Zpět na novinky

23.
Srpen
2012

Napsali o nás: Strom je žlutý

časopis Profi 5/2012

Tuto sezonu jsme důkladně otestovali třířadý universální kypřič Ecoland, který je firma Strom Export nabízí s pracovním záběrem 3,5 m. Čtyřřadá verze má pracovní záběr až 6 m. Třířadý Ecoland se dodává i jako polonesená varianta s označením RT a tu jsme také testovali. Levnější nesená varianta je označena písmenem R. Princip poloneseného uchycení je jednoduchý: do normálního tříbodového závěsu se zašroubuje oj, na které se vpředu nachází tažné pravítko, které se upevní do spodních ramen závěsu. Bohužel je tato traverza se svými 103 cm poměrně široká a daleko tak přesahuje nejširší rozměr kategorie III (96,5 cm). My jsme s naším závěsem vyšli tak tak, což se nemusí vždy podařit.  Bylo by tedy vhodné, aby Strom Export traverzu upravil. Jinak proběhlo připojení bez problémů, hydraulické vedení je chráněno plastovou spirálou a čistě uchyceno, takže se nachází mimo oblast možného poškození. Díky pravítku a oji dlouhé cca 2,15 m je možné provádět se strojem i ostré obraty. Přesto ale Ecoland není vzhledem k závěsu příliš obratný, protože jeho celková délka dosahuje 6,3 m a pohybuje se po packer-válci. S ojí v provedení RT je možné přinejmenším při mělké práci těžkého univerzálního 3metrového kypřiče použít i traktor s výkonem do 120 koní, i když zvedací síla bude sotva stačit.

  
 Zářivá žlutá upoutá již na dálku. U stroje Ecoland 3000 RT od firmy Strom se nám ale líbila nejenom barva Na přání se dodává tažná oj, která má na straně tahače tažné pravítko…

 Konstrukce kypřiče je skutečně důkladná

Rámy kypřiče jsou vyrobeny z profilů 120×120 mm a podle firmy Strom mají tloušťku 8 mm. Na rámu je uchyceno deset radliček vybavených ochranou proti přetížení. Za nimi se nachází řada urovnávacích disků a utužovací válec. Na testovacím stroji byly hroty rozmístěny bohužel nerovnoměrně. Protože jsou ale přišroubované, je možné je v případě pochybností posunout. Propočtem vychází šířka mezi jednotlivými hroty 30 cm, což odpovídá pracovní šířce 3,15 m. Výška rámu 85 cm představuje ve své třídě nová měřítka, stejně jako světlost 85 cm. Ochrana proti přetížení je vyrobena ze dvou vertikálních spirálových pružin, jejichž jistící moment odpovídá 550 daN. Během našeho testu proto všechny radlice pracovaly správně, a to i když jsme pracovali ve velmi suché zemi nebo v orební hloubce. Jistící moment nelze nastavit. Pokud radlice narazí na překážku, může se vychýlit až o 30 cm dozadu nebo dolů, do strany to téměř není možné. Uchycení je navrženo jako bezúdržbové. Slupice jsou vyrobeny z masivní ploché oceli. Nejprve jsou vedeny téměř paralelně dozadu k rámu, pak se slupice začne ohýbat pozvolným obloukem dolů. Ve spodní části slupice jsou umístěny otvory na uchycení dlát resp. postranních křidélek. Pro účely testu nám Strom zapůjčil sadu úzkých dlát 60 mm, s křídly 365 mm a sadu 100 mm širokých dlát. Za příplatek 280 € se dodává i systém pro rychlou výměnu. Nad radlicemi jsou osoazeny rozdílně natočené, 60 mm široké usměrňovací plechy. Ty jsou na vnějších stranách kypřiče všechny otočeny dovnitř pro čistou práci stroje.

 

 

  
  Úzkou radlici je možné našroubováním křídel přizpůsobit pro mělkou práci. Tzv. široká radlice má s šířkou 100 mm jen omezené použití. Našroubuje se na tříbodový závěs kypřiče.   Mechanické pojistky proti přetížení jsou bezúdržbové a udrží radlice bezpečně i v suché zemi.

