Zpět na novinky

09.
Červen
2014

Kvalitní předseťová příprava s kompaktorem Swifter

Základem kvalitního a vyrovnaného porostu a tudíž i vysokého výnosu je kvalitní předseťová příprava. Pozemek je potřeba urovnat, podříznout vrchní vrstvu ornice a rozdrtit hroudy. Výsledkem je ideální seťové lůžko, kde vznikne tzv. tvrdá postýlka a měkká peřinka. Sít do tímto způsobem připravené půdy je základ úspěchu a předpoklad vyššího výnosu. Bohužel, ne všude na správnou agrotechniku před setím dbají a myslí si, že „skákat v hrubé brázdě těžkýma bránami“ je to pravé ořechové, co jim vysoký výnos zajistí.

Předseťový kompaktor SWIFTER od BEDNAR FMT

Správným řešením je použití předseťového kompaktoru. Ten zvládne na jediný přejezd připravit seťové lůžko pro uložení osiva přesně podle nejnovějších poznatků agronomie. Během jednoho přejezdu je schopen zvládnout až 8 pracovních operací najednou (v závislosti na konkrétní výbavě stroje) a to při vysoké pracovní rychlosti až 15 km/h. Naše společnost nabízí kompaktor SWIFTER s možností vybavit jej předním páskovým hydraulicky ovládaným smykem, který lze ovládat z traktoru za jízdy. Další výhodou kompaktorů SWIFTER jsou též zadní dvojité drtící válce, které díky samočisticímu efektu umožňují využití kompaktorů i ve vlhčích podmínkách. Tuto unikátní výbavu nabízí jen kompaktory BEDNAR SWIFTER.

Vzorově připravené pole kompaktorem SWIFTER BEDNAR – porost začíná vzcházet.

Detail na vzcházející porost po kompaktoru SWIFTER BEDNAR – porost jetele perfektně vyrovnaný, krásně a rovnoměrně řádkuje.

Na fotografiích můžete vidět, jak vypadá vzcházení porostu při použití předseťového kompaktoru SWIFTER a jak vypadá porost založený do půdy připravené těžkými bránami. Porost po kompaktoru je krásně vyrovnaný, osivo vzchází rovnoměrně, všude je uloženo do stejné hloubky. Nebude zde problém při sklizni, protože žací lišty sklízecích mlátiček nebo jiných žacích strojů (např. při sklizni jetele) pojedou po rovném pozemku. Porost po těžkých branách vzchází „etapovitě“, někde jsou již rostlinky venku, někde jsou stále holá místa. Tento fakt je způsoben tím, že je osivo zaseto v různých hloubkách, pozemek je křivý, na souvratích jsou znát navíc rozory a výnos z takového pozemku bude 100% nižší než z pozemku kvalitně připraveného kompaktorem SWIFTER.Porovnání porostů při vzcházení

Další porost připravený kompaktorem BEDNAR SWIFTER – oves pravidelně řádkuje.

Pole před setím připraveno těžkými bránami – pole křivé, je znát rozor, osivo špatně a nerovnoměrně vzchází.

Pole opět připraveno těžkými branami jízdou v hrubé brázdě. Špatně připravené seťové lůžko se na porostu jasně ukazuje.

Další ukázka po přípravě těžkými branami v hrubé brázdě.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás