Zpět na novinky

31.
Březen
2014

Moderní agronomické trendy zpracování půdy a posklizňové úpravy zrnin na semináři firmy BE

Na začátku března uspořádala společnost BEDNAR FMT s.r.o. na podporu svého prodejního střediska Sedlec u Českých Budějovic pro jihočeské zemědělce odborný seminář na téma Moderní agronomické trendy zpracování půdy a posklizňové úpravy zrnin. Byl to první výjezdní seminář a jihočeský region byl vybrán jako první hlavně ze dvou důvodů – za prvé jde o nejvíce zemědělský region z ČR a společnost BEDNAR FMT zde v loňském roce úspěšně otevřela své vlastní prodejní středisko – v Sedleci u Českých Budějovic, abychom byli jihočeským zemědělcům co nejblíže.

Zájem o praktické vyzkoušení strojů

Na úvod přivítal přítomné zemědělce Ing. David Pokorný, vedoucí marketingu společnosti BEDNAR FMT, představil přítomné zástupce společnosti a seznámil s tématy a programem semináře. Pak se slova ujal vedoucí prodejního střediska pro jihočeský kraj pan Petr Bezděkovský, který představil společnost BEDNAR FMT, její začátky a dnešní úspěchy a další směřování. Dál již následovala prezentace vedoucího obchodu společnosti BEDNAR FMT Ing. Davida Ryčla o Moderním agronomickém zpracování půdy. Obsahem prezentace byl správný management posklizňových zbytků, nízkonákladová podmítka, hluboké zpracování půdy, kvalitní příprava seťového lůžka a zásobní hnojení.  Po skončení semináře probíhala i diskuze zemědělců s našimi zástupci, kde zájem o naše moderní stroje byl značný a probíhalo i domlouvání na praktické předvedení našich strojů přímo u zemědělců, které naše společnost ZDARMA umožňuje. Společnost BEDNAR FMT totiž „zajíce v pytli“ nenabízí, ale každý zájemce si má možnost vyzkoušet stroj přímo u sebe na svém poli v agregaci se svým traktorem za odborné technické pomoci zástupců společnosti BEDNAR FMT.

 Park Hotel vítá účastníky semináře společnosti BEDNAR FMTZájem o seminář byl velký, jak dokazuje plný přednáškový sál

 

 

Posklizňové úpravy zrnin

Závěrečnou část semináře prezentoval Ing. Vladimír Havlíček vedoucí divize posklizňových linek BEDNAR FMT, která byla zaměřená na posklizňové úpravy zrnin a jejich bezpečné skladování. Součástí prezentace byla i ukázka již realizovaných posklizňových linek GSI napříč ČR, které naše společnost již vybudovala k maximální spokojenosti zemědělců.
 Připravena byla i bohatá tombolaVedoucí obchodu Ing. David Ryčl právě prezentuje důležitost hlubokého zpracování půdy pod řepku

 

 

Praktická ukázka kořenového systému rostlin řepky, vzadu připraveno pouze minimalizačním zpracováním půdy, vpředu rostliny z pozemku, který byl hluboce podryt dlátovým pluhem Terraland od BEDNAR FMT

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás