Zpět na novinky

30.
Leden
2015

Představení novinek techniky BEDNAR pro rok 2015

Pro letošní obchodní rok 2015 společnost BEDNAR připravila pro zákazníky hned celou řadu novinek stojů, které zákazníci využijí zejména při pracovních operacích určených pro „managment rostlinných zbytků“, podmítku, hloubkové zpracování půdy a meziřádkovou kultivaci. V této reportáži se s těmito novinkami krátce seznámíme a v následujících reportážích se budeme jednotlivým strojům věnovat podrobně.

„Managment rostlinných zbytků“

Mimo mulčovačů rostlinných zbytků, které jsou již známým produktem a v poslední době jsou stále častěji využívané při pracovních úkonech v „managmentu rostlinných zbytků“ jsme doplnili nabídku o speciální stroj s názvem STRIEGEL – PRO PE. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o „polní brány“. Jejich využití bude po sklizni zejména obilovin a řepky olejné. Jedním přejezdem dojde k „rozvláčení“ nařezání slámy tak, aby byla rozprostřena po celé ploše sklizeného pole. Zajistíme tím vytvoření ideálních podmínek pro následné zpracování půdy. Další variantou využití je brzká jarní předseťová příprava zejména na těžkých půdách, kdy jedním přejezdem dojde k prvnímu urovnání a provzdušnění ornice. Čímž dosáhneme jejího rychlejšího proschnutí po zimě.

Využití stoje v managmentu rostlinných zbytků, rozvláčení nadrcené slámy rovnoměrně po celé ploše pole

Využití při předseťové přípravě na těžkých půdách.

Kvalitní podmítka strniště s vyšším podílem posklizňových zbytků

Pro letošní rok je připraven nový model diskového podmítače s označením ATLAS AO_L. Jedná se o diskový podmítač určený pro hlubší podmítku zejména pro zpracování pozemků s vyšším podílem posklizňových zbytků. Průměr disku je u tohoto modelu zvolen 620 mm. Odpružení disku v tomto případě přes gumové segmenty a rozteč mezi disky je 250 mm. Jak je u diskových podmítačů BEDNAR zvykem, jsou na slupici jednotlivé disky párově uloženy (Twin – disc systém). Mezi hlavními výhodami je nutné ještě zmínit integrovanou transportní nápravu a umístění diskové baterie do písmene X.

Diskový podmítač Alas AO_L.

Jištění disků 620 mm pomocí gumových segmentů. 

Inovace univerzálního kypřiče

Již odzkoušený stroj FENIX FO byl nově doplněn o možnost horizontálního jištění pracovních orgánů. Tento stroj nese označení FO_L a pružiny non-stop jištění jsou předepnuty na maximální odpor 450 kg. Inovovaný FENIX FO_L je díky tomu především určen pro práci v písčitých až středně těžkých půdách.

Horizontální jištění pro práci v písčitých až středně těžkých půdách.

Univerzální kypřič FENIX FO_L s horizontálním jištěním pracovních orgánů.

Mechanické ošetření porostu během vegetace

Poslední hlavní novinkou pro letošní rok jsou stroje na mechanické ošetření porostu cukrové řepy během vegetace. Jde o meziřádkový kypřič ROW- MASTER RN. Tento stroj je v současné době nabízen v pracovním záběru 12 a 18 řádků. Nejzásadnějším prvkem tohoto stroje je optické navádění na řádek pomocí optické kamery Culticam, která je schopna snímat porost již od 3 pravých lístků. Díky tomuto optickému naváděcímu systému jsme schopni dosáhnout velkých denních výkonů. Stroj je možné osadit třemi novými pracovními sekcemi tak, abychom docílili vždy co nejlepšího efektu kultivace v různých fázích vegetačního růstu cukrové řepy.

Row Master při práci v porostu cukrové řepy

CultiCam optický naváděcí systém.

 

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce – pro Moravu a Východní Čechy

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás