Zpět na novinky

08.
Červen
2015

Polní den BEDNAR se stává jednou z největších zemědělských akcí ve střední Evropě

Polní den ve Slovči si získal velkou popularitu a stává se významnou akcí, na které se setkávají nejenom zemědělci, ale i další lidé přímo i nepřímo napojeni na zemědělství. Polní den ve Slovči se stal synonymem pro odbornost, ale také zábavu a diskuze. Polní den ve Slovči je show, která patří svým programem k jedinečným akcím. Čtvrtý ročník, který se uskutečnil na začátku června, byl velice úspěšným pokračováním třetího ročníku s účastí poctivých 1500 návštěvníků.

Show, jak se patří

Odborné komentáře strojů a plodin, rozbory půdních horizontů, stroje seřazené v linkách s popisem jednotlivých detailů doplněné poradenstvím. Vše doprovázeno dokumenty na velkoplošné obrazovce.  Polní den ve Slovči si vytvořil silné jméno a to nejenom v ČR, ale i v okolních státech. „Je až paradox, kolik polních akcí, seminářů apod. se pořádá během měsíce června. Je vynikající, že se nám podařilo vytvořit akci, na kterou se lidé těší a přijdou se podívat. Je to pro nás pochvala a zároveň závazek pro další ročníky. Děkujeme!“ komentoval účast Ladislav Bednář.

O úvodní slovo a přivítání návštěvníků se postarali Ladislav Bednář, majitel společnosti BEDNAR FMT, Jiří Sobota, předseda představenstva ZS Sloveč a.s., Jiří Sopoušek, místopředseda představenstva STROM Praha a.s. a prorektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Heřmánek (zleva).

Polní den BEDNAR je vyhledávanou akcí, na které se setkává zemědělská veřejnost.


Půdoznalectví, základ úspěchu

Poprvé byla podstatná část polního věnována přednášce a diskuzi o půdě, jejímu složení a metodám zpracování půdy. „Nechceme jenom popisovat a ukazovat stroje v práci. Chceme na příkladech a konkrétních půdních vlastnostech vysvětlit, proč jsme se rozhodli právě pro takovou konstrukci stroje a ne pro jinou. Minulý rok jsme postavili stroje do technologických linek, abychom vysvětlili, kam směřují naše myšlenky v technologii obecně. Letos jsme chtěli jít ještě více do detailů, protože zemědělství je o detailech. Proto jsme připravili ukázky půdních horizontů doplněné o komentáře a diskusi doktora Sáňky.“ popisoval program dne David Ryčl. Součástí polního dne byla přednáška v podání odborníka na pedologii Dr. Ing. Milana Sáňky z Mendelovy univerzity v Brně, který okomentoval připravené půdní sondy z pozemků ZS Sloveč demonstrující výhody, ale i rizika hlubokého zpracování půdy.

Pedologický odborník Dr. Ing. Milan Sáňka prezentoval připravené půdní sondy. Návštěvníci tak mohli vidět naprosto rozlišné půdní podmínky z polí, na kterých ZS Sloveč hospodaří.

Samotné půdní podmínky jsou pro společnost důležité při konstrukci strojů. Dlouhodobě proto spolupracuje s předními odborníky, kteří agrotechnické přínosy strojů značky BEDNAR potvrzují.


Představení novinek a trendů, pevná součást polního dne ve Slovči

Na úvod polního dne bylo 24 souprav řazeno do technologických linek. „Snažíme se zemědělcům nabídnout nejen stroje, ale hlavně ucelenou technologii založenou na současném zemědělství, které prochází za poslední roky značnými změnami spojenými s novými výkonnými hybridy, ale dalšími faktory jako je cena a dostupnost zemědělské půdy.“ vysvětloval na úvod Ing. David Ryčl (vedoucí obchodu). Během dopoledne byly představeny novinky a agronomické důvody, proč se BEDNAR rozhodl svůj vývoj vložit právě do těchto strojů.

Meziřádkový kypřič Row-Master RN se samonaváděním do řádků. Možnost nastavení pracovních jednotek na 45, 50, 70, 75 a 85 cm. Vysoká světlost rámu 80 cm pro kypření plodin jako kukuřice, slunečnice.

Půdní pěchy Galaxy GE 9000 s předním hydraulickým smykem Crushbar.


STRIEGEL-PRO PE 12000 – polní brány určené k managementu rostlinných zbytků, kontrole výdrolů a ranému jarnímu zpracování půdy. Precisní příprava strniště před dalšími operacemi. Přímý vliv na vzcházení budoucího porostu.

SWIFTERDISC XE populární širokozáběrový diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti s dokonalým promícháním rostlinných zbytků díky A-diskům.


TERRALAND TN_Profi, hloubkové kypření se zásobním hnojením = cesta k vyšším výnosům. Zvýšení dostupnosti živin v hlubších půdních profilech. Více vzduchu v půdě, funkční vodní režim.

ATLAS HO diskový podmítač pro velké množství posklizňových zbytků.


Secí stroje Omega OO.

Ukázka přesné práce navádění meziřádkového kypřiče ROW-MASTER RN 6000. Větší komfort, větší výkon…


Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali spolupořadatelům a partnerům akce:

  • ZS Sloveč a.s.,
  • BEDNAR Farm Technology,
  • STROM Praha a.s.
  • DuPont,
  • Česká zemědělská univerzita v Praze,
  • Limagrain,
  • IKB Leasing,
  • Jíša a Dajbych,

Dále také zemědělcům, kteří pro akci zapůjčili své stroje:  ZS Sloveč a.s., Ekoprogres Třebovle, František Weiss – Milčice, Roman Štěcha, ZP Hvězdlice , a.s., Zemědělské družstvo Ločenice, Agro Žlunice, Zemědělské obchodní družstvo Zálabí – Ovčáry, Agrom Třebnouševes, Karel Horák – Žehuň, p. Kolář, p. Klabzuba.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás