Zpět na novinky

28.
Říjen
2013

PŘEDSTAVUJEME NOVINKY PRO ROK 2014

BEDNAR FMT progresivní výrobce z České republiky představí na výstavě Agritechnica 4 novinky pro rok 2014. Nejvýznamnější novinkou jsou kombinované secí stroje OMEGA OO a to i s možností přihnojování, systém půdního hnojení prostřednictvím velkoobjemového zásobníku FERTI-BOX, robustní diskový podmítač ATLAS HO zcela nové koncepce a disko-dlátový stroj TERRALAND DO využívající technologii ridge-till.

BEDNAR FMT progresivní výrobce z České republiky představí na výstavě Agritechnica  4 novinky pro rok 2014. Nejvýznamnější novinkou jsou kombinované secí stroje OMEGA OO a to i s možností přihnojování, systém půdního hnojení prostřednictvím velkoobjemového zásobníku FERTI-BOX, robustní diskový podmítač ATLAS HO zcela nové koncepce a disko-dlátový stroj TERRALAND DO využívající technologii ridge-till.

BEDNAR představením secích strojů Omega a zásobníku Ferti-Box vstoupuje do segmentu secích strojů a strojů pro aplikaci hnojiv, tímto krokem se výrazně uceluje nabídka výrobce. Další velkou novinkou je opuštění 16 let používaného obchodního názvu STROM a přechod výhradně na nový obchodní název BEDNAR, který vyplynul ze strukturálních změn, kterými společnost prošla v roce 2012, kdy se její oficiální název změnil ze STROM Export na BEDNAR FMT. Posledními velkými novinkami je dokončení nových moderních výrobních prostor. „Pečlivě sledujeme agronomické potřeby, ty aplikujeme na nové stroje. Díky nové moderní výrobě jsme schopni myšlenky technicky a technologicky promítnout do strojů. Spojením agronomických nápadů a technických možností vznikají nové produkty s inovativními prvky, které pomáhají posouvat výkony a kvalitu práce v praxi. “ komentuje inovaci portfolia exportní manager Jan Bednář.

Opětovné pokoření rekordních výsledků

Společnost BEDNAR FMT s.r.o. se podařilo meziročně navýšit tržby o 32%. Tento nárůst byl dosažen zejména díky úspěšnému zavedení diskových podmítačů SwifterDisc XO_F a univerzálních kypřičů Fenix FO, který byl během roku 2013 doplněn neseným model Fenix FN. Z výsledků vyplývá, že společnost rosta mezi roky 2011 až 2013 o 54%.  K tomuto výraznému nárůstu přispěl i vstup na nové trhy, v letošním roce BEDNAR vstoupil na francouzský trh, který pavděpodobně může výrazně přispět k dalšímu budoucímu růstu. „Výrazné investice do výrobního závodu nám umožnily zvýšit kapacitu výroby, tak abychom byly schopni pokrýt poptávku po naší technice.“ , říká Vojtěch Bednář, ředitel výroby BEDNAR FMT s.r.o..

  
 V letošním roce se dokončila výstavba nových moderních výrobních hal, které rozšířily výrobní kapacity společnosti BEDNAR téměř na dvojnásobek. Součástí moderních výrobních hal je i nová prášková lakovna.

 

Nové kombinované secí stroje OMEGA

Největší představenou novinkou jsou kombinované secí stroje Omega OO a Omega OO_Ferti s přihnojováním. Secí stroje BEDNAR OMEGA jsou univerzální secí stroje s diskovou přípravou půdy umožňující výsev různých typů plodin s velkou variací výsevku, jak v systémech tradiční technologie (orba), tak v systémech minimalizačních. Lehká koncepce secího stroje OMEGA OO umožňuje brzké nasazení stroje zjara. Model OMEGA FERTI je navíc vybaven možností přihnojování. Systém hydraulického přítlaku na dvou diskové botky zaručuje výsev i v náročných podmínkách. Díky systému PSP (Precise Seed Placement) ukládají diskové secí botky osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.

  
 Největší novinkou v portfoliu je kombinovaný secí stroj OMEGA OO_FERTI s příhnojováním, který firma nabídne v záběrech od 3 do 8m. V nabídce najdete i model OMEGA OO bez přihnojování.

 

ATLAS HO neboli nová dimenze diskování

Další novinkou je robustní diskový podmítač s jedinečným uspořádáním pracovních orgánů. BEDNAR ATLAS HO je těžký, kompaktní, krátký diskový podmítač (průměr disků 660mm) robustní konstrukce určený k podmítkám do 18cm s velkým množstvím posklizňových zbytků, hlubokým podmítkám a podmítkám v těžkých a přeschlých půdách. X-precise, nové postavení diskových sekcí do X s možností regulace pracovního úhlu přední řady disků (Cross Control), umožňuje přesné dodržení stopy traktoru. Integrovaná náprava zajistí stabilitu i při vysokých rychlostech. Tato koncepce stroje znamená zcela nové konstrukční řešení.

  
 Nová dimenze diskování X v podání ATLASU HO. Uspořádání sekcí do X (X-precise) doplňuje systém nastavení úhlu přední sekce (Cross Control). Disky 660 mm s vysokým tlakem na půdu díky váze stroje dokonale zpracují i velké množství rostlinných zbytků.

 

Velkoobjemový zásobník FERTI-BOX

BEDNAR FERTI-BOX  je zařízení určené primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu.  Ferti-Box se agreguje s traktorem do 3-bodového závěsu (kat. 3 a 4). Zásobník je vybaven samostatným rámem, do kterého se připojuje půdozpracující stroj (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO). Hnojivo (osivo) je dopravováno ze zásobníku pneumaticky do aplikačních koncovek půdozpracujícího stroje, koncovky mají možnost měnit aplikační hloubku dle agronomické potřeby umístění hnojiva.

  
 Příjemným překvapením je i zásobník k přímému hnojení FERTIBOX, který dosahuje úctyhodného objemu 4400l. Základem technologie je společně se zásobním hnojením, zpřístupnění vláhy a vzduchu ke kořenům, což zajistí hloubkové kypření stroji Terraland TO, Terraland DO, popř. Fenix FO.

 

Kombinovaný stroj TERRALAND DO

Poslední novinkou je kombinovaný kypřič pro dvoukrokové zpracování půdy. TERRALAND DO je robustní disko-dlátový stroj, který je schopen během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků (disky 660mm) a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou až do hloubky 45cm (dvě řady radlic s dláty s nastavitelným úhlem). V příslušenství najdete Ridge-Till kit (hrůbkovací disky), který vám umožní tvorbu hrůbků před zimním obdobím pro lepší zachování zimní vláhy. V letním období využijete naopak těžký pěch (Cutpack), který půdu uzavře před vysušením. Stroj je možné použít i pro zásobní hnojení Ferti-Boxem do hrůbků (37,5cm x 75cm) nebo na široko.

 
 Excelentní zpracování půdy jedním přejezdem disky 660 x 6 mm a dláty až do hloubky 45 cm.

David Pokorný
vedoucí marketingového oddělní BEDNAR FMT

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás