd Swifteru ve zmrzlé půdě a může se sít.Do akce byl nasazen i Swifter ST 17000.

Mimo našich strojů jsou v podniku využívány i klasické 20ti metrové brány, po prvním dnu práce však bylo 15 z 20ti bran naprosto nepoužitelných. „Je samozřejmé, že v takových podmínkách je potřeba počítat se ztrátama a opravy budou častější, stroje Swifter však prokázaly svou odolnost . Nebyl zaznamenán problém a stroje dokázaly za směnu zpracovat i 120ha,“ doplňuje hlavní mechanizátor podniku František Ryšánek.

 
Hlavní mechanizátor Rostěnice a.s., František Ryšánek  Během 24 hodin stroje zpracují víc jak 240ha!

Při naši návštěvě jsme byli svědkem nasazení dvou kompaktorů Swifter ST na jednom poli. Celková výměra byla 70ha, pole bylo na podzim po kukuřici zpracováno diskovým podmítačem a den před naší návštěvou byla aplikovaná močovina v dávce 100kg/ha. Po dvou přejezdech Swifteru byla půda nad seťovým lůžkem krásně nakypřená, celý povrch srovnán a následující den bylo prováděno setí. Ani větší množství rostlinných zbytků po kukuřici nečinilo strojům výraznější problém.

 Dva přejezdy po kukuřici a pole je ideálně připraveno. Ani větší množství rostlinných zbytku není překážkou.

   Naše poslední zastavení proběhlo u Swifteru ST 17000, který má na starosti celou oblast Slavkovska, Otnicka a Bošovic. Velice nás zaujalo, že na přesunech mezi jednotlivými středisky dokáže stroj během směny najet i přes 60km. V podniku je druhým rokem a za tuto dobu stihl připravit přes 3500ha půdy. Za celou dobu se na něm nevyskytnul jediný problém, což pouze dokazuje vyjímečnou odolnost strojů vůči extrémním podmínkám, kterým jsou stroje ve společnosti Rostěnice a.s. vystavovány.

 Snadný transport mezi středisky. Během dvou let Swifter ST 17000 zpracoval více než 3500ha!

 

Ing. Jan Bednář

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás