Posouzení stavu a odběr vzorků řepky z veřejného setí

Ve středu 9.5.2018 jsme za přítomnosti podnikového agronoma a zástupce SPZO odebrali další vzorky porostů založených v rámci veřejného setí řepky. Odběry jsme provedli ve všech lokalitách, tedy Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová, kde veřejné setí probíhalo. Poznatky z těchto odběrů a všeobecný přehled jsme pro vás připravili v tomto článku.​

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)


Hodnocení porostů

Vizuálně je na první pohled vidět, že jsou ve všech lokalitách statnější rostliny seté technologií BEDNAR. Jsou více navětvené a mají bujnější habitus. Tuto vlastnost porosty získaly především díky lepší přístupnosti výživy z půdního profilu a vlivem větší meziřádkové vzdálenosti při setí, kde v technologii BEDNAR výsev probíhal na vzdálenost 25 cm.

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


V jednotlivých lokalitách byl proveden odběr rostlin setých technologií BEDNAR a technologií konkrétního podniku. Odebrané rostliny byly následně doručeny do AGRO-LA, spol. s.r.o. v Jindřichově Hradci. Laboratoř nyní provede rozbor na N, P, K, Ca, Mg, hmotnost rostliny a vyhodnocení výživného stavu. O těchto výsledcích vás budeme informovat v průběhu června.

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií


Přehled o veřejném setí řepky

V týdeníku Zemědělec jsme vám přinesli průběžné výsledky veřejného setí řepky. Článek obsahuje podrobné informace o technologii založení porostu a výsledky z prvních pozorovaní. Přečíst si jej můžete v Zemědělci č. 18 ze dne 30.4.2018 nebo zde.

Jak proběhlo veřejného setí jsme vás informovali prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Tento článek si můžete přečíst tady.

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií


Bc. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás