Zpět na novinky

20.
Červenec
2010

Kompaktor, který pomáhá 24 hodin denně

Jen těžko bychom v České republice hledali podnik, na tak vyspělé a propracované technologické úrovni, jakým je společnost Rostěnice a.s. Společnost hospodařící na 15 500ha orné půdy, sahající od hornaté krajiny v okolí Vyškova až po malebně se vlnící pole v katastru obcí Otnice a Bošovice, dodržuje zavedenou efektivní strategii pro maximální zisk z každého hektaru.

Jen těžko bychom v České republice hledali podnik, na tak vyspělé a propracované technologické úrovni, jakým je společnost Rostěnice a.s. Společnost hospodařící na 15 500ha orné půdy, sahající od hornaté krajiny v okolí Vyškova až po malebně se vlnící pole v katastru obcí Otnice a Bošovice, dodržuje zavedenou efektivní strategii pro maximální zisk z každého hektaru. A na začátku rozvoje této strategie jsme stáli i my, jako nový progresivní výrobce zemědělské techniky. A právě Rostěnice stály u zrodu širokozáběrových kompaktorů v našem portfoliu. Těžko hledaly techniku, která uspokojí jejich náročnou poptávku a tak začala naše spolupráce na jejímž konci byl první Swifter ST o záběru 17m a spokojený zákazník. Nakonec jsem do Rostěnic dodali 2ks Swifter ST 17000 gama-hrotová verze a 2ks Swifter SS 15000 radličková verze, které zde již několik let odvádějí špičkovou prác. Od letošního roku je v oblasti Otnicka nasazen do provozu již pátý kus kompaktoru Swifter v 17ti metrové verzi.

Společnost hospodaří ve dvou různých oblastech, oblast Vyškovska je spíše sušší, řepařsko-výrobní, zatímco v okolí Slavkova se nachází oblast kukuřično-výrobní. Podnik je zaměřen výhradně na pěstování tržních plodin, zejména sladovnického ječmene, ozimé pšenice, ale ve struktuře plodin nalezneme v nemalé míře např. i sóju.

Swiftery plní své poslání ve dne…

…i v noci na jedničku.


V Rostěnicích neznají rozdíl mezi dnem a nocí

Úspěchem podniku takových rozměrů, jako jsou právě Rostěnice, je přesné dodržování veškerých agronomických termínů a to bez vyjímky. Dle slov hlavního mechanizátora podniku, p. Ryšánka, by se toho nedalo docílit bez techniky, která dokáže za směnu zpracovat minimálně 100ha. „Perfektní připravení seťového lůžka je naší prioritou a můžu potvrdit, že Swifter je jediným strojem, který v našich podmínkách jednoznačně vždy obstál, jeho využití je v sezóně maximální a v podstatě veškerou přípravu u nás obstarávají  pouze kompaktory Swifter, pracují doslova 24 hodin denně.“
Během letošních jarních měsíců jsme Rostěnice navštívili několikrát, jednou dokonce v nočních hodinách a slova p. Ryšánka můžeme jen potvrdit.

130ha za směnu? Bez problémů!

Swifter ST 17000, který byl v letošním roce dodán do střediska v Otnicích, stihl již připravit přes 1500ha a to zejména pro setí kukuřice a jarního ječmene. Stroj je agregován s nově pořízeným, již třetím, pásovým tahačem Case 535 PRO Quadtrack , jenž dosahuje maximálního výkonu 589 koní a 17ti metrový záběr Swifteru mu ani v kopcovitých terénech nečiní výraznější potíže. Pracovní rychlost stroje se pohybuje v rozmezí 12 – 15km/h, přičemž spotřeba je v kopcích přibližně 7,4l/ha, na rovinatějších polích potom 5,5l/ha, výsledná průměrná spotřeba se tedy pohybuje na hodnotě 6,5l/ha. Na stroji, který pracuje 24 hodin denně, se střídají dva řidiči, během směny dokáže stroj připravit 130 až 160ha a ve většině případů je ihned za strojem prováděno setí.
V letošním roce bylo zahájení jarních prací oddáleno nekončící zimou a proto bylo nutné ještě více urychlit veškeré pracovní postupy. „V oblasti Rostěnic jsme pro bezkompromisní a rychlou přípravu nejednou nasadili i dva široko-záběrové Swiftery, které spolu pracovaly po celou směnu a po dvou jednom přejezdu byla i hrubá brázda perfektně připravena,“ dodává hlavní mechanizátor podniku.

Spokojený zákazník je nejleším oceněním naší práce

Nejlepším oceněním naší práce byl, je a bude spokojený zákazník. A jak čas ukázal, tak tím Rostěnice a.s. rozhodně jsou. Kompaktory Swifter jsou v podniku vystaveny opravdu nelehkým úkolům, ale od doby, kdy se zde objevil první kus tohoto stroje, není v podniku ani zmínka o případné konkurenci pro přípravu půdy. A to je pro nás tou největším oceněním.