Úzká dláta jsme s postranními křídly použili na úpravu strniště. Šrouby jsou dobře chráněny ve stínu dlát. Trochu země je z nich ale samozřejmě před vyšroubováním vždy nutné odstranit. Dláta mají s těmito křidélky značně hluboký záběr. To znemožňuje velmi mělkou a současně celoplošnou práci,  protože když je hrot dláta již hluboko zabořený v zemi, křídla se jí ještě nestačí ani dotknout. My jsme s touto výbavou museli pracovat v hloubce 8 cm, abychom dosáhli požadovaného výsledku. To je pro mnohé farmáře při úpravě strniště příliš. Na druhou stranu to však znamená bezpečné zahloubení i na tvrdých půdách. Mísící efekt je pořádný a to i přesto, že je země kvůli ostrému úhlu slupic spíše sunuta než převracena. Úzká dláta jsou vhodná i pro hlubokou práci. My jsme s Ecolandem pracovali pohodlně až do orební hloubky. Maximální hloubka může být až 32 cm, pokud je to nutné. Stroj se při našem testu na obilných a kukuřičných strništích neucpával. Dláta šířky 100 mm jsme používali jen málo, neboť úzká dláta byla pro podmínky našeho strniště a pozdější práce naprosto dodatečná.

Osm vypouklých rovnacích disků pracovalo čistě a jsou již součástí standardní výbavy. Nejsou vroubkované, mají průměr 40 cm a bezúdržbová ložiska. Disky jsou uchyceny po dvou na čtyřhranném nosníku a gumovými válečky jsou zajištěny proti přetížení. Protože je jejich nosník propojen s příčníkem, bude jejich nastavení nutné jen zřídka, pokud jsou s trochou snahy jednou nastaveny do optimální polohy. Pro individuální nastavení řady disků použil Strom dvě mechanická táhla. Otáčet je můžete pouze střídavě, aby nedošlo k jejich zaklínění a navíc tu chybí stupnice. Výhoda táhel je v možnosti plynulého nastavení v závislosti na aktuálních půdních podmínkách a posklizňových zbytcích. Urovnání je pak za všech podmínek opravdu dobré. Postranní disky udržují zem v rámci pracovní šířky stroje. Jsou uchyceny na teleskopických nosnících tak, aby bylo možné je zajistit v pracovní nebo přepravní poloze. Podélné otvory dovolují přizpůsobit se pracovní výšce.

Konec stroje tvoří utužovací válec, uchycený přírubami na dvou výrazných zahnutých nosnících. Rám je nastavitelný hydraulicky pomocí dvojčinného válce. Pracovní hloubku lze tedy pohodlně hydraulicky měnit nasazením hydroklipsů na pístnici válce. Tento princip je známý a dobře funguje, ale přáli bychom si více možností nastavení, neboť jsou k dispozici pouze čtyři klipsy  tloušťky  20 až 40 mm, které ve srovnání s nastavením pomocí děrované desky neumožňují tak přesné nastavení. Na souvrati a pro jízdu po silnici je kypřič nadzvednut pomocí válců a spodních ramen závěsu. Pro bezpečnou jízdu je možné hydraulický válec uzavřít pomocí manuálního ventilu. Při mělké práci je také naprosto dostatečné vyzdvihnout stroj na souvrati pouze pomocí válce. Všeobecně jsou taková uchycení výhodná, nesmíme ale zapomenout, že se v poloneseném provedení nepřenáší téměř žádné zatížení na traktor a tomu chybí síla. To se týká i Ecolandu, na druhou stranu ale zůstává možnost odšroubovat oj a pomocí tříbodového závěsu připevnit stroj přímo na traktor odpovídající velikosti. Utužovací válec se u firmy Strom Export  jmenuje Roadpacker, protože je vhodný i pro jízdu po silnici do rychlosti 25 km/h. Jedná se o válec z přírodní gumy s průměrem 580 mm. Mezi jednotlivými prstenci na válci jsou osazeny stavitelné škrabky, které udržují válec v čistotě. Tak je možné jezdit po silnici bez toho, aby se na ni přenášelo velké množství zeminy. Jízda po silnici je velmi dobrá a i na rozbitých polních cestách se kypřič pohybuje bez problémů. V celku vykonává válec velmi dobrou práci, ale na vlhké a lepivé půdy je podle našeho názoru příliš těžký, protože se zaboří a tlačí celým profilem a nikoli pouze hroty, takže může docházet k plošnému utužení půdy. Pro takové půdy má ale Strom Export v nabídce i jiné válce, které ovšem nemohou sloužit jako podvozek. Válec je uchycen přírubami na stabilním rámu a díky hydraulickému válci se dá jednoduše vyměnit. Uchycen je oboustranně v ložiscích, která jsou pro údržbu velmi dobře přístupná a během práce se prakticky nešpiní.

