Mezinárodní federace zemědělských novinářů (IFAJ) zhlédla stroje BEDNAR

V průběhu nabitého říjnového programu výkonné schůzky IFAJ v Českých Budějovicích si mezinárodní novináři prohlédli 6 strojů na precizní zemědělství značky BEDNAR. Představení strojů proběhlo na pozemcích zemědělského družstva Bernartice u areálu v Jestřebicích.

Přesun zemědělské techniky BEDNAR v agregaci s traktory John Deere po pozemních komunikacích

Stroje BEDNAR v transportní poloze splňují veškeré platné legislativy EU pro přepravu po pozemních komunikacích


Program mezinárodních novinářů

Pro federaci byl v průběhu čtyřdenního pobytu připraven doprovodný program převážně v Jižních Čechách. Před přesunem do místa konání schůzky v Českých Budějovicích navštívili novináři Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Další dny měli na programu návštěvu MADETY v Českém Krumlově, tradiční výlov rybníka na Třeboňsku, ukázku zemědělské techniky BEDNAR a špičkové živočišné výroby ZD Bernartice.

Českou republiku navštívili výkonní členové IFAJ z následujících zemí: Argentiny, Rakouska, Belgie, Kanady, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Izraele, Itálie, Nizozemska, Norska, Slovinska, Jižní Afriky, Švédska, Turecka, Ukrajiny a USA. Výkonní členové ze zbývajících států se omluvili.

Jedním ze strojů, který mezinárodním novinářům představila společnost BEDNAR, byl MULCHER MM 7000

Regionální ředitel obchodu pro ČR a Polsko Ing. David Ryčl, poukazoval na precizní práci strojů


Jaké stoje BEDNAR byly představeny?

Pro IFAJ jsme připravili komentovanou ukázku strojů při práci ve strništi po kukuřici na pozemcích podniku ZD Bernartice. Jako první přišel na řadu MULCHER MM 7000 v agregaci s John Deerem 6215 R, který zmulčoval a rovnoměrně rozprostřel rostlinné zbytky kukuřice po poli. Následoval diskový podmítač ATLAS AO 8000 L, který provedl kvalitní podmítku do 16 cm.

Po těchto strojích se rozjely TERRALANDY. Konkrétně TERRALAND TN 3000 v agregaci s John Deerem 8360 R a TERRALAND TO 5000 s John Deerem 9470 R. Dlátové pluhy provedly intenzivní hloubkové zpracování půdy. S těmito stroji byl také představen FENIX FN 3000FERTI-BOXEM FB 2000 F v agregaci s John Deerem 8310 R. Souprava novinářům předvedla zásobní hnojení přímo do půdního profilu.

Představení strojů BEDNAR u areálu ZD Bernartice v Jestřebicích

Pro novináře byla připravena komentovaná ukázka strojů při práci


Závěrem představil novinářům regionální ředitel obchodu pro ČR a Polsko Ing. David Ryčl nový secí stroj OMEGA OO 6000 L v agregaci s John Deerem 7230 R. OMEGA OO_L je univerzální secí stoj lehké koncepceprecizní předseťovou přípravou.

Základní informace o ZD Bernartice

Zemědělský podnik hospodaří na 2 900 ha. Orná půda z toho činí 2 400 ha, zbylých 500 ha jsou louky. Hlavní plodinou v zemědělském podniku je pšenice. Tu pěstují průměrně na 1 000 ha. Následuje 500 ha řepky, 400–500 ha ozimého ječmene společně s ovsem, 250 ha kukuřic, 150 ha jetele a 100 ha hrachu.

Hlavním důvodem, proč novináři navštívili právě tento podnik, je špičková živočišná produkce. Předseda představenstva Pavel Novotný prozradil detaily: „Chováme 1 700 ks skotu. Z toho máme 600 dojných krav. Telata, která se u nás narodí, odchováme. Jalovičky využíváme pro vlastní chov a býčky vykrmujeme a prodáváme k jatečným účelům. Ročně vyprodukujeme 4 100 000 l mléka, čímž se řadíme mezi větší podniky s mléčnou výrobou. Mléko je naší rozhodující tržní plodinou.

Předseda ZD Bernartice prováděl novináře zemědělským areálem v Jestřebicích

Pavel Novotný, předseda družstva, sděloval důležité informace o zemědělském družstvu


V podniku využívají strategického plánování. Pravidelně zpracovávají vizi s výhledem na 8 let. Ta nynější má platnost do roku 2025. Průběžně ji vyhodnocují a zjišťují, co se za uplynulé roční období podařilo a co ne. „Díky této vizi neřešíme věci zbrkle, ale vždy v daném časovém horizontu. To je přínosné na všechny strany,“ dodává pan Novotný.

Využití TERRALANDU TN družstvem

V podniku vlastní TERRALAND TN 3000. „Využíváme jej hlavně teď na podzim. Připravujeme s ním plochy, kde budeme příští rok pěstovat kukuřici. Dále jej využíváme na souvratě. Zde máme půdu nejutuženější, tak ji hloubkově zpracováváme a provzdušňujeme,“ dodává závěrem pan Novotný.

Bc. Zdeněk Souhrada
Marketing Media
BEDNAR FMT