Zpět na novinky

19.
Říjen
2015

Polní den v Rostěnicích, 3. ročník

V druhé polovině října jsou již všechny důležité polní práce hotovy. Farmáři se tak mohli nerušeně sejít na již třetím ročníku polního dne Rostěnice a prohlédnout modení stroje pro zpracování půdy a setí. Akce byla pořádána ve spolupráci firem Rostěnice, a.s. BEDNAR FMT, s.r.o. a STROM PRAHA, a.s. (obchodní zastopuení regionu Morava).

Noční vytrvalý déšť zpočátku ulehčil „suchým půdním podmínkám“, ale v průběhu rána a dopoledne znemožnil konání polních ukázek. Po krátké poradě s panem Navrátilem (předsedou představenstva Rostěnice, a.s.) jsme se rozhodli pro „plán B“ – mokrou variantu a přesunuli techniku do zázemí podniku.

Zahájení polního dne.

Pomalu se naplňující hala příchozími zákazníky.


Show se odehrála v tematických prostorách haly určené pro garážování techniky a skladování komodit. Přesunulo se do ni i všech 400 návštěvníků. Nidko se nenechal odradit nepřízní počasí. Důkaz, že technika BEDNAR (společně se stroji John Deere) se v moravském regionu těší rostoucí oblibě.

Pan Vítězslav Navrátil „ symbolicky křtí“ nový rostěnický kompaktor.

Představení STRIEGELu PE 12 000.


Součástí programu bylo slavnostní předání největšího vyráběného předseťového kompaktoru – modelu Swifter SM s úctyhodným pracovním záběrem 18 m. Novým majitelem se stal pořadatel akce – Rostěnická, a.s. Předání znamenalo završení dlouholeté spolupráci na vývoji předseťových kompaktorů. Pan Vítězslav Navrátil (předseda představenstva Rostěnická, a.s.) převzal z rukou pana Ladislava Bednáře (majitel BEDNAR FMT) a Davida Ryčla (vedoucí obchodu) pamětní plaketu.

Ukázky techniky BEDNAR odborně komentoval David Ryčl, vedoucí obchodu.

Představení nového čelně neseného zásobníku na hnojivo FERTIBOX.


Představeni byli všichni zástupci výrobního programu BEDNAR. Řazeni byli logicky, v rámci technologické linky BEDNAR. Agregovány s traktory John Deere.

Prvním představeným strojem byly polní brány STRIEGEL-PRO PE 12 000 určené především k uniformnímu rozprostření posklizňových zbytků po sklizni. Dále byly k vidění diskové podmítače pro mělkou i hlubokou podmítku s malým i velkým množstvím posklizňových zbytků. Novinky, podmítače Atlas AO_L a HO s diskovou baterií rozestavěnou do tvaru písmene X a výhodou v podobě integrované nápravy.

Příjezd soupravy s diskovým podmítačem Atlas HO 8000.

Představeny byly dvě varianty dlátových pluhů TERRLAND.


Kypření v podobě strojů FENIX, neseném i poloneseném provedení. Hluboké kypření v zastopení mnohokrát ověřených dlátových pluhů TERRRALAND. V rámci představení TERRALANDU Profi byl i čelně nesený zásobník hnojiva – FERTIBOX pro technologii zásobního hnojení. FERTIBOX pracuje ve spojení s taženým strojem a umožňuje aplikovat hnojivo v rámci jednoho přejezdu.

Na akci nesměla chybět prezentace secího stroje OMEGA OO.

Posledním zástupcem strojů BEDNAR byl meziřádkový kypřič ROW-MASTER.


Po strojích na kypření se představil zástupce kategorie strojů pro předseťovou přípravu, kompaktor SWIFTER. Závěr byl věnován prezentacím secího stroje OMEGA OO 6000, cambridge válců GALAXY GE 9000 a meziřákovému kypřiči ROW-MASTER pro precizní, meziřádkovou kultivaci.

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás