Zpět na novinky

24.
Září
2014

Po Atlasu AO mají v Rudolticích i Swifter SO

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Rudolticích okres Ústí nad Orlicí, hospodaří na celkové výměře 1500 ha, z čehož  960 ha zaujímá orná půda. Pěstují zde převážně řepku, jarní ječmen, triticale a kukuřici na siláž. Zbytek ploch jsou trvalé travní porosty. V zemědělské společnosti se také zabývají živočišnou výrobou se zaměřením na červenostrakatý skot s uzavřeným obratem stáda 600 ks, z čehož je 320 ks dojnic s užitkovostí 9000 l a 100 kusů býků ve výkrmu.

Další žluto-černý pomocník

V Rudolticích mají se stroji BEDNAR dobré zkušenosti. Doposud v podniku používali diskový podmítač Atlas AO 5000 a starší návěs Trailer. Letos na jaře se v podniku rozhodli, že pořídí nový moderní předseťový kompaktor. I přes to, že v sousedních podnicích již všichni Swifter mají, v Rudolticích se rozhodli o provedení předváděcí jízdy v jejich půdních podmínkách. Po vyzkoušení různých výrobců se nakonec rozhodli o pořízení stroje BEDNAR Swifter SO 6000.

Swifter SO 6000 v Rudolticích při plném nasazéní.

Hydraulicky ovládaný páskový smyk přímo z kabiny traktoru, díky pružnému uložení a velké průchodnosti perfektně urovnává pozemek. Při použití tohoto typu smyku klesne spotřeba nafty o 1l /ha ve srovnání práce s pevnou smykovou lištou.

Po zkušenostech z předvádění byla výbava stroje jasná

Tak jak většina zákazníků volí tu nejlepší možnou výbavu stroje, stejně tomu tak bylo i v Rudolticích. Jedná se především o přední páskový smyk ovládaný plynule přímo z kabiny traktoru, sekci se šípovými radličkami umístěnými ve dvou řadách, dvěma crosskill válci o průměru 350 mm. Zde bych rád připomenul, že se jedná o dvouřadé crosskill válce přičemž přední a zadní řada je vložená do sebe tak, aby docházelo k samočisticímu efektu. Jednotlivá crosskill kola jsou uložené na hřídeli o čtvercovém průřezu, tím pádem nemůže dojít k jejich protočení. Za crosskill válci je zvolen finisch váleček pro finální úpravu povrchu. „Zkoušeli jsme zde více kompaktorů a tato varianta výbavy se nám jeví jako nejlepší co se týče kvality práce konstrukčního uspořádání stroje“ hodnotí zvolenou výbavu stroje pan Vladimír Hajzler spolumajitel podniku a agronom.

Opotřebená oboustranná dláta vyměníte, nebo otočíte během několika vteřin díky systému Quick-change.

Každá slupice je chráněna hydraulickým jištěním, takže můžete bezpečně pracovat i v nejobtížnějších podmínkách, aniž byste se báli poškození stroje.

ve vlhkých podmínkách není zákazník omezen při práci a to díky dvouřadému crosskill válci se samočisticím efektem.

Výsledná práce po Swifteru.

 

První zkušenosti se Swifterem

„Doposud jsme pracovali s naším starým kompaktorem o pracovním záběru 5 metrů. S jeho prací nemohu říci, že bych byl nespokojen, ale po Swifteru je struktura půdy jemnější. Je to dáno lepší konstrukcí stroje a správné volby výbavy. Z jara jsme připravovali před setím kukuřice a nyní chystám před setím ozimé pšenice. Máme 9 metrový secí stroj, s naším novým  Swifterem zvládám před ním bez problémů připravovat“ hodnotí pan Martin Jesleb obsluha stroje.

Spokojený pan Martin Jesleb obsluha stroje.

Swifter v Rudolticích odvádí dobrou práci, v době naší návštěvy byl pozemek na povrchu suchý ale jinak půda byla poměrně vlhká. Vzhledem k předpokládaným srážkám bylo potřeba půdu připravit a včas zaset.

VIDEO:

Michal Jurníček
Oblastní zástupce
BEDNAR FMT