  
 Urovnávací disky odvádějí čistou práci, pokud jsou správně nastavené. Ložiska nevyžadují údržbu.  Změna výšky se provádí hydraulicky. Dráhu pístnice omezují klipsy – to je dobré, ale žádoucí by bylo jemnější odstupňování.

 

Stručný přehled detailů:

•    Líbilo se nám osvětlení a výstražné tabulky, za které Strom Export požaduje příplatek 500 eur. Uchycení kabelů by si ale
zasloužilo vylepšit.
•    Stabilita, zpracování a kvalita laku na nás udělaly dobrý dojem.
•    Hydraulický olej protéká kypřičem k válci pevnými hadicemi, odolnými vůči poškození.
•    Základní cena stroje je 26 280 eur. Testované provedení s radličkami a osvětlením stojí 27 750 eur.

Shrnutí:

Strom Export nám s Ecolandem 3000 RT poskytl k testování zajímavý kypřič. Díky polonesené konstrukci může být tento těžký, 3 m široký universální kypřič pohodlně použit k mělké práci i s traktorem o výkonu méně než 120 koní. Pro hlubší práci musí být použit silnější traktor s odpovídající hmotností, protože polonesená konstrukce přenáší jen minimální zatížení. Zpracování i pracovní části jsou masivní což potvrzuje specializaci českého výrobce na širokozáběrové stroje.
Ecoland dělá dobrý dojem při mělké i hluboké práci v drobivých půdách. Systém pro snadnou výměnu dlát jsme díky dobře přístupným šroubům vůbec nepostrádali. Strom Export by mohl zlepšit uchycení dláta pod křidélky, neboť kvůli nim není možné provádět mělkou podmítku. Zato se s nimi ale kypřič vždy bezpečně zahloubí.
Cenově je kypřič v ceníku nadprůměrný. Strom Export to vysvětluje odpovídající volbou materiálů a výbavou stroje a svou roli bude samozřejmě hrát i kupcovo umění smlouvat.

 

Hodnocení testu:

Tak hodnotí Ecoland 3000 RT firmy Strom Export odborník
(Známkování:  ++ = velmi dobrý, + = dobrý, o = průměrný, – = podprůměrný, — = špatný)

Technika:
 Pravítko
 Výška rámu/světlost++
 Výška rámu/světlost++
 Srovnávací nářadí++
 Utužovací válec+
Kvalita práce:
 Kvalita promíšení (mělká/hluboká práce)o/+
 Náchylnost k ucpání stroje++
 Srovnávání +
 Drobení +
 Utužení +
 Potřeba síly na zvednutí++
Manipulace:
 Připojení/odpojení+
 Přestavba do transp. polohy+
 Nastavení prac.hloubky (princip/odstupňování)+/o
 Nastavení dutých disků
 Výměna dláto
Obecně:
 Osvětlení+
 Stabilta/zpracování+
 Kvalita laku++
 Dokumentaceo
 Transportní šířka+
 Údržba+

 

PARAMETRY – Strom Ecoland 3000 RT

 Pracovní záběr 3,15 m
 Transportní šířka 2,99 m
 Transportní délka (vč. oje 2,15 m) 6,30 m
 Hmotnost (vč. oje) 2 800 kg
 Počet řad 3
 Vzdálenost řad 80 cm
 Výška rámu 85 cm
 Počet radlic 10
 Šířka úzké radlice 60 mm
 Široká radlice 100 mm
 Křídla (dvoudílná) 365 mm
 Rozteč radlic 30 cm
 Světlost 85 cm
 Počet disků / průměr 8 / 40 mm
 Rozměr hlavního rámu 120 x 120 mm
 Pojistka proti přetížení (spouštěcí moment) 550 daN
 Utužovací válec Roadpacker 58 cm
 Kategorie připojení III
 Cena testovaného stroje bez DPH 27 750 €

vyšlo v německém časopise Profi 5/2012

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás