Zpět na novinky

18.
Říjen
2013

Polní den v Rostěnicích aneb představení novinek pro rok 2014

17. října jsme na druhý pokus upořádali ve spolupráci se zemědělskou společností Rostenická a.s. a prodejním střediskem STROM Morava – Velké Bílovice polní den BEDNAR. Na tomto polním dni nám opět nepřálo počasí, a jelikož den před konáním tohoto polního dne spadlo velké množství dešťových srážek, nebylo opět možné převést stroje v akci. I přesto jsme se rozhodli tento polní den uspořádat a zákazníkům na Moravě představit stroje BEDNAR.

17. října jsme na druhý pokus upořádali ve spolupráci se zemědělskou společností  Rostenická a.s. a prodejním střediskem STROM Morava – Velké Bílovice polní den BEDNAR. Na tomto polním dni nám opět nepřálo počasí, a jelikož den před konáním tohoto polního dne spadlo velké množství dešťových srážek, nebylo opět možné předvést stroje v akci. I přesto jsme se rozhodli tento polní den uspořádat a zákazníkům na Moravě představit stroje BEDNAR.

 

Polní den se stacionárními ukázkami

Polní den zahájil majitel fy. BEDNAR FMT p. Ladislav Bednář a předseda představenstva Rostěnická a.s. Vítězslav Navrátil. Celý polní den se nesl v duchu stacionárních ukázek s odborným výkladem k jednotlivým strojům, kterých se perfektně ujal vedoucí prodeje David Ryčl společně s vedoucím exportu Janem Bednářem.
V Rostěnicích byla představena většina strojů z našeho výrobního programu. Prvními představenými byly diskové podmítače Swifterdisc zastoupené řadou XO_F, dále Atlas AO a z těch největších diskových podmítačů Atlas AM 10000 s pracovním záběrem 10 m. Pro hlubší kypření byl představen univerzální kypřič Fenix FO 5000 a dlátový pluh Terraland TN 3000. Samozřejmě, že v Rostěnicích nemohly chybět zástupci předseťových kompaktorů řady Swifter, protože původní myšlenka konceptu širokozáběrových kompaktorů  vznikla právě v Rostěnicích. Představeny zde byly Swifter SO 6000 a Swifter SE 10000 a další tři širokozáběrové Swifrery ve vlastnictví Rostěnické a.s., které byly vystaveny mimo výstavní expozici. Mezi poslední stroje uzavírající výstavní expozici tradičních strojů na zpracování půdy byl mulčovač rostlinných zbytků MZ 6000 a zemědělský návěs Wagon WG 21000.

  
 Polní den zahájil společně s p. Ladislavem Bednářem také p.Vítězslav Navrátil předseda představenstva Rostěnická a.s..Představení diskových podmítačů s odborným výkladem vedoucího prodeje Davida Ryčla sledovali návštěvníci s velkým zájmem.
  
I přes nepřízeň počasí, kdy bylo jasné že se nebudou konat žádné aktivní ukázky, navštívilo tento polní den 350 zemědělců z celé Moravy.David Ryčl a panem Miroslavem Štipčákem s vedoucím mechanizace z Rolnické zemědělské  a.s. z Hroznové Lhoty seznamují přítomné  se zkušenostmi z provozu diskového podmítače Atlas AM 10 000 v jejich zemědělském podniku po odpracování 1000 ha.

 

První představení novinek pro obchodní rok 2014 již v Rostěnicích

Návštěvníci polního dne v Rostěnicích měli možnost jako první spatřit část novinek strojů BEDNAR, které budou oficiálně představeny na největším veletrhu zemědělské techniky Aritechnica v Hannoveru. Jednalo se o robustní diskový podmítač ATLAS HO, který má každou slupici osazenou párem disků o průměru 660mm a chráněnou proti přetížení nonstop jištěním. Samozřejmostí je již u tohoto stroje integrovaná náprava mezi zadní řadou disků a utužovacími válci. Firma BEDNAR patří mezi první světové výrobce zemědělské techniky, která používá u tohoto typu diskového podmítače systém umístění přední a zadní diskové sekce do „X“ s tím, že úhel přední sekce je možné nastavit.
Další představenou novinkou byl dvoukomorový zásobník FERTIBOX FB 4400 určený pro průmyslová hnojiva. Agregován je v ramenech traktoru a hnojivo je z něj pneumaticky dávkováno přímo do půdy během zpracování, tento stroj byl agregován v soupravě s dlátovým pluhem Terralandem TO 6000 společně se zadním konsolidačním válcem Presspack. Tato souprava nám byla zapůjčena ze zemědělské společnosti Sloveč, kde tato souprava již sezonu pracuje. Poslední novinkou představenou na polním dni byla řada secích strojů OMEGA_Ferti s vlastní diskovou přípravou a možností přihnojování.

  
 Novinka pro rok 2014 diskový podmítač Atlas HO 6000. Premiéru si na polním dni odbyl i nový secí stroj Omega OO.
  
 Fertibox FB 4400 v soupravě s dlátovým pluhem Terraland TO 6000 a Presspack válcem byl jako jediný v extrémně vlhkých podmínkách předveden.Výstavní plocha v areálu Rostěnické a.s..

 

 

Poděkování

Na závěr nezbývá než poděkovat zaměstnancům Rostěnické a.s. za perfektní pomoc při přípravách a organizaci polního dne. Také zákazníkům a prodejnímu středisku Strom Morava se střediskem ve Velkých Bílovicích, kteří nám na tento polní den zapůjčily jejich stroje.

Za rok nashledanou na polním dni v Rostěnicích, kde nám již počasí určitě vyjde, tak abychom Vám mohli představit naše novinky v akci.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT pro Moravu

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás