Zpět na novinky

10.
Červen
2016

Polní den BEDNAR 2016

Dlouhodobě vysoká návštěvnost Polního dne BEDNAR vypovídá o velké popularitě této události. Letošní 5. ročník pořádaný na pozemcích akciové společnosti Rostěnice navštívil nevídaný počet 1635 návštěvníků, kterým bylo představeno na 24 souprav strojů BEDNAR.

1635 návštěvníků hovoří za vše

„Přes nově nastavený dvouletý cyklus Polního dne BEDNAR se nám podařilo přilákat na Moravu do Rostěnic velké množství zemědělců, a to nejen z České republiky, ale i z dalších 21 zemí světa. Povědomí o značce BEDNAR roste mezi zemědělci všech zemědělsky činných kontinentů a návštěvnost polního dne je toho již pouze obrazem,“ hodnotí vysokou návštěvnost Jan Bednář.

Polní den BEDNAR 2016 navštívilo na 1635 návštěvníků z 22 zemí celého světa.

Během polního dne byla prezentována řada novinek a inovací.


Netradiční způsob prezentace

Polní dny BEDNAR neznamenají pouze předvádění samotné techniky, ale přinášejí s sebou i agronomické prezentace a netradiční způsob představení strojů ve fungujících technologických linkách pro jednotlivé plodiny.

Stroje řazené v jednotlivých technologických linkách pro cukrovou řepu, kukuřici setou, pšenici ozimou a ječmen jarní.

Pedologická prezentace Ing. Barbory Badalíkové a doc. RNDr. Lubici Pospíšilové, CSc.


Novinky a inovace BEDNAR

„Každým rokem investujeme do vývoje nových strojů a inovace těch stávajících velké úsilí a mnoho financí. Polní den BEDNAR je skvělou příležitostí, kde se můžeme o výsledky našeho snažení se zemědělci podělit. Již na veletrhu TechAgro byl prezentován směr, jakým se chceme ubírat, proto jsme pro polní den agregovali řadu strojů se zásobníky FERTI-BOX tak, abychom představili precizní způsob aplikace hnojiv v praxi,“ komentuje vývoj strojů majitel společnosti dr. Ladislav Bednář.
Během představení novinek a inovací byl prezentován meziřádkový kypřič ROW-MASTER s možností kapalného přihnojování a také mulčovač posklizňových zbytků s ventilátorem zajištující kontinuální čištění povrchu stroje při práci.

Prezentace mulčovače s ventilátorem pro kontinuální čištění povrchu stroje.

Představení konceptu precizní aplikace hnojiv se stroji BEDNAR v praxi.


V rámci prezentace novinek a inovací byl také představen meziřádkový kypřič ROW-MASTER s možností aplikace kapalných hnojiv.

Během polního dne nechyběly ani praktické ukázky hlubokého zpracování půdy dlátovými pluhy TERRALAND.


Velké stroje táhnou

Velkými taháky polního dne byl bezpochyby diskový podmítač SWIFTERDISC s pracovním záběrem 14 metrů, předseťový kompaktor SWIFTER o pracovním záběru 18 metrů a kombinovaný kypřič TERRALAND DO 5000.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE 14000 o pracovním záběru 14 metrů.

Předseťový kompaktor SWIFTER o záběru 18 metrů byl předveden na části plochy zpracované kombinovaným kypřičem TERRALAND DO.


Všem návštěvníkům Polního dne BEDNAR děkujeme a těšíme se na setkání příští rok na pozemcích ZS Sloveč při Polním dni BEDNAR 2017!