Polní den v Dánsku uspořádali agrární poradci

Dne 5.9.2018 uspořádali dánští agrární poradci VKST Field Trials polní den „Harve Demonstration“ na statku Gisselfeld Kloster v regionu Sjælland. Počasí akci přálo a návštěvníci viděli stroje nejen staticky, ale hlavně v komentovaném pracovním nasazení. Jak polní den probíhal a jaká byla návštěvnost? Jaký stroj byl nejlépe hodnocen a spoustu dalších informací z dánského trhu se dozvíte v tomto článku.

Statek Gisselfeld Kloster v regionu Sjælland

Statek Gisselfeld Kloster v regionu Sjælland

Stánek BEDNAR na statku Gisselfeld Kloster

Stánek BEDNAR na statku Gisselfeld Kloster


Co bylo na polním dni k vidění?

Společnost BEDNAR si ve spolupráci s dealerem Maskinhandler Indkøbsringen (MI) připravila pro návštěvníky polního dne 3 stroje. Konkrétně se jednalo o dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM7R, diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F a STRIEGEL-PRO PN 7500.

Nejprve proběhly komentované ukázky práce strojů. Ty se uskutečnily na předem připravených políčkách. Každý stroj byl nejprve návštěvníkům popsán prodejcem. Poté agrární poradce komentoval práci stroje. Z hodnocení práce všech vystavovaných strojů vyšel nejlépe dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM7R.

Dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM7R před komentovanou ukázkou práce

Dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM7R před komentovanou ukázkou práce

Obchodní zástupce MI popisuje diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F

Obchodní zástupce MI popisuje diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F


Na závěr polního dne probíhala na statku Gisselfeld Kloster přednáška o zemědělské technice. Na ni byly zváni všichni účastníci polního dne. Po jejím ukončení bylo pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení a probíhala volná diskuze.

Dánští agrární poradci VKST Field Trials testují přínos TERRALANDU

V květnu roku 2016 zakoupili agrární poradci dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM7R, aby jej mohli osobně testovat. Během testování zjistili vysoký přínos stroje nejen při likvidaci utužení půdy a ozdravení půdního profilu, ale i při udržování vlhkosti v půdě při suchých měsících. Tyto a mnohé další zjištěné informace předávali na polním dni zemědělcům.

Návštěvníci polního dne prohlížení TERRALAND, který umožňuje levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm

Návštěvníci polního dne prohlížejí TERRALAND, který umožňuje levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm

TERRALAND díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracuje všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů

TERRALAND díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracuje všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů


Dealer Maskinhandler Indkøbsringen

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) je výhradním dovozcem techniky BEDNAR do Dánska a společnost BEDNAR FMT s ním spolupracuje již 8 let. Dealer MI vznikl ze spolku bývalých farmářů, aby mohli ostatním farmářům vyjednávat lepší ceny zemědělské techniky.

Více než 500 dánských zemědělců sleduje stroje BEDNAR v pracovním nasazení

Více než 500 dánských zemědělců sleduje stroje BEDNAR v pracovním nasazení

Agrární poradce komentuje práci diskového podmítače bezprostředně po dokončení pracovního úkonu

Agrární poradce komentuje práci diskového podmítače bezprostředně po dokončení pracovního úkonu


 Ing. Marián Melo, BEDNAR FMT s.r.o.
marian.melo@bednarfmt.com
Obchodní zástupce pro Anglii a Dánsko

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás