Zpět na novinky

12.
Říjen
2015

Polní den v Selicích, přímé porovnání strojů na strništi zrnové kukuřice

Každoročně na začátku měsíce října se ve slovenských Selicích koná Den Kukuřice. Letošní ročník se konal 8.10.  polní den v Selicích je zajímavý zejména díky přímému porovnání různých typů strojů na zmulčovaném strništi čerstvě sklizené zrnové kukuřice. BEDNAR se této populární a odborné akce zúčastňuje již několik let. Poslední ročníky jsou stroje BEDNAR součástí expozice distributora AGROSERVISU Komárno.

Jak to v Selicích probíhá?

Okolo parcely zrnové kukuřice jsou rozmístěny stánky prodejců zemědělské techniky, prodejců osiva a přípravků pro ochranu rostlin. Celá akce začíná sklizní zrnové kukuřice sklízecími mlátičkami vybavenými adaptéry na zrnovou kukuřici. Po představení sklízecích mlátiček různých značek je strniště zmulčováno mulčovači, doprovázené stejně jako u dalších strojů odborným představením každého stroje. Zatímco sklízecí mlátičky a mulčovače byly v letošním ročníku zastoupeny pouze několika málo stroji, u strojů na zpracování půdy bylo možné vidět strojů mnohem více.

Den Kukuřice v Selicích je tradiční populární slovenská akce.

Ukázka sklizně zrnové kukuřice „live“.


Porovnání strojů na zpracování půdy na zrnové kukuřici

V Selicích byly k vidění všechny značky předních i lokálních výrobců.  I zastoupení jednotlivých modelů bylo velice bohaté. Byly představeny radličkové stroje, kombinované stroje (disky+dláta), dlátové pluhy, tradiční pluhy a krátké diskové podmítače s disky od 520 mm do 730 mm. „Den Kukuřice v Selicích je ideální akce pro pěstitele zrnové kukuřice. Ukázky stroj vedle stroje ukáží, co je lepší a co není až tak dobré. Jsem rád, že jsem tady po dvou letech opět byl a mohl jsem si udělat subjektivní názor. Ukázalo se, že na přímé zpracování strniště zrnové kukuřice jsou nevhodné diskové podmítače s malými disky 520 mm. To není žádná novinka! Ukázalo se také, že i když stroje mají větší disky 620 mm a disky jsou jištěny pouze vinutou pružinou, nejsou schopny zdaleka dosahovat takové kvality práce, jako stroje s přesným vedením disků jištěné non-stop systémy. Velkou roli k vyšší kvalitě zpracování hrají také zadní pěchy. Zatímco dnes populární dvojité U válce jsou možná dobré na jiné plodiny, na zrnové kukuřici se to nedá s těžkými ocelovými pěchy srovnat. My jsme zde představili stroj Atlas HO 8000, který dle mého názoru byl na strništi druhý nejlepší. Lepší byl stroj shodné konstrukce tj. velké disky nad 660mm s non-stop jištěním konkurečního výrobce. Náš Atlas byl handicapován tahovou sílou traktoru a mokrým strništěm, nedosáhli jsme požadované pracovní rychlosti. Na druhou stranu podmínky byly pro všechny stejné, takže v mém soukromém hodnocení jsem s druhým místem spokojen,“ komentoval porovnání strojů Jan Bednář.

BEDNAR ATLAS HO 8000 těžký diskový podmítač s disky 660mm a non-stop pružinovým jištěním disků.

Práce ATLASu HO 8000 dokonale rovné strniště s kvalitním zaklopením rostlinných zbytků zrnové kukuřice.


Technologie hlubokého kypření a zásobního hnojení na Slovensku

V Selicích byl poprvé na Slovensku představen systém hlubokého kypření a zásobního hnojení. Na traktoru JD 9 serie byl navěšen nový zásobník na aplikaci hnojiva do půdního profilu Ferti-Box FB 3000, hluboké kypření zajišťuje populární dlátový pluh v 6 m variantě Terraland TO 6000.  První technologickou linku zakoupila farma p. Grunera, který hospodaří v obci Slepčany okres Zlaté Moravce.

Představení technologie hlubokého kypření s aplikací zásobního hnojiva do půdního profilu.

Ukázka práce soupravy.


Dvoukomorový zásobník s 2 dávkovacími ústrojími pro aplikace 2 typů hnojiv do 2 různých pracovních hloubek za radlice Terralandu.

Souprava JD 9 série, Bednar Ferti-Box FB 3000, Bednar Terraland TO 6000 s distribuční hlavou a aplikačními koncovkami.


Ing. Jan Bednář
Export sales manager
Tel.: +420 602 345 614
Email:  jan.bednar@bednarfmt.com

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás