Zpět na novinky

02.
Leden
2013

Rekordní rok STROM-BEDNAR

Letošní rok byl pro naši společnost rokem plným pokroků. Do roku 2012 jsme vstupovali jako společnost STROM Export s.r.o. s přáním pokořit rekordní počet prodaných strojů z roku předešlého. Již v polovině roku bylo jasné, že letošní rok bude opět rokem rekordním a to nejen v počtu prodaných strojů. Za to patří veliké díky…

Letošní rok byl pro naši společnost rokem plným pokroků.  Do roku 2012 jsme vstupovali jako společnost STROM Export s.r.o. s přáním pokořit rekordní počet prodaných strojů z roku předešlého. Již v polovině roku bylo jasné, že letošní rok bude opět rokem rekordním a to nejen v počtu prodaných strojů.  Za to patří veliké díky jak všem našim zaměstnancům, kteří se na tomto úspěchu podíleli, tak našim zákazníkům, kteří našich strojům dali důvěru. A za to jim patří veliké díky.

Opět úspěšnější, než v roce předešlém

 

 

Jak jsme nastínili již v úvodu, rok 2012 je pro naši společnost opět rokem rekordním a to nejen v počtu prodaných strojů, který letos vzrostl o více než 30%, ale také v nárůstu zaměstnanců a celkovém množství inovací. Ve výrobním závodě se nám podařilo dokončit zcela novou moderní administrativní budovu a zahájili jsme výstavbu nové výrobní haly, která rozšíří naše výrobní prostory téměř o 100%. Zde vznikne nová prášková lakovna, montážní linka a víceúrovňový skladovací systém.  Rozšířili jsme i sklad náhradních dílů.

Nový majitel, nové jméno

Začátkem letošního roku došlo v naší společnosti ke změně vlastnické struktury, kdy JUDr. Ing. Ladislav Bednář, jeden z původních majitelů naší společnosti, odkoupil podíly svých společníků, čímž se stal naším jediným vlastníkem. „Se změnou názvu firmy nastává pro naši společnost zcela nová etapa ve vývoji. Hlavním impulsem pro změnu majetkové struktury byla především blížící se generační výměna ve vedení společnosti. Přechod na nový název a používání nového loga bude plynulý a bude trvat celý příští rok. Během této doby bude společnost používat logo STROM-BEDNAR, aby měli lidé čas si na změnu zvyknout. Do roku 2014 již vstoupíme se jménem a logem BEDNAR,“ komentuje změnu nový majitel JUDr. Ing. Ladislav Bednář.

   
V roce 2012 vznikla nová administrativní budova a byla zahájena stavba nové haly, která rozšíří výrobní kapacity až o 100%. Se změnou majitele přišlo i nové logo, jehož samostatné používání začne začátkem roku 2014.

Nové stroje pro rok 2013

Jelikož se vždy snažíme reagovat na aktuální potřeby moderních zemědělců, objevuje se každým rokem v našem portfoliu několik novinek a inovací. Největšími novinkami příštího roku jsou diskový podmítač Swifterdisc XO_F s nápravou před pěchem, univerzální kypřič FENIX s integrovanou nápravou a polonesený dlátový pluh TERRALAND TN_RT, který vychází z klasické verze TN, ale je doplněn vpředu tažnou ojí a vzadu gumovým pěchem, který slouží jak k utužení půdy, tak pro transport. Dále se v našem portfoliu objeví tažené pěchy CUTTERPACK a PRESSPACK použitelné samostatně, nebo kombinovatelné s některými z našich strojů. A nakonec výsevní jednotka ALFA pro výsev meziplodin a travin, kterou můžete využít jako příslušenství na našich diskových podmítačích, či kypřičích.
“Během posledních let jsme mohli sledovat neočekávané změny v počasí během sezóny podmítání a kypření. Intenzivní bouřky nebo déle trvající déšť brzdily přípravu půdy. Stroje nemohly pracovat díky blokaci pěchů, nebo nevhodnému utužení. Proto jsme vyvinuli univerzální kypřič FENIX, který má nápravu umístěnu mezi radlicemi, takže s ním lze pracovat i v podmáčených půdách bez zadních pěchů. Druhým požadavkem byly kompaktní rozměry, takže jsme vyvinuli stroj s délkou menší než 8m. Díky své délce v kombinaci  s umístěním nápravy  má stroj také velmi malý poloměrem otáčení na souvratích. Tak vznikl Fenix. Při vývoji diskového podmítače Swifterdisc XO_F jsme měli 2 cíle. Postavit diskový podmítač pro vysoké pracovní rychlosti s maximální stabilitou i ve vysokých pracovních rychlostech a zvýšit kvalitu míchání s rostlinnými zbytky. To se nám podařilo díky umístění transportní nápravy před pěchy a použití A-disků“, komentuje novinky Jan Bednář, Vedoucí exportního oddělení.

   
 Pro intenzivní kypření i v podmáčených půdách slouží  FENIX s integrovanou nápravou. Pro kvalitní zpracování strniště se stabilitou i při vysokých pracovních rychlostech je určen Swifterdisc XO_F .

 

Veliké díky všem zákazníkům

Nakonec bychom rádi poděkovali všem farmářům, kteří dali důvěru našim strojům. To je totiž skutečným oceněním práce všech našich zaměstnanců. Doufáme, že nám zachovají svou přízeň i do budoucna.

ing. David Pokorný
Vedoucí marketingu STROM-BEDNAR