Zpět na novinky

27.
Únor
2017

Odborné přednášky na aktuální témata udržitelného zemědělství

Čtvrtým rokem pořádá společnost BEDNAR FMT semináře pro své zákazníky v několika regionech ČR.  Druhým rokem tyto semináře patří především odborným přednášejícím z institutů a organizací zabývajících se aktuálními tématy udržitelného zemědělství založeném na dobré práci s půdou. V letošním roce přijali pozvání Ing. Jan Vopravil Ph.D. a Ing. Jiří Hladík Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Ing. Jiří Dostál CSc a Ing. Tomáš Javor DiS ze společnosti AGROEKO Žamberk a Ing. Jan Šabatka. Partnery seminářů byly společnosti YARA Agri Czech Republic, STROM PRAHA a sesterská divize společnosti BEDNAR divize zemědělských technologií.

Úvodní část patřila panu Ladislavovi Bednářovi, který letos mluvil zejména o nových metodách práce s rostlinnými zbytky a přesném profilovém hnojení.

„Téměř jako jediní z výrobců jsme vyvinuli a nabízíme kompletní systém hnojení do půdního profilu téměř ke každé operaci přípravy půdy, protože víme, že pouze dostatečná a přesně umístěná zásoba hnojiva dokáže podpořit potenciál správného vývoje a růstu plodin,“ naznačil Ladislav Bednář s odkazem na další tematické přednášky.


Téma číslo jedna

Právě přesné hnojení do půdního profilu a hluboké kypření bylo velkým tématem seminářů.

Společné výhody těchto dvou operací spočívají především v doplnění deficitu živin, zlepšení přístupnosti živin pro rostliny, lepší absorpci vody do půdy, retenci vody v půdě a podpoře růstu kořenové soustavy v počáteční fázi růstu.

Interpretace poloprovozních pokusů

Společnost BEDNAR nejen, že radí zákazníkům, jak správně postupovat při výběru stroje, ale také se snaží informovat o poznatcích ověřených při dlouhodobém testování strojů v závislosti na expertních analýzách.

„Již dlouhodobě se snažíme zemědělcům dodat odpovědi na jejich problémy, kterými jsou dnes a denně problémy s nedostatkem vody a odtokem organických částic z polí vlivem eroze ať už větrné nebo vodní nebo utužením půdy. Hezkým příkladem jsou typy porovnání alternativních způsobů zpracování půdy, kdy hluboké kypření zvýšilo potenciál výnosů až o 15 % a to především pro lepší kořenovou strukturu a díky tomu i větší fytomasu v nadzemní části rostlin,“ popisuje obsah seminářů obchodní zástupce pro ČR Michal Jurníček.


Pracovníci společnosti AGROEKO Žamberk svojí přednášku zaměřili na vliv technologií BEDNAR FMT na půdní vlastnosti, vegetační, výživný stav a výnos řepky a kukuřice. Odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy hovořili o stavu zemědělské půdy v ČR, hlubokému kypření jako doporučovanou metodou protierozního opatření, nové pohledy na pachtovní smlouvy a zajištění péče o půdu. Pan Šabatka se ve své části odhalil poznatky o současném zemědělství, vývoji počasí, udržení struktury a zadržení vody v půdě. Poté vystoupil zástupce společnosti Yara Agri CZ s.r.o. Ing. Pavel Janík s prezentací o efektivní výživě rostlin a před návštěvníky předstoupil i zástupce STROM PRAHA a.s. Ing. Ondřej Perlík, který představil novinky v portfoliu značky John Deere pro rok 2017 a zaměřil se především na otázku precizního zemědělství.

Hlavní myšlenkou letošního ročníku bylo v závěru vybídka k zamyšlení, abychom všechnu půdu, kterou jsme dostali od svých předků do vlastní péče, předali v nepoškozeném stavu zpět na naše následovníky.