Zpět na novinky

03.
Červen
2013

Podporujeme akci Zemědělství žije

S radostí vám představujeme projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije, jehož jsme se stali oficiálním partnerem. Tento projekt patří mezi vůbec první projekty svého druhu a měl by vést k zajištění kvalitní generační výměny zemědělských pracovníků, která je, díky ne příliš pozitivnímu vnímání zemědělství v očích veřejnosti, nejistá…

S radostí vám představujeme projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije, jehož jsme se stali oficiálním partnerem. Tento projekt patří mezi vůbec první projekty svého druhu a měl by vést k zajištění kvalitní generační výměny zemědělských pracovníků, která je, díky ne příliš pozitivnímu vnímání zemědělství v očích veřejnosti, nejistá. Formou organizovaných návštěv zemědělských podniků s doprovodnými akcemi seznamuje veřejnost, především děti školou povinné, s realitou zemědělského provozu a jeho nenahraditelností v životě společnosti. Proto pro nás bylo radostí stát se jeho partnerem a zúčastnit se první otevírací akce, která se uskutečnila 3. -4. 5. 2013 v Zemědělském podniku v Šestajovicích.

Osvěta mládeže

I přesto, že počasí nepřálo, byla hned první den účast poměrně vysoká. Zástupy dětí se nahrnuly do areálu, aby si zblízka prohlédly, jak to chodí v zemědělském podniku. Organizátoři pro ně připravili hned několik vědomostních soutěží, díky kterým si snad naši nejmladší z návštěvy odnesli i nějaké nové poznatky, které je, jak doufáme,v budoucnu k tomuto oboru přivedou.

 

  
 První akci projektu Zemědělství žije! zahájili předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pícha a ředitel společnosti Šestajovice-Jirny a.s. Ing Miloš BulířPro děti byla připravena prohlídka chovů skotu…

 

Cíl a pilíře projektu

 

Komplexním cílem projektu je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami, které jsou tři – děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost. Tento komplexní cíl stojí na třech základních pilířích projektu, které současně tvoří základní oblasti projektových aktivit:

I. Zemědělství na základních školách (součást Rámcových vzdělávacích programů)
II. Propagace zemědělství – aktivity směřující ke zvýšení informovanosti o zemědělství v obecné i konkrétní rovině, o jeho významu a pochopení souvislostí mezi zemědělskou výrobou, potravinami a životním prostředím
III. Střední odborné zemědělské školství

 

  
…prasat…… ,ale i zemědělské techniky.

Pokračování v mnoha podnicích po celé ČR

Celá akce bude pokračovat v dalších zemědělských podnicích napříč republikou. Více informací naleznete na http://www.zemedelstvizije.cz/.

 

 

David Pokorný
Vedoucí marketingového oddělení

 

 

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás