Zpět na novinky

14.
Prosinec
2015

Podzimní demo tour po Německu

Dceřiná společnost BEDNAR FMT, firma BEDNAR GmbH uspořádala během podzimu odborné polní semináře. Jedna z prvních zastávek byla na farmě Agrar Produktion Niederzimmern GmbH hospodařící v Thüringenu. Během těchto seminářů byla představena úspěšná technologie hlubokého kypření doplněná o aplikaci hnojiva do půdního profilu.

Zásobní hnojení s hlubokým kypřením
Technologie, se kterou BEDNAR začal jako jeden z prvních na doporučení předních českých farem, vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky v podobě zvýšených výnosů. Tato technologie spočívá v hlubokém kypření půdy (30 až 50 cm dle půdních podmínek a potřeby) spojeného s aplikací zásobní výživy do půdního profilu. Dlátový pluh TERRALAND nastartuje vodní režim a provzdušní půdu. V případě velkého sucha může spodní vláha ke kořenům rostlin nebo naopak. V případě velkých srážek je výrazně zvýšena schopnost půdy absorbovat nadměrné přívaly vody. Výživa z půdního profilu má dále pozitivní vliv na kořenový systém a přístupnost živin. Samotná aplikace je zajištěna pomocí aplikačních koncovek umístěných na slupicích dlátového pluhu, kam je hnojivo pneumaticky dopravováno ze zásobníku FERTI-BOX. Ten lze agregovat s traktorem přes čelní nebo zadní ramena. Hloubku aplikace, druh a dávku hnojiva je důležité volit na základě půdních rozborů.

Zahájení polního semináře se ujal Thomas Wojtalla ředitel firmy Bednar GmbH.

Plnění a kalibrace čelního FERTI-BOXU FB 2000F.


Souprava přední FERTI-BOX a dlátový pluh TERRALAND

V Německu pracovala při demo ukázkách souprava dlátového pluhu TERRALAND TN 3000Profi v kombinaci s čelním zásobníkem FERTI-BOX FB 2000F (front-přední). Verze PROFI u dlátového pluhu má oproti standardním strojům TERRALAND zadní coulterovou sekci. Ta má za úkol pozemek srovnat, nařezat půdu a rostlinné zbytky na menší části. Tato souprava byla představena během jednoho týdne na celkem čtyřech místech v rámci Německa.

Přetlakový čelní FERTI-BOX FB 2000F se agreguje do čelní hydrauliky traktoru.

Z FERTI-BOXU se hnojivo dostává pneumaticky do distribuční hlavy umístěné na TERRALANDU.


Hnojivo je z distribuční hlavy aplikována za radlice TERRALANDU s možností regulace hloubky umístění hnojiva.

TERRALAND TN 3000Profi je velice populární, díky zadní coulterové sekci, která výrazně zvyšuje kvalitu práce stroje.


 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás