Zpět na novinky

29.
Říjen
2014

Polní den Rostěnice, novinky 2015 v akci

Šestnáctého října, za hojné účasti místních zemědělců, se konal tradiční polní den BEDNAR na Moravě.  Den byl uskutečněn ve spolupráci s akciovou společností Rostěnice a regionálním prodejním střediskem Strom Praha, a.s. se sídlem ve Velkých Bílovicích a Prostějově. Oproti předešlému ročníku bylo počasí více nakloněno a stroje BEDNAR byly předvedeny v plné akci.

Ranní dešťové přeháňky neodradily širokou zemědělskou veřejnost, v průběhu dne se počasí naštěstí umoudřilo. Polní den zahájil majitel firmy BEDNAR FMT, s.r.o. – Ladislav Bednář společně s předsedou představenstva Rostěnice a.s. – panem Vítězslavem Navrátilem. Následovalo spuštění série aktivních ukázek techniky BEDNAR agregované s traktory John Deere.

Polní den navštívilo 400 zemědělců z širokého okolí

 

Představení techniky Bednar se ujal nejpovolanější v oboru – ing. David Ryčl  – vedoucí obchodu BEDNAR FMT

Novinky pro rok 2015

Předváděnou techniku BEDNAR odborně představil David Ryčl, vedoucí obchodu BEDNAR. Techniku John Deere pak Pavel Janeček, produktový specialista na traktory JD ze společnosti Strom Praha. Zákazníci na Moravě mohli jako první spatřit při práci novou techniku BEDNAR. Oficiálně k dispozici bude až v průběhu roku 2015. Jednotlivé stroje byly představeny postupně tak, jak mají být nasazeny po sklizni.

Novinka pro rok 2015 – STRIEGEL PRO  – PE 12

Aktivní ukázka Swifterdisku XO 8000 s integrovanou nápravou a segmentovým válcem

Management rostlinných zbytků

Stacionárně byly vystaveny dobře známé mulčovače rostlinných zbytků. Model MZ 4500, se třemi rotory a model MM 7000 s pěti. Každý z rotorů je osazen čtyřmi noži. Travní nože slouží k mulčování nedopasků a trvalých travních porostů. V posledních letech se výborně osvědčily i při mulčování strniště po sklizni obilovin. Druhou možností jsou nože na mulčování strniště po sklizni kukuřice, řepky a slunečnice.

Žhavou novinkou ze stejné kategorie managementu rostlinných zbytků je STRIEGEL-PRO PE 12000. Univerzální zavlačovač k homogenizaci posklizňových zbytků bezprostředně po sklizni. Respektive k rozvláčení nekvalitně rozdrcené slámy během sklizně. Operace rozvláčení bude má za následek kvalitnější podmítku. Na jaře najde tento typ stroje uplatnění při provzdušnění půdy a srovnání pozemku před setím jarních obilovin.

Podrobnější představení dalších novinek bude následovat v průběhu roku v dalších reportážích. Máte se na co těšit.

Podmítka

SWIFTERDISC XO 8000 F představuje moderní diskový podmítač pro první podmítky ihned po sklizni. Tak zvaně „na vodu“, k vytvoření ideálních podmínek pro vzejití výdrolu a přerušení půdní kapilarity. Dalším využitím XO 8000F jsou opakované mělké podmítky s maximální pracovní hloubkou do 12 cm. Stroj lez vybavit předním páskovým smykem, stane se ještě univerzálnějším, vhodným i do předseťové přípravy tam, kde půdní podmínky nedovolí práci kompaktoru.

Dalším předvedeným diskovým podmítačem byl ATLAS AO 6000, kompaktní stroj pro hlubší podmítku a zapravení většího množství posklizňových zbytků do těžkých půd. Uchycení disků pružinovým systémem Non-Stop. Novinkou úspěšné řady ATLAS byl ATLAS AO L, diskový podmítač k podmítce lehčích půd s větším množstvím posklizňových zbytků. Jednotlivé disky jsou jištěny pryžovými segmenty. Disk o rozměru 620 mm je uložen pomocí bezúdržbového ložiska. Jedna slupice drží dva disky, velká průchodnost stroje. Integrovaná transportní náprava mezi zadní řadou disků a utužovacím pěchem zajišťuje dokonalou stabilitu při práci ve vyšších pracovních rychlostech. Poslední inovací tohoto diskového podmítače je umístění diskové baterie do tvaru písmene X. Nedochází pak k žádnému „driftu“, stroj drží pevnou stopu za traktorem.

Posledním podmítačem předvedeným na akci (i v akci) byl ATLAS HO 8000, stroj na podmítku strniště po sklizni s velkým množstvím posklizňových zbytků, zejména zrnové kukuřici. Konstrukce je podobná jako u výše zmíněného stroje – dvojdiskové uložení na jedné slupici, integrovaná náprava, diskové baterie do písmene X. Slupice jištěné masivním Non-Stop systémem a podstatně zvětšená průchodnost. Průměr disků se zvětšil na úctyhodných 660mm, rozteč z 25 cm na 30 cm, což má velký význam na zpracování pozemku, například po zrnové kukuřici.

Další z představených novinek na tomto polním dni – Atlas AO L 6000

Všichni přítomní s velkým zájmem sledovali aktivní předvádění naší techniky

Kypření

Zástupci univerzálních kypřičů byly polonesený FENIX FO 5000 a nesený FENIX FN 3000. Oba stroje jsou vhodné jak pro podmítku při použití dlát s křídly, tak pro hlubší kypření až do hloubky 35 cm!

Hluboké kypření

Kategorii strojů pro přímé zpracování půdy představovaly dlátové pluhy ověřené řady TERRALAND. První, již věhlasný TERRALAND TN 3000 HM7R. Nachází oblibu u stále většího množství farmářů. Většina jej využívá pro narušení utuženého podorničí. Ale značná část jej používá naplno v základní přípravě půdy před založením nových porostů kukuřice, řepky, cukrové řepy i obilovin. Kombinovaný, polonesený dlátový pluhu TERRALAND DO 4000, představuje variantu pro dvoufázové zpracování půdy. V přední části disková baterie (jako u ATLASU HO), za nimi dvě řady hydraulicky jištěných radlic pro hluboké kypření do 55 cm. Disky v přední části stroje půdu zpracují mělce — podmítnou do 18 cm a tím dobře zamíchají posklizňové zbytky. Ve druhé fázi dojde k hlubšímu kypření, narušení podorničních vrstev a dokonalejšímu zamíchání posklizňových zbytků. Ideální kombinace.

Předvedení Terralandu TN 3000 HM7R v akci

O technologiii  hloubkového kypření dlátovými luhy BEDNAR je stále větší zájem

Setí

Předvádění uzavřel secí stroj OMEGA OO 6000FERTI. Univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy pro různé typy plodin s velkou variací výsevku. Jak v systému minimalizačním s přihnojování, tak v konvenčním (orba).

Závěrem velké poděkování pracovníkům Rostěnice, a.s. za poskytnutí zázemí a pomoci při náročných přípravách polního dne. Díky také zákazníků a prodejním střediskům Strom Praha, a.s. Velké Bílovice a Prostějov za zapůjčení techniky, která byla předvedena na naší úspěšné akci.

VIDEO:

Michal Jurníček
Oblastní zástupce
Bednar FMT, s.r.o.