Zpět na novinky

25.
Červenec
2014

Polní den VP Agro a Syngenta

Koncem června, konkrétně 23.6. 2014 se v Břilicích u Třeboně konal již 4. jihočeský polní den firem VP Agro a Syngenta. Na tomto polním dni vystoupila firma BEDNAR FMT jako host a předvedla přítomným zemědělcům dlátové pluhy Terraland, které jsou určené pro hluboké zpracování půdy a to až do 55 cm.

Utužené souvratě

Častou bolestí zemědělců jsou utužené souvratě způsobené přejezdy těžké techniky. Klasický pluh se v těchto částech pozemků dostává do půdy velmi špatně a nejde dostatečně zahloubit. Vlivem toho se utužená „deska“ půdy posouvá ještě více nahoru. V půdě je díky utužení nedostatek vzduchu, bez kterého nemůže probíhat mineralizace a příjem živin rostlinami. Porost tak velmi špatně roste, nedává žádný výnos a drží se zde voda, která se nemůže přes utuženou vrstvu vsakovat.

Ačkoliv panovalo vedro okolo 30 °C, o polní den byl ze strany zemědělců velký zájem.

Řešení pro slabší i silné traktory

Řešením na takto utuženou půdu jsou dlátové pluhy Terraland. Dva tyto nesené stroje měli zemědělci možnost shlédnout přímo při praktické ukázce v rámci polního dne VP Agro a Syngenta. Předveden byl stroj TN 3000 7 radličný, který vlastní domácí farma Ing. Jan Kačerovský K+K Břilice. Tento dlátový pluh potřebuje výkon traktoru od 260 koní. Předveden byl též stroj TN 3000 5 radličný, který vlastní farma Ing. Miroslav Pícha Řípec, který je určen pro traktory od 190 koní. Oběma firmám za zapůjčení a praktické předvedení tímto ještě jednou děkujeme. Terralandy předvedly ukázku zpracování půdy na cca 36 cm, v naprosto vyprahlé ztvrdlé půdě. Předvedení strojů tedy ukázalo, že firma BEDNAR FMT má řešení na utužené půdy prakticky pro každého zemědělce.

Na konci polních pokusů už na zemědělce čekaly oba dva Terralandy jako řešení pro utužené souvratě

O zhodnocení práce Terralandu po jeho praktické ukázce byl obrovský zájem.

Terraland TN 3000 7R z podniku Ing. Jan Kačerovský K+K Břilice.

Terraland TN 3000 5R z farmy Ing.Miroslav Píchy Řípec.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás