Zpět na novinky

17.
Březen
2014

Nový pomocník v předseťové přípravě na Šumpersku

Začátkem března jsme v zemědělském podniku Dubická zemědělská a.s. (okres Šumperk) předali nový předseťový kompaktor Swifter SO 7000. Dubická zemědělská a.s. hospodaří na celkové výměře 4100 ha, z čehož je 3 700 ha orné půdy, na které intenzivně pěstují obiloviny, olejniny, cukrovou řepu a kukuřici. Zbytek ploch jsou trvalé travní porosty.

Cílem je zvýšit kvalitu a produktivitu předseťové přípravy

Hlavním důvodem pořízení nového předseťového kompaktoru byla snaha zvýšit produktivitu práce zejména v jarních měsících, tak aby byly v Dubické zemědělské schopni včas a především kvalitně připravit seťové lůžko, protože každý den včasné přípravy a následného založení porostu ve značné míře ovlivňuje výnos při sklizni.

 Uspořádání pracovních orgánů je voleno tak, aby po jednom přejezdu byl pozemek připraven pro setí – povrch musí být bez hrud.Seťové lůžko podříznuté v celém profilu a v konstantní hloubce.

 

Ideální výbava stroje sestavená na míru

Představa zákazníka byla taková, že chtěl mít jeden stroj, se kterým bude schopen připravit půdu před setím a vytvořit tak ideální seťové lůžko pro setí obilovin, olejnin, kukuřice ale hlavně cukrové řepy. Hlavní důraz byl kladen na předseťovou přípravu před setím cukrové řepy s požadavkem připravit co nejjemnější strukturu půdy, tedy bez hrud a perfektní seťové lůžko při dodržení hloubky zpracování kolem 2-3 cm. Zajištění této přípravy jsem schopni díky použití speciální vnitřní sekce, kterou nazýváme SB- sekce. Ta je navržena specielně pro přípravu před setím cukrové řepy.

Díky velké variabilitě setých plodin zvolili v Dubické zemědělské osvědčenou variantu výbavy stroje tj. přední hydraulicky ovládaný páskový smyk, dvě řady šípových radliček 270 mm, dvouřadými crosskil válci se samočisticím efektem a finish válečkem.

 

 

 „Nejvíce se mi líbí přední hydraulicky ovládaný páskový smyk a jeho ovládání z traktoru. Další velkou výhodou je přední lištový válec o průměru 350 mm, protože náš starý kompaktor má průměr podstatně menší a je sním neustále problém s ucpáváním.“ hodnotí obsluha stroje.Výsledek práce po jednom přejezdu po podzimní orbě – vlhké podmínky.

 

 

Hodnocení kvality práce vedoucími pracovníky úseku rostlinné výroby

Stroj byl poprvé uveden do provozu na poli, které bylo na podzim hloubkově zpracováno univerzálním kypřičem po sklizni kukuřice. Část pozemku byla již „částečně připravena„ smykobránami tak, aby si v Dubicku mohli porovnat kvalitu práce přípravy stroje v rozdílných podmínkách. Dříve v Dubicku připravovali jejich starým kompaktorem a smykobránami, aby docílili jemnější struktury. Swifter dokonale zpracoval pozemek i v místech, kde povrch nebyl zpracován smykobránami. Další zkoušku jsme provedli na dalším poli v hrubé brázdě. Avšak toto pole nebylo následně zpracováno z důvodu ještě značně velké vlhkosti. Přesto připravený povrch po jednom přejezdu byl perfektní.

„Přesně takou práci stroje jsme si představovali, díky několika pracovním orgánům, které jsou sdružené v jednom stroji, jsme schopni pouze jedním přejezdem připravit půdu před setím. Pracovní záběr stroje 7m se dokonale hodí k našemu traktoru o výkonu 240koní.“ hodnotí práci stroje po několika odpracovaných hektarech vedoucí pracovníci rostlinné výroby.

 Výsledek práce po jednom přejezdu ve zpracované půdě smykobránami. Výsledek práce po jednom přejezdu v nezpracované půdě smykobránami – výsledek byl stejný jako již ve zpracovaném povrchu smykobránami a nedošlo k „ vytahání“ většího množství přes zimu nezetlených zbytků kukuřice.
 Kladné hodnocení uspořádání pracovních orgánů a kvality práce stroje i ve vlhkých podmínkách. Spokojené vedení úseku rostlinné výroby a obsluhy s prací stroje je pro nás tou největší odměnou.

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce – region Morav
a

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás