Zpět na novinky

09.
Říjen
2014

Podzimní kypření, do hloubky a vlhka bez zadních utužovacích pěchů

Ve většině podniků komplikuje letošní podzimní zpracování půdy počasí. Zejména větší úhrn dešťových srážek znemožňuje půdní zpracování a ve velké míře i sklizeň kukuřice (silážní nebo zrnové). Důsledkem nepřízně počasí došlo v několika podnicích v Čechách i na Moravě k prodlevě při zpracování půdy a tím i k opožděnému setí ozimých pšenic.

Fenix FO v obtížných podmínkách

Hloubkový kypřič Fenix FO je díky univerzální koncepci sestaven tak, aby byl schopen pracovat i v těch nejnáročnějších půdních podmínkách. Hlavním prvkem, limitující práci běžného stroje ve vlhkých podmínkách, jsou zadní utužovací válce. Fenix FO má však výhodu v podobě integrované nápravy. Náprava se nachází uvnitř stroje, před utužovacími pěchy. Toto konstrukční uspořádání dovoluje práci zcela bez zadních utužovacích pěchů. Pracovní hloubku stroje nastavíme jednoduše, pomocí kombinace transportní nápravy a předních podpěrných kol. Poslední řada radlic zajistí zpracování pozemku za transportní nápravou.

Umístěním nápravy „uvnitř“ stroje se zmenšil poloměr otáčení na souvratích. Fenix FO  stává velice obratným.

Nastavení předních podpěrných kol v kombinaci s transportní nápravou, konstantní pracovní hloubka.

Snadné přestavění, práce bez zadních pěchů

Stroj Fenix FO je snadno přizpůsobitelný nejrůznějším podmínkám. Zadní utužovací pěchy je možné odlehčit či úplně demontovat. Odlehčení (v závislosti na výbavě), provedeme buď pomocí jednoduchých objímek, nebo hydraulického okruhu (HO nastavení pracovní hloubky zadní části stroje).
Úplná demontáž zadních pěchů je velice jednoduchá. Táhlo (resp. hydraulický okruh) pro nastavení pracovní hloubky zůstává na svém místě. Vyčepují se pouze pěchy i s jejich rámem z hlavního rámu stroje.

Fenix FO bez zadního pěchu.

Schopnost práce bez zadních pěchů, lehké zpracování půdy v extrémních podmínkách.

Rozšířené možnosti zpracování půdy bez zadních pěchů

Hlavní výhodou stroje bez pěchu je snadná práce ve vlhkých podmínkách. Při hloubkovém zpracování půdy, u tohoto typu stroje až do 35 cm, si půdu pěkně provzdušníme a na utužených pozemcích zajistíme vsáknutí povrchové vody. Povrch pozemku zůstává neutužený a při vhodných klimatických podmínkách, rychleji osychá vrchní vrstva půdy. Rychlejší oschnutí umožní dřívější předseťovou přípravu před setím ozimů.

Silnou doménou práce stroje Fenix FO bez zadních pěchů je i hloubkové zpracování pozemků, jako poslední podzimní operace při přípravě pozemků před setím jařin, případně kukuřice. Můžeme mluvit o „ náhradě orby“ s tím, že pozemek prokypříme hloubkově až do 35 cm. Finální urovnání provede disková urovnávací sekce za poslední řadou radlic. Pro jemnější strukturu povrchu použijeme vykrajovaného disku, pro hrubší – disku plného.

Zadní urovnávací sekce, vyrovnání pozemku po hloubkovém zpracování půdy.

Výsledek po jednom přejezdu bez utužovacích válců.  Pozemek je nakypřený, přes zimu dojde k snadnému promrzání půdy, jako v případě podzimní orby.

 

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce – Morava

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás