Zpět na novinky

13.
Duben
2011

kompaktor Swifter SO na jihu Čech

Před setím jarních obilovin se vydal náš předváděcí kompaktor do jižních Čech, kde bylo naplánováno turné ve spolupráci s Agrozetem České Budějovice. Prvním místem, kde jsme Swifter SO 5000 začali předvádět byl ZEAS Agro a.s., Rábín u Netolic. Tento zemědělský podnik obhospodařuje v nadmořských výškách 390-480 m.n.m. celkem 1265 ha půdy…

Před setím jarních obilovin se vydal náš předváděcí kompaktor do jižních Čech, kde bylo naplánováno turné ve spolupráci s Agrozetem České Budějovice. Prvním místem, kde jsme Swifter SO 5000 začali předvádět byl ZEAS Agro a.s., Rábín u Netolic. Tento zemědělský podnik obhospodařuje v nadmořských výškách 390-480 m.n.m. celkem 1265 ha půdy, z toho 1025 ha tvoří orná půda. Pro dosažení kvalitní přípravy před setím zvažovalo vedení ZEAS Agro a.s. předseťový kompaktor – půda byla do této doby zpracována tradičním způsobem – pluhem a následně smykem. 

Zkouška v hlinito- jílovité půdě
V areálu podniku proběhlo seznámení se strojem a následně jsme se vydali na pole, které bylo čerstvě zorané a jevilo známky nedávných dešťů. Cílem bylo zpracovat hroudy, velké lavice, srovnat pole jediným přejezdem a vytvořit kvalitní seťové lůžko. Na první pohled bylo jasné, že si kompaktor bude muset poradit s obtížnými podmínkami hlinito-jílovité půdy.
Po prvním zkušebním přejezdu se ukázalo, že Swifter SO 5000 zastane svoji práci na výtečnou. Následně jsme upravili nastavení stroje zvýšením agresivity předního smyku a zvýšením pracovní hloubky radliček, tak aby vše vyhovovalo následné plodině – pšenici jarní. U předvádění byl přítomen předseda představenstva ZEAS Agro a.s. Rábín pan Milan Müller a agronom Ing. Vladimír Soukup, kteří komentovali práci kompaktoru: „S předvedenou prací stroje jsme spokojeni, obstál i ve ztížených podmínkách. S našimi současnými stroji by jsme tak kvalitní seťové lůžko nedokázali připravit. Při rozhodování o pořízení stroje budeme samozřejmě váš stroj porovnávat s konkurenčními.“ Stroj byl agregován s traktorem John Deere 8120 o výkonu cca 200 k.
V areálu podniku proběhlo zaškolení obsluhy naším produkt manažerem
Václavem Homolou. 
Po prvním přejezdu bylo jasné, že Swifter zastane svoji práci na výtečnou.
Příslušenství pro snadné přizpůsobení…

Na předváděcím stroji byly zvolené zadní tandemové crosskill válce, které si dokázaly perfektně poradit s jarní hrubou brázdou. Za těmito válci finálně upravoval povrch pole smyk. U předvádění nechyběl zástupce Agrozetu Bc. Jan Dušák a z technické podpory výrobce specialista Václav Homola, kteří při posuzování předvedené práce konstatovali: „Na tomto poli by byla zřejmě výhodnější varianta výbavy stroje místo koncového smyku zadní finish váleček o průměru 270 mm, který by lépe drobil zbylé hrudky“ . Ovšem pozemky místního podniku jsou rozmanité, v částech lehké půdy, v částech půdy těžší jako tomu je zde, takže případné rozhodnutí o výbavě nebude jednoduchou otázkou.

Předvádění se účastnil agronom ZEASu pan ing. Vladimír Soukup, předseda
představenstva pan Milan Müller a náš produkt manažer Václav Homola.
Pro Swifter SO 5000 je dostačující traktor s výkonem od 140koní.

Jasné rozhodnutí na závěr
Předvedení v ZEAS Agro a.s., Rábín dopadlo úspěšně. Následovalo porovnávání s konkurenčními stroji a rozhodování o koupi. Po zvážení všech předností kompaktoru Swifter SO, rozhodlo vedení společnosti o koupi stroje značky STROM. Stali se tak dalšími z mnoha set spokojených uživatelů našich strojů během tohoto roku.

Swifter obstál i v obtížných podmínkách. Po seřízení odváděl stroj velmi kvalitní práci.

Objednejte si předvádění na svém poli

A pokud Vás zajímá, jak by si Swifter vedl na Vašem poli, neváhejte nás kontaktovat kliknutím zde. Tam vyplňte Vaše jméno a alespoň jeden konataktní údaj a do políčka „Co požadujete“ napište své přání- např. předvedení stroje… Následně Vás bude kontaktovat některý z našich oblastních manažerů.

 

Ing. Vojtěch Němec

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás