Zpět na novinky

05.
Říjen
2012

Praktické ukázky na sklizni kukuřice

26. září 2012 se na pozemcích zemědělské společnosti Sloveč konal 19. ročník sklizně kukuřice na zrno pořádaný společností VP AGRO s.r.o. . Tato každoroční událost patří mezi velice zajímavé akce, které navštíví stovky návštěvníků nejen kvůli ukázce různých druhů hybridů kukuřice, ale také díky ukázkám …

26. září 2012 se na pozemcích zemědělské společnosti Sloveč  konal 19. ročník sklizně kukuřice na zrno pořádaný společností  VP AGRO s.r.o. . Tato každoroční událost patří mezi velice zajímavé akce, které navštíví stovky návštěvníků nejen kvůli ukázce různých druhů hybridů kukuřice, ale také díky ukázkám možností následného zpracování pozemků s velkým množství rostlinných zbytků. A právě proto jsme zde nemohli chybět ani my a naše stroje, které v této oblasti mají určitě co nabídnout.

 

K vidění byla klasika i letošní novinka

Na ploše našeho stánku byla k vidění II. generace tradičních předseťových kompaktorů Swifter SE (12m) vybavených Wave- flex systémem pro dokonalé kopírování povrchu. Dále byl k vidění i třírotorový mulčovač Mulcher MZ, který patří mezi evropskou špičku ve své kategorii. Vzhledem k tématu akce byl každý rotor stroje osazen kukuřičnou sadou nožů (2 páry nad sebou ve 2 úrovních), která umožňuje výrazně lepší drcení tuhých stébel. Nakonec měli návštěvníci možnost vidět letošní novinku, polonesený dlátový pluh Terraland TO (6m) s nápravou mezi radlicemi, což umožňuje práci i v obtížných podmínkách a možnost odstavení zadního válce. K němu byl připojen tažený drtící válec Cutterpack, který je novým doplňkem Terralandu TO.

 

  
K vidění byla i II. generace kompaktoru Swifter SE (záběr 12m).Zajímavostí byla novinka, dlátový pluh Terraland TO s nápravou mezi radlicemi a taženým drtícím válcem.

 

Mulčovačem k lepším výnosům a nižším nákladům

Jako první jsme ukázali práci Mulcheru MZ, díky kterému podpoříte rychlejší tlení rostlinných zbytků, které je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Kvalitně nasekané stonky znamenají úsporu energie a zvýšení kvality u všech následných operací, které na poli budete provádět. Zároveň tak eliminujete možnost snadného přežití zavíječe kukuřičného během zimních měsíců. Tím šetříte náklady na budoucí chemickou likvidaci.

 

  
Mulcher, jako vždy nezklamal a předvedl, co vše dokáže
farmářům nabídnout.
Kvalitní nasekání rostlinných zbytků urychluje jejich tlení a usnadňuje následné operace.

 

 

 

Novinka ukázala své přednosti

 

 

Druhým předvedeným strojem byl polonesený dlátový pluh Terraland TO s taženými drtícími válci. Chytré radlice s třemi úhly lomení a křídli dokáží intenzivně zpracovat půdu až do 55cm a efektivně tak ozdravit celý půdní profil bez vynášení hlušiny do vrchních vrstev půdy. Třetí úhel lomení vyvolává míchací efekt, který pomáhá zapravit rostlinné zbytky do půdního profilu.
Při ukázce byl dlátový pluh agregován s pásovým traktorem JD 9530 a na velmi těžkých půdách předvedl svou práci v hloubce kolem 30cm, kde bývá běžně vytvořená podorniční utužená vrstva půdy. K překvapení mnohých se pole za strojem, i přes značné množství zbytků kukuřice, začalo „černat“ což značilo kvalitní zapravení velkého množství rostlinných zbytků do půdy. I proto si práce dlátových pluhů, i přes prvotní skeptické názory, nachází stále více příznivců i v našich končinách. I zde výsledky práce zaujaly mnohé návštěvníky.

 

 

 

Hloubkové zpracování půdy dlátovými pluhy si nachází nejen
v Čechách stále více příznivců.
Mnohé farmáře překvapila intenzita zapracování velkého množství kukuřičných zbytků.

 

Poděkování

 

Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na naše stroje, zemědělské společnosti  ZS Sloveč a.s. a Farmě Srch za předvedení techniky  a společnosti VP Agro za organizaci celé sklizně. Těšíme se na příští rok.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás