Zpět na novinky

10.
Duben
2015

Odborné semináre s Bednar FMT na Slovensku

Bednar FMT začal s organizovaním odborných seminárov už na začiatku roku 2014. Príprava na seminára vychádza z dlhoročných poznatkov nielen samotných zamestnancov firmy, ale hlavne z poznatkov užívateľov, ktorý majú s našimi strojmi skúsenosti v rôznych, často krát špecifických pracovných podmienkach.

Doposiaľ Bednar organizoval 7 odborných seminárov z toho 3 semináre v spolupráci s regionálnou Agrárnou komorou Slovensko. dodnes evidujeme cez 250 účastníkov.

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť a to predovšetkým pre Agronómov, mechanizátorov, majiteľov družstiev ale aj pre súkromných hospodárov.

Téma rozhovorov: Trendy v rastlinnej výrobe

  • Management rastlinných zvyškov
  • Kvalitná, rýchla a nízko-nákladová podmietka
  • Precízna príprava sejbového lôžka
  • Hĺbkové spracovanie pôdy
  • Hĺbkové spracovanie pôdy vrátane zásobného hnojenia

Seminár v hlavnom sídle Agroservisu, v Komárne.

Seminár v spolupráci s MVL Agro, Veľké Chlievany.


Seminár v Michalovciach počet účastníkov prevíšil 50 osob.

Príprava semináru v Bardejove.


Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Tel.: +420 725 878 625

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás