Zpět na novinky

23.
Listopad
2012

Představujeme Vám novinky 2013

Na dealerských dnech, které se konaly 1.-2.10.2012 v Praze jsme oficiálně představili (již jako firma STROM-BEDNAR) novinky pro rok 2013. První novinkou je univerzální kypřič s integrovanou nápravou FENIX FO. Druhou je krátký diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F rovněž s integrovanou nápravou. Dalšími dvěma novinkami…

Na dealerských dnech, které se konaly 1.-2.10.2012 v Praze jsme oficiálně představili (již jako firma STROM-BEDNAR) novinky pro rok 2013. První novinkou je univerzální kypřič s integrovanou nápravou FENIX FO. Druhou je krátký diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F rovněž s integrovanou nápravou. Dalšími dvěma novinkami jsou tažené pěchy CUTTERPACK CT a PRESSPACK PT pro finalizaci pracovních operací. A nakonec představujeme secí jednotku ALFA pro výsev meziplodin a travin, kterou lze vybavit naše diskové podmítače nebo kypřiče.

 

 

 

 

Fenix kompaktní univerzál

 

 

 

 

FENIX FO je 4 řadý univerzální kypřič s promyšleným rozmístěním radlic, který využijete od mělkých podmítek až po hloubkové kypření (až 35cm) dle typu zvolených radlic. “Během posledních let jsme mohli sledovat neočekávané změny v počasí během sezóny podmítání a kypření. Intenzivní bouřky nebo déle trvající déšť brzdily přípravu půdy. Stroje nemohly pracovat díky blokaci pěchů nebo nevhodnému utužení. Proto jsme vyvinuli stroj, který má nápravu umístěnu mezi radlicemi, takže s ním lze pracovat i v podmáčených půdách bez zadních pěchů. Druhým požadavkem byly kompaktní rozměry, takže jsme vyvinuli stroj s délkou menší než 8m. Díky své délce v kombinaci  s umístěním nápravy  má stroj také velmi malý poloměrem otáčení na souvratích. Tak vznikl Fenix“, říká Jan Bednář.

  
 Náprava umístěná uprostřed umožňuje práci i v podmáčených polích bez použití  zadních pěchů. Délka stroje FENIX je pouze 7,9m, což v kombinaci s umístěním nápravy poskytuje velmi malý poloměr otáčení.

 

SwifterDisc rychlík na poli

SWIFTERDISC XO_F je kompaktní krátký diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti a to až pro rychlost 20km/hod. Využijete ho jak na agresivní rychlé podmítky, tak na předseťovou přípravu půdy po orbě, nebo kypření. „ Při konstrukci tohoto stroje jsme měli 2 cíle. A to postavit stroj pro vysoké pracovní rychlosti s maximální stabilitou, tak aby ve vysokých rychlostech nehoupal a obsluha mohla dělat maximální výkon. Druhý cíl byl zvýšit kvalitu míchání s rostlinnými zbytky. To se nám podařilo díky A-diskům“, komentuje stroj Jan Bednář. SwifterDisc XO_F má nápravu umístěnu před zadními pěchy, čímž se mnohonásobně zvýšuje celková stabilita stroje. A-disky díky množství břitů na obvodu velmi efektivně krájí i velké množství rostlinných zbytků a díky svému profilovanému tvaru unáší více hlíny, čímž zvyšují promíchání rostlinných zbytků s půdou.

  
 Náprava před zadními pěchy.A-disky pro lepší řezání rostlinných zbytků.

 

Pěchy Cuttepack a Presspack dokončují pracovní operaci

Tyto pěchy můžete využít samostatně, nebo v kombinaci s některými z našich strojů. Primárně byly vyvinuty pro dosažení maximální kvality práce dlátových pluhů Terraland TO  během jediného přejezdu. CUTTERPACK CT tvořený 2 řadami cutter disků se samočisticím efektem je určený pro nařezání hrud a nivelaci povrchu po předešlé pracovní operaci. PRESSPACK PT tvořený 2 řadami ocelových prstenců vhodný pro předseťovou přípravu na těžších půdách a uzavření půdy proti ztrátě vláhy.

 

  
 Cutterpack se samočištěním nadrobí povrchovou vrstvu půdy.Presspack povrch nadrtí a utuží, čímž zamezí ztrátám vláhy.

 

 

ALFA výsev během podmítání/kypření

Je secí jednotka určená pro výsev meziplodin a travin, během podmítání nebo kypření. Jde o levnou, rychlou variantu tvorby biomasy, kterou sloučíte do 1 přejezdu s operací zpracování půdy. Tento způsob aplikace meziplodin je jedním z řešení obohacení půdy o organickou hmotu, zlepšení půdních vlastností a zabránění eroze půdy.

 

  
 Díky secí jednotce ALFA můžete sloučit výsev meziplodin s pracovní operací zpracování půdy.Secí jednotkou lze vybavit kypřiče a diskové podmítače STROM-BEDNAR.

 

 

Ing. David Pokorný
Vedoucí marketingu STROM-BEDNAR

 

 

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás