Zpět na novinky

10.
Říjen
2012

Ohlédnutí za 39. mistrovstvím ČR v orbě

Dne 29. září 2012 se v Klatovech v rámci pořádání dožínek Plzeňského kraje uskutečnilo 39. mistrovství ČR v orbě. V soutěžním klání o nejlepšího oráče z naší republiky, zde proběhla i rozsáhlá výstava nejmodernější zemědělské techniky předních prodejců Západočeského kraje. Mezi hlavními vystavovateli …

Dne 29. září 2012 se v Klatovech v rámci pořádání dožínek Plzeňského kraje uskutečnilo 39. mistrovství ČR v orbě. V soutěžním klání o nejlepšího oráče z naší republiky, zde proběhla i rozsáhlá výstava nejmodernější zemědělské techniky předních prodejců Západočeského kraje. Mezi hlavními vystavovateli samozřejmě nechyběla ani společnosti STROM Export s.r.o ve spolupráci s regionálním zástupcem pro prodej zemědělské techniky John Deere – STROM Západ.

K vidění byl průřez celým výrobním sortimentem naší společnosti

Největší zájem mezi návštěvníky naší expozice opět vzbudily stroje na zpracování půdy. Vystaven zde byl nejenom předseťový kompaktor Swifter SO 4000, který dokonale připravý hrubou brázdu pro setí, ale také krátký diskový podmítač Atlas AO 5000 s hloubkou zpracování půdy až 18 cm. V agregaci s pásovým traktorem JD 8345 RT byl k vidění dlátový pluh Terraland TO 4000 určený pro intenzivní hloukové zpracování půdy až do 55 cm. Díky dolouholeté spolupráci se společností Žilovská zemědělská a.s.  jsme vystavili i kompaktní návěs Wagon WG 16 000. Společnost BG Karolina k.s.  pak zapůjčila loni zakoupený mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MZ 4500 se střední krokovou nápravou, pancéřováním, předním protiostřím a protiřádkovací clonou.

 
 Naše výstavní plocha  Kompaktní návěs Wagon WG 16000 zapůjčený společností Žilovská zemědělská.

 

Demonstrace strojů v akci přilákala spoustu zájemců

V odpoleních hodinách byla pro přítomné návštěvníky připravena demonstrace strojů v akci. Jako první se předvedl diskový podmítač Atlas AO 5000 s 620mm disky. Za ním pak půdu do hloubky prokypřil dlátový pluh Terraland TO 4000 a jako závěrečný stroj předvedl své schopnosti Swifter SO 4000 určený k finální přípravě půdy před setím plodin.

 

   
 Dlátový pluh Terraland TO 4000 v agregaci s JD 8345 RT při aktivním předvádění.  V Klatovech se předvedl i krátký diskový podmítač Atlas AO 5000 s 620 mm disky.

 

 

Příští rok se těšíme na shledanou …

 

Díky přízni počasí si mohli všichni návštěvníci v klidu prohlédnout a ocenit nejenom nejnovější inovace našich strojů ale i jejich předvedení v polních podmínkách. Za celý tým pracovníků společnosti STROM Export s.r.o. děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšich opět na shledanou na příštím mistrovtví ČR v orbě, tentokrát v Benešově u Prahy.

   
 Stroje Swifter a Atlas při aktivním předvádění.  Regionální prodejce Zdenek Leitl (v čele) při diskuzi se zástupci společnosti Agrospol Malý Bor a.s. a ZOD Kolinec.