Zpět na novinky

18.
Květen
2016

OMEGA oslovila v Kanade

Na prelome apríla a mája v zámorí začína obdobie sejby. Odštartovala aj na podniku Bles Seed Potatoes Ltd. , ktorý hospodári zhruba na 525ha. Túto sezónu zaviedli k sejbe sejačku Bednar Omega OO 6000 s coulterovou sekciou a vypínateľnou polovicou pracovného záberu. V osevnom postupe  sú zaradené plodiny pšenica, jačmeň, repka olejná, hrach, šošovica. Pôdy sú ľahké černozeme s prímesami piesku.

Omega začala sejbou hrachu

Omega začala svoje prvé Kanadské hektáre v poli sejbou hrachu. Výsevok bol 200 kg/ha. Na pozemkoch spracovaných podmietačom a radličkovým kypričom ukázala svoje veľké výhody. Pozemok bol krásne urovnaný, hrudy rozbité, pozberové zbytky, ktorých bolo miestami dosť veľa zapracované.

Vysoký výkon Omegy

Obsluha bola prekvapená výkonnosťou tohto stroja, ktorá dosahovala vyše 7ha/hodinu. Omega napriek svojmu záberu 6m, dokázala obsiať viac hektárov ako používané sejačky v Kanade, ktorých záber často dosahuje 12m. Traktor s výkonom vyše 250k a dvojmontážou kolies na zadnej náprave dokázal rozhýbať Omegu s plným zásobníkom na pracovnú rýchlosť 13 km/h. Keďže sú v tomto regióne ľahké pôdy, pracovať takouto rýchlosťou bolo možné. Traktor bol vybavený prijímačom signálu GPS, teda pracovný výkon a pohodlie boli umocnené.

Aj takto občas vyzerajú polia po sejbe Kanadskými technológiami

Výsledný vzhľad po sejbe


Spokojnosť obsluhy

Na farme Blesovcov už dlhšiu dobu používajú netypické technológie pre región Severnej Ameriky. Spracovanie pôdy do väčšej hĺbky a sejba kombinovaným diskovým sejacím strojom je na tomto podniku už viac rokov používaná a prináša svoje ovocie. Gerard Bles, majiteľ farmy je presvedčený, že vďaka stroju Bednar Omega sa mu ešte viac podarí zlepšiť stav pôdy, zvýšiť hektárový výnos plodín s menšími nákladmi na chémiu. Po odsiatí cca 100 ha, zhodnotil nielen on, ale aj jeho známi prácu stroja na výbornú. Pochvaľuje si jednoduchú obsluhu so sekciou na spracovanie pôdy, ktorá splnila svoju prácu a pripravila dokonalé sejbové lôžko, software stroja ho príjemne prekvapil a jeho prvotné obavy boli rýchlo zahnané. Na záver zhrnul svoje potešenie z nového stroja na svojej farme a už sa nevie dočkať  pohľadu na vyklíčený porast.

 

Tomáš Teľuch
Technická podpora/ Technical support
Tel.: +420 727 874 211/ +421 907 460 239
E-mail: tomas.teluch@bednarfmt.com