Preventivní údržba kompaktoru šetří čas i finance

Příprava stroje před novou sezónou je nedílnou součástí zimních prací každého zemědělce. Jaké pracovní úkony provést? Jak předejít problémům se strojem v průběhu sezóny? Které náhradní díly mít na farmě? To vše se dočtete o pár řádek níže.

Údržba stroje před novou sezónou

Příprava strojů pro nadcházející sezónu je nezbytnou povinností každého zemědělce, který se nechce zdržovat základními opravami stroje v průběhu hlavní sezóny. Mezi základní body údržby patří následující pracovní úkony:

  • výměna nadměrně opotřebených pracovních orgánů za nové
  • kontrola utažení všech šroubových spojů
  • kontrola zajištění všech čepů závlačkami proti ztrátě
  • kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické soustavy
  • promazání všech mazacích míst mazivem odpovídajícím danému typu spojení
  • u strojů s automatickými dávkovači maziva zkontrolovat stav náplně
  • u strojů s pneumatikami důležitá kontrola jejich tlaku
  • u hydraulických okruhů nutné zkontrolovat všechny spoje a jejich funkčnost
Rozkládání stroje SWIFTER SE 12000

Rozkládání stroje SWIFTER SE 12000

SWIFTER SM 18000 v pracovním nasazení

SWIFTER SM 18000 v pracovním nasazení


Hlavní důvody, proč provést základní údržbu stroje před sezónou

Práce s nadměrně opotřebenými pracovními orgány může způsobovat nadměrné namáhání konstrukce stroje. To vede k tomu, že pracovní orgány strojů na zpracování půdy již neplní správnou funkci a zvyšuje se tahový odpor. Pokud se u strojů s automatickými dávkovači maziva zjistí problém s dávkovačem, je zapotřebí jeho výměna.

Vlastní skladové zásoby

Opotřebení pracovních orgánů může být v průběhu sezóny značné. Proto je nezbytné držet vlastní zásoby opotřebitelných dílů skladem. Jedním z důvodů vlastních zásob opotřebitelných náhradních dílů je očekávaná míra opotřebení. Dalším je možná ztráta pracovního orgánu a nezbytnost tento ztracený kus co nejrychleji nahradit novým, který bude plnit správnou pracovní funkci.

Práce bez pracovního orgánu způsobuje opotřebení slupic. To ve výsledku může znamenat vyšší finanční nároky než při okamžité výměně ztraceného pracovního orgánu. Tuto kalkulaci si jistě dokáže udělat každý, který chce mít svou techniku v naprosto bezchybném stavu.

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F


Neexistuje určující pravidlo, které sděluje, jaké množství pracovních orgánů je nutné držet na vlastním skladu. Míra opotřebení totiž závisí na typu zpracovávané půdy. Po zkušenostech zemědělců je vhodné držet na vlastním skladu jednu celou sadu pracovních orgánů na osazení celého stroje.

Marketing Team
BEDNAR FMT