Zpět na novinky

21.
Prosinec
2015

Ohlédnutí za rokem 2015 a poděkování za spolupráci, část I.

V nabité světové konkurenci v oblasti strojů na zpracování půdy je stále těžší prosadit se a nabídnout zákazníkům nové produkty. Zemědělci jsou navíc díky dnešním pokrokovým technologiím a praktickým zkušenostem mnohem náročnější. Dokáží poměrně snadno rozpoznat úroveň kvality dodávaných strojů a posoudit jejich agronomický přínos.  V jejich hledáčku jsou stále častěji výrobci nedodávající pouze stroje, ale celé technologie. Ve velké konkurenci proto vítězí přidaná hodnota v podobě nových trendů, které umožňují dosahovat vyšších výnosů. Právě na těchto nových směrech si společnost BEDNAR zakládá.  V roce 2015 se společnosti BEDNAR díky tomu podařilo pokračovat v růstu a dosáhnout rekordních tržeb s kontinuálním navyšováním tržních podílů.

Nástup nových „exotických“ trhů
Rok 2015 přinesl hned v začátku pokles prodejů na ruském a ukrajinském trhu. Tento výpadek ovšem plně nahradily objednávky z nově se rozvíjejících trhů, především z Afriky a Austrálie. Výhledově je na těchto kontinentech počítáno s rapidním nárůstem dodávaných strojů BEDNAR. Velký potenciál v sobě probudily současně zemědělsky silné západoevropské i východoevropské trhy, do kterých společnost v minulosti investovala značné finanční prostředky. Výrazný podíl na celkovém hospodářském výsledku měly tradiční trhy, zejména Česká republika, Slovensko a Rumunsko. Na těchto trzích se i přes výrazný tržní podíl stále daří navyšovat počty prodaných strojů.
Výhledově je situace z pohledu obchodního a marketingového ředitele Jana Bednáře pozitivní: „Jsme jedna z mála společností, která i přes mírnou depresi v našem odvětví udržela v roce 2015 rostoucí trend,“ říká a naznačuje, co tvoří  základ k úspěchu. „Zákazníci vnímají především přidanou hodnotu našich strojů. Jsme zákazníkům vždy blízko a jen tak jsme schopni porozumět jejich potřebám. Dále je to poctivá práce v terénu, vynikající marketing založený na odborných znalostech a výsledcích dosažených v rámci výzkumu.“  

V roce 2015 byla do Afriky dodána řada strojů BEDNAR.

Mezi rozvíjející se trhy patří Austrálie i Nový Zéland.


Nové trendy a technologie mají základ v potřebách samotných farmářů
Potřeby farmářů jsou uvnitř společnosti považovány za klíč k úspěchu. Nové každodenní poznatky a hranice výnosů dávají vzniknout dalším novým potřebám. Na základě těchto potřeb se rozvíjejí řešení v podobě nových trendů a technologií. Právě z úzkého kontaktu se zemědělci vzešla řada novinek a inovací i pro nadcházející rok. Společnost BEDNAR dále provádí vlastní výzkum a současně spolupracuje s řadou nezávislých výzkumných institutů. V předešlých letech byly vedeny pokusy k ověřování a testování vlivu hlubokého zpracování půdy a aplikace hnojiva do půdního profilu na rozvoj kořenového systému základních plodin. Výzkum byl v roce 2015 výrazně rozšířen o další významné projekty a pokusné parcely.  Jmenované pokusy budou prezentovány v rámci zimních seminářů nebo při návštěvě výrobního závodu BEDNAR.

Navázání na zajímavé výsledky pokusů zaměřených na aplikaci hnojiva do půdního profilu.

Rok 2015 přinesl opět řadu novinek a inovací ve výrobním programu.


Výrobní závod doznal významných změn
Jedním z hlavních úkolů pro rok 2015 bylo vytvoření a zavedení nové infrastruktury ve výrobním závodu a přechod na linkový způsob montáže u nejpopulárnějších modelů strojů. „Montážní linka zajišťuje v současné době více než 60 % celkové produkce. Díky úspěšnému zavedení linkového způsobu montáže, podobnému automobilovému průmyslu, se nám podařilo zvýšit výrobní kapacitu závodu, efektivitu práce, ale také kvalitu kontroly v jednotlivých sekvencích montáže stroje.“ Vojtěch Bednář, ředitel výroby BEDNAR FMT s.r.o.

Zahájení nového linkového způsobu montáže v Rychnově nad Kněžnou.

Současná podoba výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou.