Zpět na novinky

19.
Březen
2013

Moderní trendy ve zpracování a přípravě půdy

Ve dnech 5 – 6. března 2013 uspořádala naše společnost BEDNAR FMT ve spolupráci s naším obchodním partnerem MAN – ZT s.r.o. , který působí v regionu Vysočina, seminář pro zákazníky na téma „ Moderní trendy ve zpracování a přípravy půdy“.

Ve dnech 5 – 6. března 2013 uspořádala naše společnost BEDNAR FMT ve spolupráci s naším obchodním partnerem MAN – ZT s.r.o. , který působí v regionu Vysočina, seminář pro zákazníky na téma „ Moderní trendy ve zpracování a přípravy půdy“.

Od historie až po současnost

Po úvodním přivítání zákazníků, kterého se ujal majitel společnosti MAN – ZT  ing. Jiří Man, zahájil seminář ing. David Ryčl (vedoucí obchodu  BEDNAR FMT). V úvodní části seznámil zákazníky s historií, vývojem a současnou situací ve společnosti BEDNAR FMT.

  
 Historicky první vyráběný hřídelový diskový podmítač zelené barvy Downlands.V současnosti vyráběný moderní diskový podmítač Atlas AO.

 

Moderní postupy ve zpracování půdy

 

Druhá část přednášky ing. Ryčla se nesla v duchu moderních trendů a postupů ve zpracování půdy. U diskových podmítačů byl představen nový typ disku, kterými je možné osadit diskové podmítače BEDNAR. Jedná se o tzv. A – disk (agresiv disk), který díky svému profilu má výborné řezací schopnosti rostlinných zbytků a umožňuje brát z půdy větší množství  hlíny než u standardních zubatých disků. Tento disk se výborně osvědčil při podmítce zejména po zrnové kukuřici.
Mezi nové postupy ve zpracování půdy byla představena technologie „ hrůbkového zpracování“  za použití stroje Terrastrip a byly zde demonstrovány výborné výsledky ze ZS Sloveč (okres Nymburk) z dlouhodobého testování při pěstování silážní kukuřice. Kdy došlo ke zvýšení výnosu až o 20%.
Jako další bylo představeno hloubkové zpracování půdy se stroji Terraland a jeho využití v praxi. Především byla prezentována  možnost zásobního hnojení půdy, přímo během hloubkového zpracování s možností zapravení  požadovaného průmyslového hnojiva, ve dvou hloubkách např. v hloubce 7 a 23 cm. A další zmiňovanou možností  využití tohoto stroje byla půdoochranná technologie podrývání a její využití v rámci plnění GAEC 2.

  
Ing. David Ryčl seznamuje zákazníky s moderními postupy zpracování půdy.První skupina pozvaných zákazníků.

 

Moderní stroje pro moderní podniky a farmy

 

Poslední částí semináře byla přednáška pana Michala Jurníčka (oblastního  zástupce pro Moravu), kdy byli zákazníci seznámeni s portfoliem strojů BEDNAR, s jejich konstrukcí a využitím. Zejména byly představeny stroje pro moderní zpracování půdy.
Univerzální čtyřřadý kypřič Fenix FO pro hloubkové kypření do 35 cm s integrovanou transportní nápravou ve středu stroje. Dlátové pluhy řady Terraland TN, TO s možností hloubkového zpracování půdy až do 65 cm. Diskové podmítače řady Atlas AO s průměrem disku 620 mm a diskové podmítače řady Swifterdisc XO a XO_F s průměrem disku 520 mm. Mezi poslední zástupce strojů na zpracování půdy patřily předseťové kompaktory řady Swifter SO a SE.
Po teoretické přednášce následovala praktická ukázka vystavených strojů a diskuse se zákazníky o možnostech a způsobech využití techniky BEDNAR v praxi.

  
 Skupinka zákazníků konzultující výhody stroje Fenix FO 5000 s naším oblastním zástupcem p. Michalem Jurníčkem.Vystavené stroje BEDNAR na semináři.

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás