Zpět na novinky

27.
Červen
2014

Polní den – Lišany u Chrášťan

Společnost Lupofyt Chrášťany hospodaří v mírně teplé oblasti se srážkovým stínem Krušných hor v nadmořské výšce 380 m. V současné době hospodaří na ploše cca 1900 ha zemědělské půdy. Specializuje se pouze na polní rostlinnou výrobu a pěstování chmele (80 ha). Zejména se zaměřuje na pěstování olejnin, máku setého  a obilovin.

Naše společnost Bednar FMT se účastnila polního dne pořádaného společností Lupofyt se spoluúčastí České zemědělské univerzity. Úvodním slovem promluvil a přivítal všechny účastníky jednatel společnosti Lupofyt Chrášťany pan Ing. Jaroslav Mikoláš. Následovala přednáška pana Ing. Davida Bečky Ph.D. z České zemědělské univerzity (ČZU) hovořící o pěstování řepky olejné a pšenice. Tato přednáška byla doplněna o vývoj kořenového systému řepky a napadání škůdci v tomto roce doktorandem z ČZU Ing. Jurajem Bérešem. Prognóza na letošní rok říká, že úroda řepky by měla být dobrá nejen kvůli mimořádně teplé zimě, tak ale i díky menšímu množství škůdců, což způsobila právě teplá zima. Škůdci se nezazimovali a v průběhu zimy došlo k jejich úhynu. Další zajímavou informací je, že řepka je schopna vyvíjet svůj kořenový systém už při teplotě nad 2 °C, což v loňské zimě ověřili na pokusných parcelkách ČZU. Pokud úrodu nezhatí přívalové deště nebo naopak přijde alespoň nějaká voda, je očekáváno dosažení velkých výnosů. Dále se ujal slova pan Ing. David Ryčl, který představil naší společnost Bednar FMT. Účast naší společnosti na takovýchto polních dnech je již tradicí, stejně jako úzká spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO).

Naplněný sál při zahájení polního dne v Lišanech u Chrášťan.

První polovina semináře na pozemcích Lupofyt Chrášťany.

Ukázka strojů Bednar a zhodnocení porostů řepky

Po zhodnocení zásahů do porostu agronomem společnosti J. Mikolášem ml. se všichni účastníci přesunuli na pozemek společnosti Lupofyt Chrášťany, kde jsou testovány jednotlivé druhy řepek. Ing. David Bečka Ph.D. zhodnotil jednotlivě každou odrůdu a konstatoval její přednosti nebo nedostatky. Lupofyt Chrášťany testuje nejen různé odrůdy řepek, ale také účinek druhu zpracování půdy na rostliny a optimální vývoj kořenového systému. V jednom z pokusů byl použit stroj společnosti Bednar FMT Terraland při přípravě půdy před řepkou. Rozdíl mezi porostem s a bez použití Terralandu byl znatelný ve prospěch hlubokého zpracování. Při zpracování půdy Terralandem se naruší podorniční utužení, zpřístupní spodní voda a provzdušňuje se půda. Při správném pěstování řepky se půda musí zpracovat do větších hloubek cca do 30 cm, proto aby rostliny mohly správně zakořenit a vytvořit kulový kořen, který dosáhne na živiny a vláhu umístěnou hlouběji v půdě. S takovým zpracováním nemá Terraland žádný problém, dokáže zpracovávat půdu až do hloubky 55 cm, aniž by na povrch vytahoval hlušinu, což je možné díky speciálnímu tvaru pracovních orgánů, které využívají třech úhlů pro různé pracovní operace v závislosti na hloubce. Dalšími představenými stroji kromě Terralandu byly předseťový kompaktor Swifter , mulčovač rostlinných zbytků Mulcher a diskový podmítač Swifterdisc o záběru 10 metrů, který je v majetku domácího podniku a již třetím rokem odvádí perfektní práci při podmítkách, ale i přípravě půdy před setím. Všechny stroje byly agregovány s traktory John Deere, ke kterým doplnil technické informace Ing. Martin Hučko, vedoucí obchodu STROM Praha – divize Sever.

 Stroje Bednar ukazované na polním dnu v Lišanech u Chrášťan

Početná skupina lidí při komentáři Ing. Davida Ryčla ke strojům Bednar FMT

Zhodnocení porostů pšenice

Po obědě se pokračovalo na pozemku, kde Lupofyt Chrášťany pěstuje různé druhy pšenic (Julie, Nelson, Annie, Fukir, Lavantus, atd.) a bylo opět provedeno hodnocení daných druhů pšenic z hlediska odolnosti na poléhání a mrazu a náročnost na hnojení.

 Druhá polovina semináře na pozemcích Lupofyt Chrášťany

14 odrůd pšenic pěstovaných (testovaných)Lupofytem Chrášťany

Ing. Martin Pleyer

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás