Zpět na novinky

14.
Prosinec
2012

Nový kompaktor v Agrodružstvu Zábřeh

Zemědělský podnik Agrodružstvo Zábřeh hospodaří celkem na 2187 ha z toho na 1046 ha orné půdy. Hlavní nosnou plodinou je řepka, pšenice a kukuřice. Začátkem letošního roku nahradili v podniku dva stávající 4 metrové secí stroje novým o záběru 6 metrů. Během jarních prací začali pociťovat …

 

 

Zemědělský podnik Agrodružstvo Zábřeh hospodaří celkem na 2187 ha  z toho na  1046 ha orné půdy. Hlavní nosnou plodinou je řepka, pšenice a kukuřice. Začátkem letošního roku nahradili v podniku dva stávající 4 metrové secí stroje novým o záběru 6 metrů. Během jarních prací začali pociťovat značnou rezervu v předseťové přípravě. To bylo také důvodem pořízení nového kompaktoru Swifter SO 7000, který nahradil staré smykobrány.

 

 

 

 

 

 

Ideální výbava stroje

 

 

 

 

Během podzimních příprav jsme měli možnost vyzkoušet více kompaktorů od různých výrobců. Od firmy Strom Bednar jsme si vyzkoušeli předseťový kompaktor Swifter SO 7000 ve výbavě s předním hydraulickým smykem, šípovými radličkami, dvouřadým crosskill válcem a finisch válečkem. Stroj byl agregován s traktorem New Holland o výkonu 280 k. Předvedení Swifteru v Agrodužstvu proběhlo na výbornou. „Swifter si dovedl poradit s našim půdními podmínkami nejlépe, proto jsme se rozhodli zakoupit právě tento stroj,“ vysvětluje vedoucí rostlinné výroby pan Jan Daněk.
  
 Stroj je vybaven dvouřadými crosskill koly a finisch válcem pro finální úpravu a dokonalé nadrcení hrud.Práce hydraulicky ovládaného předního smyku.

 

První odpracované hektary

 

Nový Swifter dostal zabrat v Agrodružstvu ihned od začátku. Jako první na něj čekalo pole se zaoraným hnojem, které bylo zorané částečně za deště. Při uvedení Swifteru  do provozu bylo pole ještě značně vlhké a panovala zde obava, zda stroj bude pracovat, jak má. Zejména na úvrati, kde byly lavice od orby největší. I s těmito těžkými podmínkami si Swifter SO 7000 hravě poradil.
  
 První nasazení stroje v nelehkých podmínkách. Výsledek práce stroje v nelehkých podmínkách po prvním přejezdu.

 

V Zábřehu jsou spokojeni

 

„Nevěřil jsem tomu, že ty pásky na tom předním smyku budou něco dělat v těchto podmínkách. Ale nyní vidím, že ano. Je to paráda, jak si tento smyk poradí s těmito lavicemi,“ konstatuje  ing. Miroslav Jarmara (agronom Agrodružstva Zábřeh). „Nyní jsme schopni jedním přejezdem  Swifteru dokonale připravit půdu pro setí, tím zefektivníme naši produktivitu práce. Dříve jsme zvládli připravit kolem 30 ha, nyní jsme schopni připravit přes 50 ha denně za jednu směnu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro kompaktor Swifter se záběrem 7m„, shodují se vedoucí rostlinné výroby pan Jan Daněk a agronom ing. Miroslav Jarmara.
  
 Uživatelé stroje konzultují vhodné nastavení stroje. Spokojení uživatelé Petr Švéda obsluha stroje (vlevo), a ing. Miroslav Jarmara, agronom (vpravo).

 

 

 

DiS. Michal Jurníček
obchodní zástupce – Morava

 

 

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás