Zpět na novinky

20.
Květen
2011

Kompaktor na Vysočině

V měsící dubnu se na pozemcích Zemědělského družstva Kojčice konalo předvádění Swifteru SO 5000. Tento již tradiční kompaktor během své pouti v oblasti navštívil hned několik zemědělských družstev, kde předvedl …

V měsící dubnu se na pozemcích Zemědělského družstva Kojčice konalo předvádění Swifteru SO 5000. Tento již tradiční kompaktor během své pouti v oblasti navštívil hned několik zemědělských družstev, kde předvedl co dovede v daných půdních podmínkách. V tomto případě se kompaktor potýkal s písčitými , vysoce abrazivními a kamenitými půdami.

ZD Kojčice obhospodařuje v nadmořské výšce 500 m.n.m přibližně  1700ha půdy, z toho 1200ha půdy orné. V oblasti vysočiny patří mezi klasické podniky se zaměřením na pěstování brambor, řepky, obilovin a výrobu senáže a siláže pro dojný skot. Půdy na polích ZD Kojčice jsou z většiny písčité s vysokou abrazivostí a značným množstvím kamenů. Proto zde pracovní orgány strojů doslova „mizí před očima“ a např. radlice, se kterými se na Moravě udělá 500ha zde odpracují pouze 70ha.
V Kojčicích se rozhodli vyzkoušet Swifter SO 5000. Stroj byl agregován s traktorem John Deere 7730 o výkonu 190 koní.

Podmínky předvádění…

Pro testování kompaktoru Switfer SO 5000, s pracovním záběrem 5m, bylo vybráno pole po podzimní orbě a s již výše uvedenou půdní strukturou. Tažným prostředkem byl traktor John Deere 7730 s vysoce kvalifikovaným řidičem. Univerzální rám Swifteru byl osazen kompaktorovou radličkovou sekcí (Swifter Concept 3v1 umožňuje osazení rámu 2 druhy kompaktorových a 1 druhem podmítacích sekcí), která v sobě byla zakončena tandemovým crosskill válcem a z příslušenství zadní smykovou lištou.

   
 Kompaktor byl osazen radličkovou sekcí.   Pracovní rychlost se pohybovala okolo 15 km/h.

Jak připravují na setí…
Běžným postupem v ZD Kojčice při přípravě půdy na setí je podzimní orba, jarní smykování a následné setí secí kombinací s vibračními branami. V tomto případě měl kompaktor zpracovat pole po podzimní orbě. A s tímto úkolem si i v těchto podmínkách poradil perfektně. Traktor tahal kompaktor rychlostí kolem 12Km/hod a všichni přítomní se museli shodnout, že stroj odvádí perfektní práci.

   
Prodejce Agrozetu Jiří Procházka (zleva), místopředseda Ing. Pavel
Svárovský a řidič traktoru při hodnocení stroje. 
 Swifter = ideální seťové lůžko

Místní hodnotili…až moc dobré!
Místopředseda družstva pan Ing.Pavel Svárovský ohodnotil kompaktor Swifter slovy: „ Dělá to opravdu moc hezkou práci. Až zbytečně moc dobrou práci pro naší kombinovanou sečku. Sem by bohatě stačila sečka bez přípravy. Krom práce se nám také líbí vysoké pracovní rychlosti stroje a z toho plynoucí vysoká výkonnost. Akorát škoda, že naše extrémní podmínky tolik snižují životnost radliček u každého stroje, který tu použijeme. Další věcí, kterou musím pochválit je snadná obsluha a jednoduché nastavení pracovní hloubky. Ta se nastavuje opravdu velice snadno,“.

Ing. Vojtěch Němec