Zpět na novinky

10.
Únor
2016

Revoluce v setí – Omega s coulterovou sekcí

Secí stroj OMEGA s coulterovou sekcí představuje doslova revoluci v setí, a to zejména řepky. V loňském roce byl v rámci předváděcí tour představován secí stroj OMEGA o záběru 6 metrů vybavený coulterovou sekcí. Díky této výbavě jde o stroj s dokonalou přípravou půdy před setím, což je zejména při setí řepky velmi důležité pro její následné vzcházení.

Pokud je půda suchá a přeschlá,  jako tomu bylo např. v loňském létě, jsou v činnosti všechny pracovní sekce secího stroje, tedy páskový hydraulicky ovládaný smyk nebo přední pneumatikový pěch (dle výbavy daného stroje), disková sekce, která dokonale promíchává půdu, a následně coulterová sekce, která zbylé hroudy rozjemní. Coulterová sekce si velmi dobře poradí i s posklizňovými zbytky, např. slámou. Vznikne nám precizně připravené seťové lůžko, které splňuje náročné požadavky setých plodin, a to zejména řepky.

Souprava OMEGA na předváděcí tour

Extrémně přeschlá hrudovitá půda nebyla pro OMEGU žádný problém


Coulterová sekce se za sucha velmi osvědčila na hroudy

Výhodou OMEGY je i velkoobjemový zásobník na osivo


Pokud je půda např. při mokrém jaru, podzimu nebo po letních přívalových bouřkách naopak mokrá a chceme začít sít, jakmile oschne povrch, a nechceme si tahat mokrou zeminu na povrch a sít do takzvaných „knedlíků“, které by nám disky nadělaly, je disková sekce zvednutá a vyřazená z práce.  Pracuje pouze coulterová sekce, která žádnou mokrou zem nevytahuje, a osivo tak může být opět uloženo do perfektně připraveného seťového lůžka, tzv. substrátu, při ideální vlhkosti, ve kterém velmi dobře klíčí.

Za vlhka je disková sekce zvednuta a pracují jen coultery

Ani mokrá zem coultery nezastaví a pracují čistě dál


Kvalitně a rychle zaseto

Setí přímo do hrubé brázdy za pluhem není pro OMEGU problém


V rámci již zmiňované předváděcí tour tato secí kombinace osela bezmála 1000 ha k maximální spokojenosti zemědělců a předčila mnohé stroje. Porosty založené tímto strojem jsou naprosto vyrovnané a precizně zaseté a pozemky jsou bez hrud. Coulterová sekce je tedy již standardní výbavou, kterou na přání zákazníka může secí stroj mít, a takto vybavený stroj je opravdovou revolucí v moderní agrotechnice setí.

Ani sláma na povrchu nevadí a coultery si s ní poradí a promíchají ji do půdy

Tady sela OMEGA s coulterovou sekcí


Zpracováno jak záhonek na zahrádce

Zde se selo přímo do orby za pluhem – perfektní vyrovnanost porostu


 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás